ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສື່ແບບໃໝ່ (ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ)

- social - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສື່ແບບໃໝ່ (ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ)
- Untitled design - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສື່ແບບໃໝ່ (ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ)

ຜູ້ນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍເຫັນວ່າມີຕົວເລກນັບມື້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຕົວຢ່າງໃນປະເທດສິງກະໂປ ສະຖິຕິປີ 2017 ມີຜູ້ນໍາໃຊ້ຢູທູບYoutubeແມ່ນສູງກວ່າໝູ່ (79%) ຮອງລົງມາແມ່ນເຟດບຸກ Facebook(72%) ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາງວອດແອັບ Whatsap(67%) ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍແມ່ນເປັນແຫຼ່ງຂ່າວສານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ໃນແຕ່ລະວັນມີຜູ້ອ່ານຂ່າວທາງສື່ອອນລາຍເຖິງ 91%. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມໃນການບໍລິໂພກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍເຊັ່ນວ່າ: 1) ຕ້ອງຮູ້ຈັກ ຫຼື ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ອື່ນ (ຫ້າມປະພຶດກັບຄົນອື່ນໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອົງບໍ່ຕ້ອງການເຊັ່ນດຽວກັນ). 2) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ). 3) ມີຄວາມເຄົາລົບ (ມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ). 4) ມີຄວາມຊື່ສັດ (ຖ້າວ່າຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຫ້າມເຜີຍແຜ່).5) ສະໜັບສະໜູນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ (ສົ່ງເສີມເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານໃນທາງບວກ). 6) ມີໄຫວພິບ ແລະ ສາມາດຈໍາແນກໄດ້ (ຮູ້ຈັກຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກ ແລະ ຜິດ). ນອກຈາກນີ້, ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນພາກສ່ວນ ການສຶກສາ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ລວມໄປເຖິງການຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ເຟດບຸກເພື່ອກວດແກ້ຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງໃນການນໍາໃຊ້ອອນລາຍຄື: 1) ລະມັດລະວັງໃນການປັບປ່ຽນສະຖານະພາບຕົນເອງ. 2) ຫ້າມເປີດເຜີຍທີ່ຕັ້ງຂອງຕົນເອງ. 3) ມີລະຫັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. 3) ຫຼິກລ່ຽງການໂພດແຜນການເດີນທາງທີ່ຊັດເຈນ. 3) ມີການຄວບຄຸມຕົນເອງສູງ. 4) ມີການເລືອກເຟັ້ນໃນການປັບປ່ຽນສະຖານະພາບຕົນເອງ.

ການພົວພັນທາງອອນລາຍເປັນການພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນໃນການພົບປະກັນທາງອອນລາຍ ໂດຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ. ການພົວພັນທາງອິນເຕີເນັດແມ່ນການສື່ສານທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ການບໍລິການທາງອອນລາຍ ແລະ ອາດເປັນການພົວພັນແບບບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນກັນມາກ່ອນ. ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການພົວພັນທາງອອນລາຍມີຄື: 1) ພວກເຮົາສາມາດພົບປະບຸກຄົນ ໄດ້ກັບຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຕິດຕໍ່ມາກ່ອນ. 2) ພວກເຮົາສາມາດທົດລອງການສື່ສານໄດ້ຫຼາຍໆ ວິທີທາງ. 3) ຖ້າວ່າເຮົາຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ການປາກເວົ້າບໍ່ລຽ່ນໄຫຼ ເຊິ່ງມັນບໍ່ເປັນບັນຫາສໍາລັບການພົວພັນທາງ ອອນລາຍ ເພາະການພົວພັນທາງອອນລາຍນີ້ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້. 4) ພວກເຮົາສາມາດຄົ້ນແນວຄິດທີ່ຊັດເຈນກ່ອນຂຽນລົງໃນອອນລາຍໄດ້. 5) ຖ້າວ່າເຮົາຂຽນໄດ້ດີ ພວກເຮົາກໍສາມາດສື່ສານຕົນເອງໃນໂລກອອນລາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຜົນເສຍຂອງການພົວພັນທາງອອນລາຍມີຄື: 1) ພວກເຮົາສາມາດຕົວະໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຕືອນລວງໜ້າກ່ອນ. 2) ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການຂີດຂຽນ ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງເວົ້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ໝາຍເຖິງ. 3) ຫຼາຍຄົນສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕົນເອງໄດ້ດີກວ່າ ການຂຽນ. 4) ການໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກສາມາດຊ່ວຍບົ່ງບອກຄວາມໝາຍອັນໃດອັນໜຶງເທົ່ານັ້ນ. 5) ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກວດກາຈົນໝົດທຸກອັນໄດ້ຕະຫຼອດ.  ນອກຈາກນີ້, ຄວາມສ່ຽງຂອງການພົວພັນທາງອອນລາຍມີຄື: ກະທໍາແທນບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຕົນເອງ ໂດຍການໂພດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມີເລ່ກົນ ໂດຍໃຊ້ຊື່ແທນຂອງຄົນອື່ນ ເພື່ອລັກເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໄດ້

ການຫຼອກຫຼວງໃນລະບົບຄອມພິມເຕີ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍຜ່ານແອັບ, ຂໍ້ຄວາມ, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຫຼື ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ຜູ້ຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ແລກປ່ຽນເນື້ອຫາຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, ລວມມີການສົ່ງ, ການໂພດ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ, ອັນຕະລາຍ, ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ລວມເຖິງຂໍ້ຄວາມທີ່ໝາຍເຖິງບຸກຄົນອື່ນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສື່ແບບໃໝ່ (ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ)

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍມີຄື: 1) ຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ (ເລືອກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ, ອ່ານຫົວຂໍ້ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມກ່ອນແຊ ຫຼື ໄລ ແລະ ຫຼິກລຽງການແຊຂ່າວທີ່ໄດ້ຍິນເລົ່າມາ). 2) ສາມາດກວດຂໍ້ມູນໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ (ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນ, ຫ້າມສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ໜ້າລັງກຽດ, ໃຫ້ຄໍາຍ້ອງຍໍອັນໃດທີ່ຖືກຕ້ອງ). 3) ຫຼິກລຽງສິ່ງທີ່ຜິດພາດ (ເຄົາລົບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ, ຫ້າມສົ່ງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກຽດຊັງ.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນກົມສື່ມວນຊົນໄດ້ສັງລວມຈາກການ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນສໍາລັບໄວໜຸ່ມ (ASEAN-Japan Forum on Media and Information Literacy for the Youth) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ມີນາ 2018 ທີ່ມະນີລາ ປະເທດຟີລິບປິນ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສື່ແບບໃໝ່ (ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ)
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສື່ແບບໃໝ່ (ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ)
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!