ລາວ-ໄທ ຈະເລີ່ມການຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ QR CODE ໃນໄຕມາດສອງຂອງປີນີ້

- advert banner 728 90 728x90 - ລາວ-ໄທ ຈະເລີ່ມການຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ QR CODE ໃນໄຕມາດສອງຂອງປີນີ້

    ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນລາວ (BCEL) ຮ່ວມກັບທະນາຄານທະນາຊາດ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະສະສາງ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ຜ່ານລະບົບ QR ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 20 ມີນານີ້ ທີ່ງານ FinTech Fair 2018 ຢູ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ ຣຸຊຸກອນ ສິຣິໂຢທິນ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ປະເທດໄທ.

- new3 - ລາວ-ໄທ ຈະເລີ່ມການຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ QR CODE ໃນໄຕມາດສອງຂອງປີນີ້
- lattana 1 - ລາວ-ໄທ ຈະເລີ່ມການຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ QR CODE ໃນໄຕມາດສອງຂອງປີນີ້

 ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານບໍລິການທະນາຄານແບບ ດີຈີຕອລ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນລາວ ແລະ ທະນາຄານທະນາຊາດ ໃນການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ດ້ານບໍລິການທະນາຄານແບບດີຈີຕອລ ແມ່ນຜົນສູງຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ທະນາຄານ ດັ່ງກ່າວແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ QR  ຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການ ນໍາໃຊ້ເງິນສົດ ແລະ ການຄ້າຂາຍລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຊິ່ງຈະເປີດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນໄຕມາດ II ຂອງປີນີ້; ໃນໄລຍະທໍາອິດນັ້ນ ລູກຄ້າຂອງ BCEL ຈະສາມາດຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານ QR ຂອງລະບົບ Promptpay ທຸກຮ້ານຄ້າຂອງໄທໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ; ທັງສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ Promptpay ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານຮ້ານຄ້າທີ່ໃຊ້ BCEL OnePay.

 ຜະລິດຕະພັນ BCEL ONE ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວໃນຊີວິດໃນປະຈຸບັນງ່າຍຂຶ້ນ ເພາະສາມາດຄວບຄຸມທຸລະກໍາດ້ານການເງິນດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສັງຄົມເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເມື່ອຕົ້ນປີຜ່ານມານີ້ BCEL ໄດ້ສ້າງຈຸດປ່ຽນຂອງການຊໍາລະເງິນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ຖືກໃຈຜູ້ຊົມໃຊ້ ນັ້ນຄືການຊໍາລະດ້ວຍ QR Code ຜ່ານ BCEL OnePay ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເງິນສົດໃນການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ສະດວກວ່ອງໄວ, ປະຢັດເວລາ, ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ; ຜູ້ຊື້ສະບາຍ-ຜູ້ຂາຍມີຄວາມສະດວກ, ມີຄວາມປອດໄພ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະ ມີຜູ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ.

      ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນລາວ ແລະ ທະນາຄານທະນະຊາດ ນັບວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ສອງທະນາຄານໃຫຍ່ແຖວໜ້າຂອງສອງປະເທດ ລາວ-ໄທ ຮ່ວມກັນ ພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະສະສາງ ລະຫວ່າງປະເທດ ດ້ວຍ QR ເປັນການຮ່ວມກັນຊຸກຍູ້ສ້າງ STANDDARD QR CODE ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ລະບົບຮັບຊໍາລະເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວປອດໄພ,  ພ້ອມທັງ ໄດ້ເປັນການປ່ຽນແປງ ທີ່ຊຸກຍູ້ທັງສອງປະເທດ ກ້າວໄປສູ່ສັງຄົມໄຮ້ເງິນສົດ “Cashless Society”.

      ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຫັນເປັນທະນາຄານທຸລະກິດ ກໍມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານບໍລິການທະນາຄານ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມຕະຫຼອດມາ ເຊິ່ງທຸກຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງໄດ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອຕອບໂຈດໃນການດໍາເນີນຊີວິດຊີວິດປະຈໍາວັນໃຫ້ງ່າຍຂື້ນໃນສັງຄົມເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຍຸກໃໝ່ ໂດຍສະເພາະໃນການຊໍາລະສະສາງ ຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກທີ່ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ບົນພື້ນຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

ໃນຕໍ່ໜ້າ BCEL ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນໃນການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການບໍລິການໃນຮູບແບບ ດີຈີຕອລ ໃຫ້ສາມາດຊຳລະສະສາງຂ້າມແດນ ດ້ວຍ QR CODE  ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຄ້າຊາຍແດນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງພາກພື້ນໂດຍສະເພາະຂົງເຂດການເງິນການທະນາຄານຂອງບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ (GMS) ໃຫ້ມີໃບໜ້າອັນໃໝ່ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

                                       # ຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ           

error: Content is protected !!