ແຮງບັນດານໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຄວນສ້າງໃຫ້ໂຕເອງ

- 022903 2018 - ແຮງບັນດານໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຄວນສ້າງໃຫ້ໂຕເອງ
- Untitled design - ແຮງບັນດານໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຄວນສ້າງໃຫ້ໂຕເອງ

ແຮງບັນດານໃຈ ເປັນສິ່ງທີ່ດີຫລາຍ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກພະລັງງານຂອງທ່ານໄດ້ເຕັມທີ່ ຮ່າງກາຍທ່ານຈະສາມາດປີນຂຶ້ນພູສູງໄດ້ຍ້ອນຈິດໃຈຂອງທ່ານບອກວ່າ ເຮັດໄດ້, ຫລາຍຄົນບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍທີ່ເລື່ອງເຫລົ່ານັ້ນງ່າຍໜ້ອຍດຽວ ນັ້ນເປັນຍ້ອນແຮງບັນດານໃຈບໍ່ພຽງພໍ. ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເຄັດລັບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ເກັບມັນໄວ້ໃຫ້ຢູ່ກັບທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

 1. ລະເວັ້ນເລື່ອງບໍ່ສຳຄັນ : ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະລະເວັ້ນ ຫລື ປະຕິເສດເລື່ອງທີ່ບໍ່ສຳຄັນອອກໄປແດ່ ມັນກຸ້ມຄ່າຫລາຍກ່ວາທີ່ທ່ານຄິດ ເຮົາອາດບໍ່ເຄີຍຮຽນຮູ້ມັນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ແຕ່ໃນຊີວິດຈິງ ເຮົາຕ້ອງເລີ່ມຮຽນຮູ້ທີ່ຈະລະເວັ້ນສິ່ງທີ່ບໍ່ສຳຄັນ ມັນຊ່ວຍທ່ານປະຢັດພະລັງງານ, ສ້າງແຮງຈູງໃຈທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທ່ານຈຳກັດຂອບເຂດໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ແລະເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
 2. ເຂົ້າໃຈວ່າອັນໃດແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເບ່ືອ : ຈົ່ງຫລີກເວັ້ນມັນ, ຄວາມເບື່ອເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າລັງກຽດ ແລະ ຫລາຍຄົນກໍເປັນຄົນທີ່ອົດທົນຫຍັງທີ່ໜ້າເບື່ອບໍ່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຫລີກເວັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຂອບເຂດທີ່ໜ້າເບື່ອທັງຫລາຍ.
 3. ອະນາໄມເຮືອນຂອງທ່ານ: ວິທີທີ່ດີສຸດໃນການເຮັດອະນາໄມຂີ້ເຫຍື້ອພາຍໃນເຮືອນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກປອດໂປ່ງ ແລະ ຮູ້ສຶກເບົາຂຶ້ນ, ທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າສະໝອງເລື່ອນໄຫລ ຄວາມຄິດສ້າງສັນກໍຈະເກີດຂຶ້ນ.
 4. ອອກກຳລັງກາຍ : ເປັນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ງ່າຍສຸດໃນການເອີ້ນແຮງຈູງໃຈ ເພາະເລືອດໝູນວຽນ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງປອດໂປ່ງ ແລະ ຈິດໃຈແຈ່ມໃສ, ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ອອກກຳລັງກາຍທຸກພາກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ຜະລິດສານ En- dorphins ເຊິ່ງຊ່ວຍການກະຕຸ້ນຄວາມຄິດໃຫ້ກັບມາໄດ້ອີກຮອບ.
 5. ອ່ານເລື່ອງລາວຄວາມສຳເລັດ : ຄືກັນກັບໃນຄົນອື່ນໆ ເລື່ອງລາວຄວາມສຳເລັດທີ່ໄດ້ອ່ານ ຫລື ຮັບຟັງມາອາດເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທ່ານໄດ້ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຍັງອາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ແນວຄິດໃນການຄິດເລື່ອງໃໝ່ໆ ຫລື ເລື່ອງເກົ່າໃນອີກແນວທາງໜຶ່ງທີ່ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຄິດເຖິງໃນດ້ານອື່ນມາກ່ອນ.
 6. ຟັງເພງ, ເບິ່ງຮູບເງົາ ຫລື ອ່ານໜັງສືທີ່ດີ : ສິ່ງດຽວທີ່ດີກ່ວາຄວາມມິດງຽບນັ້ນແມ່ນການໄດ້ຟັງເພງທີ່ດີ, ໂຕຢ່າງຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ມັກເກີດຈາກການເຫັນຈາກການເບິ່ງຮູບເງົາ, ຈິນຕະນາການຈະເກີດເມື່ອເຮົາອ່ານໜັງສື, ຈຶ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ຈົດບັນທຶກຄວາມຄິດທີ່ເກີດຂຶ້ນມາ ສິ່ງສຳຄັນມັນເປັນເຄື່ອງມືການປ່ຽນອາລົມທີ່ດີ.
 7. ເກັບມາຈາກການອ່ານປະທັບໃຈ : ພຽງໜຶ່ງປະໂຫຍກຈາກໃຜບາງຄົນອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ຫລື ມີແຮງບັນດານໃຈທີ່ດີ, ລອງຫາແຮງບັນດານໃຈຈາກຄຳສຸພາສິ ຫລື ຈາກຫລາຍໆສື່ທີ່ສາມາດຫາໄດ້ ໃຫ້ລອງຕີຄວາມໝາຍຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ຖ່ອງແທ້ຢ່າງເປັນຈິງເປັນຈັງ, ຈື່ຈຳຄຳທີ່ທ່ານມັກນັ້ນໄວ້ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
 8. ປະເມີນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງທ່ານ : ຫາກການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ ລອງຫັນກັບໄປເບິ່ງຄວາມເພິງພໍໃຈຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານສ້າງຂຶ້ນ ຮວບຮວມປະມວນຜົນໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດ ເບິ່ງວ່າມີຄວາມພໍໃຈໃນຜົນງານຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ ທັງນີ້ກໍແມ່ນການວາງແຜນເພື່ອເພີ່ມພະລັງງານຂອງທ່ານ.
 9. ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງທ່ານ : ຮ່ວມສົນທະນາກັບໝູ່ ຫລື ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນຮູ້ວ່າທ່ານກຳລັງເຮັດສິ່ງໃດຢູ່ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະສ້າງລະດັບຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບບາງຢ່າງໃນໂຕທ່ານ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຊຸກຍູ້ທ່ານໄປຂ້າງໜ້າ.

     10.​ ເຮັດເທື່ອລະຢ່າງ : ຄົນທີ່ເຮັດຫຍັງໄວໆໄປພ້ອມກັນບໍ່ແມ່ນຄົນເກັ່ງອີກຕໍ່ໄປ ເພາະເຮັດໃຫ້ເຖົ້າໄວຂຶ້ນ ຂະໜາດຄອມພິວເຕີກໍຍັງເຮັດຫລາຍອັນພ້ອມກັນບໍ່ໄດ້ດີເລີຍ  ທັງຍັງຄ້າງກໍມີ. ສະນັ້ນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍຕາມ ຄວນຄັດເລືອກສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດກ່ອນມາເປັນອັນດັບທຳອິດ ແລະ  ຕັ້ງໃຈເຮັດໃນສິ່ງນັ້ນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍເຮັດໃນສິ່ງອື່ນຕໍ່ໄປ.

 1. ຂຽນເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ: ຂຽນເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຈັດລະບຽບຊີວິດໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນ, ເມື່ອຈິດໃຈຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ດີ ກໍຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າສິ່ງໃດທີ່ມັນຕ້ອງເຮັດ ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ຍັງບໍ່ຕ້ອງເຮັດ.

     12.​ ບໍ່ໄດ້ມຸ່ງເພື່ອຄວາມສົມບູນແບບ : ຄວາມສົມບູນແບບເປັນຈຸດສິ້ນສຸດນັບແຕ່ເລີ່ມຄິດ ເພາະຫລາຍປີທ່ີຜ່ານມາຫລາຍຄົນຕັ້ງຈຸດໝາຍໄວ້ໃນໃຈວ່າຈະເຮັດວາລະສານໃຫ້ໄດ້, ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍເຮັດບໍ່ສຳເລັດ ເພາະພຽງແຕ່ຄິດວ່າມັນຕ້ອງດີທີ່ສຸດ ແລະ ຕອນນີ້ຫລາຍໆຄົນຍອມຮັບວ່າບໍ່ມີຫຍັງສົມບູນທີ່ສຸດ ຂໍພຽງແຕ່ເຮັດມັນດ້ວຍໃຈຮັກຕາມແຮງບັນດານໃຈຂອງໂຕເອງ ເທົ່ານັ້ນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ແຮງບັນດານໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຄວນສ້າງໃຫ້ໂຕເອງ
 1. ຍອມຮັບຄວາມລົ້ມເຫລວ ເພາະຄວາມລົ້ມເຫລວກັບຄວາມສຳເລັດເປັນພຽງຜົນຈາກການກະທຳຂອງທ່ານ ໜຶ່ງສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສັດຕູແຫ່ງແຮງຈູງໃຈແມ່ນຄວາມຢ້ານລົ້ມເຫລວ ຢ້ານວ່າຜົນຂອງທ່ານຈະເປີດບໍ່ດີ, ຍອມຮັບມັນ ມັນອາດຈະມີຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ບໍ່ດີ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງຢຸດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງເຮັດ, ໃຫ້ທ່ານເຮັດດີທີ່ສຸດ ແລະ ຫວັງດີທີ່ສຸດ.
 2. ສ້າງຄວາມທ້າທາຍສ່ວນບຸກຄົນ : ຄວາມທ້າທາຍສ່ວນບຸກຄົນຈະຖືກເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິ 15 – 90 ມື້ ຄືກັນກັບການເລີ່ມຕົ້ນອອກກຳລັງກາຍ ຫລື ການສ້າງນິໄສຈາກຮອຍຂູດຂີດໃນເວລາ 15 ມື້. ການໃຊ້ຄວາມທ້າທາຍສ່ວນບຸກຄົນຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງພະລັງພາຍໃນຂອງທ່ານໄດ້ຄືກັບການອອກກຳລັງກາຍເສີມສ້າງກ້າມຊີ້ນຂອງທ່ານ ຍິ່ງທ່ານມີແຮງຈູງໃຈຫລາຍຂຶ້ນ ທ່ານກໍຈະຍິ່ງຮູ້ສຶກຢາກຈະເຮັດມັນຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ແຮງບັນດານໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຄວນສ້າງໃຫ້ໂຕເອງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ແຮງບັນດານໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຄວນສ້າງໃຫ້ໂຕເອງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!