ລາວຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດຜະລິດຕະພັນນໍາສາກົນ

- Untitled design - ລາວຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດຜະລິດຕະພັນນໍາສາກົນ

ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນງານມະຫາກຳຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ຈັດຂຶ້ນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຈັດພິທີການຮັບສຳນວນຄຳຮ້ອງທີ່ຍື່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຂໍຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ຈົດທະບຽນສາກົນກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜ່ານລະບົບອານຸສັນຍາມາດຣິດ ແລະ ການມອບໃບຢັ້ງຢືນສິດທິບັດທີ່ອອກໃຫ້ພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາກະຊວງດັ່ງກ່າວ ແລະ ສຳນັກງານສິດທິບັດຍີ່ປຸ່ນ, ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກສິດທິບັດສຳລັບຜູ້ຮ້ອງຂໍສິດທິບັດຢູ່ລາວ. ສຳລັບການອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຖິ່ນກຳເນີດ ຫລື ແຫລ່ງກຳເນີດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍເນື່ອງຈາກເປັນສັນຍາລັກທີ່ບົ່ງບອກເຖິງທີ່ມາຂອງສິນຄ້າໃນພູມສາດໃດໜຶ່ງ. ສຳລັບ ສປປລາວ ພວກເຮົາຜ່ານມາແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດ, ແຕ່ໃນທ່າອ່ຽງຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນໄດ້ມີການຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳເນີດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດອາຊຽນມີຫລາຍກວ່າ 200 ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເພື່ອປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດແລ້ວເຊັ່ນ: ໝາກພິກໄທຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ, ຊາຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ອື່ນໆ, ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລາວທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຖິ່ນກຳເນີດປະກອບມີ: ກາເຟຈາກພູພຽງບໍລະເວນຈຳປາສັກ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຈາກແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ, ຊາຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຜ້າໄໝຈາກແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ຍັງມີທ່າແຮງ ແລະ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດທະບຽນເພື່ອປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດດັ່ງກ່າວ ແລະ ທັງເປັນທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດທີ່ມີລັກສະນະທ້ອງຖິ່ນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການສົ່ງເສີມພັດທະນາຊົນນະບົດຜ່ານການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນລະດັບພາກພື້ນອາຊີຮ່ວມກັບອົງການ FAO  ແລະ AFD ໄດ້ດຳເນີນການກະກຽມການຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳເນີດຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການພັດທະນາວຽກງານຖິ່ນກຳເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ ແລະ ຈະກາຍເປັນແບບຢ່າງໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການຈົດທະບຽນ, ປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດຜະລິດຕະພັນເອກະລັກອື່ນໆຂອງລາວໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີສົນທິສັນຍາມາດຣິດວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນສາກົນກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2015 ແລະ ໄດ້ເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 7 ມີນາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມພາຄີສັນຍາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ສປປລາວ ເປັນອັນດັບທີ 97 ຂອງມາດຣິດ ແລະ ເປັນອັນດັບທີ 5 ໃນຂົງເຂດອາຊຽນຈາກທັງໝົດ 6 ປະເທດທີ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກແລ້ວເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ, ສິງກະໂປ, ຟີລິບປິນ, ກຳປູເຈຍ, ບຣູໄນ, ການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຜ່ານລະບົບມາດຣິດນີ້ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫລື ຍີ່ຫໍ້ສີນຄ້າຂອງຜູ້ປະ ກອນການຢູ່ລາວສາມາດເຂົ້າເຖິງການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຕົນດ້ວຍທືນທີ່ຕ່ຳ, ໃຊ້ໄລຍະເວລາສັ້ນ ແລະ ໃຊ້ຄຳຮ້ອງພຽງສະບັບດຽວ, ໃຊ້ເງິນຕະກຸນດຽວ, ຊຶ່ງເປັນການປະຢັດກວ່າການໄປຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃນແຕ່ລະປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ບັນດາເຈົ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຂໍການປົກປ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການນຳເອົາສິນຄ້າຂອງຕົນເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດໃນລາວອີກດ້ວຍ.

ສຳລັບຄຳຮ້ອງຂໍໃນການອອກສິດທິບັດໃນ ສປປ ລາວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບສຳນັກສິດທິບັດຍີ່ປຸ່ນພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳ, ໂດຍອີງຕາມການກວດສອບທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກສິດທິບັດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຈົດທະບຽນສິ່ງປະດີດສ້າງຢູ່ ລາວ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ລາວຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດຜະລິດຕະພັນນໍາສາກົນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດຜະລິດຕະພັນນໍາສາກົນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດຜະລິດຕະພັນນໍາສາກົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!