ກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​ໄດ້​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ການ​ປະກັນ​ສັງຄົມດີ​ຂຶ້ນຫລາຍ​ດ້ານ

- 22406250 1958625494410380 7337069326975645772 n - ກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​ໄດ້​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ການ​ປະກັນ​ສັງຄົມດີ​ຂຶ້ນຫລາຍ​ດ້ານ
- Untitled design - ກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​ໄດ້​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ການ​ປະກັນ​ສັງຄົມດີ​ຂຶ້ນຫລາຍ​ດ້ານ

ຜູ້ອຳນວຍການກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່ກອງ​ປະຊຸມກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາງວດ I ແລະ ຜ່ານທິດທາງແຜນການງວດ II ປີ 2018 ຂອງກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມ ເມື່ອ​ບໍ່ດົນ​ມານີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຜ່ານມາ, ກອງ​ທຶນ​ຂອງ​ຕົນໄດ້ປັບປຸງ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ບໍລິການ​ຂອງ​ຕົນ​ດີ​ຂຶ້ນຫລາຍ​ດ້ານ​ຄື: ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເພື່ອນໍາໃຊ້ລະບົບການຈ່າຍເງິນສົມທົບຂອງຜູ້ປະກັນຕົນສະໝັກໃຈຜ່ານລະບົບທະນາຄານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ​ແລ້ວ ​ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຈະຂະຫຍາຍລົງສູ່ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕົວແທນ 3 ຝ່າຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການໂຄສະນາປຸກລະດົມຂົນຂວາຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບປະກັນສັງຄົມ, ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງການບໍລິການລະບົບປະກັນສັງຄົມຂັ້ນເມືອງ, ປັບປຸງລະບົບປະສານງານກັບຫ້ອງການ ຮສສ ເມືອງ ແລະ ສ້າງໜ່ວຍບໍລິການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຂັ້ນເມືອງຂຶ້ນ 5 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ​ແລະ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງໂຄງການສົ່ງເສີມການໂຄສະນາຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນໄລ (Facebook) ແລະ ລົງໂຄສະນາຜ່ານຈໍ LED, ສໍາເລັດໂຄງການສ້າງປື້ມຄູ່ມືການເຄື່ອນໄຫວດ້ານບັນຊີ, ສາລະບານບັນຊີ ແລະ ໂປຼແກຼມບັນຊີ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກະຊວງການເງິນຮັບຮອງ ແລະ ອື່ນໆ. ສຳລັບວຽກງານປິ່ນອ້ອມກອງທຶນແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ລົງ​ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລວມທັງພາກສະໝັກໃຈໄດ້ທັງໝົດ 231 ຄັ້ງເທົ່າກັບ 113 % ຂອງແຜນການງວດ I ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຊາສໍາພັນທາງສື່ມວນຊົນຂະແໜງການຕ່າງໆ ຕາມເນື້ອໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ, ຊຶ່ງໃນງວດ I ປີ 2018 ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານວິສາຫະກິດໃໝ່​ໄດ້ 83 ຫົວໜ່ວຍເທົ່າກັບ 94% ຂອງແຜນການງວດ I ແລະ ມີຜູ້ປະກັນຕົນໃນວິສາຫະກິດໃໝ່ ແລະ ເກົ່າທັງໝົດ 6.892 ຄົນເທົ່າກັບ 71%, ຂື້ນທະບຽນພະນັງານລັດຖະກອນໃໝ່ 1.063 ຄົນເທົ່າກັບ 142% ແລະ ຂື້ນທະບຽນຜູ້ປະກັນຕົນສະໝັກໃຈໃໝ່ໄດ້ 763 ຄົນເທົ່າກັບ 102% ຂອງແຜນການງວດ I ປີ 2018, ມີຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນສົມທົບທັງໝົດ 291.432 ຄົນ. ໃນນີ້, ມີຜູ້ປະກັນຕົນພາກລັດ 182.385 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດ 102.488 ຄົນ, ຜູ້ສະໝັກໃຈ 6.559 ຄົນ. ປັດຈຸບັນ, ມີຫົວໜ່ວຍແຮງງານວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມໄດ້ຈ່າຍເງິນສົມທົບ 1.878 ຫົວໜ່ວຍ. ສໍາລັບວຽກງານອຸດໜູນໄດ້ດໍາເນີນການພິຈາລະນາ ແລະ ຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆທັງໝົດ 63.273 ກໍລະນີ ເທົ່າກັບ 94% ຂອງແຜນການງວດ, ໃນນີ້ ພາກລັດ 57.402 ກໍລະນີເທົ່າກັບ 96%, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ 5.871 ກໍລະນີເທົ່າກັບ 78%. ປັດຈຸບັນ, ມີຜູ້ເກີດສິດປິ່ນປົວຕາມເງື່ອນໄຂທັງພາກລັດ ແລະ ພາກວິສາຫະກິດທັງໝົດ 677.506 ຄົນ. ໃນນີ້ພາກລັດ 452.156 ແລະ ພາກວິສາຫະກິດລວມທັງພາກສະໝັກໃຈ 225.350 ຄົນ. ສ່ວນວຽກງານການເງິນໃນງວດ I ປີ 2018 ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບລວມທັງພາກລັດ ແລະ ພາກວິສາຫະກິດໄດ້ທັງໝົດ 370,28 ຕື້ກ່ວາກີບເທົ່າກັບ 95,13% ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 383,65 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 96,27% ຂອງແຜນການງວດ, ມີຍອດເຫລືອລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍລວມທັງໝົດ -13,36 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນນີ້ພາກລັດຂາດດູນ-56,47 ຕື້ກ່ວາກີບ ແລະ ພາກວິສາຫະກິດມີຍອດເຫລືອ 43,10 ຕື້ກ່ວາກີບ.

​  ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານປະກັນສັງຄົມຢູ່ໃນທ່າຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆ, ພ້ອມທັງເປັນການຕິດຕາມກວດກາບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນກັບສະພາບການເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕາມທິດທາງແຜນການປີ 2018 ຂອງກອງ​ທຶນ​ດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ຂະຫຍາຍຈຳນວນສະ​ມາກ​ຊິກ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​ໃຫ້​ໄດ້​ຫລາຍ​ກ່ວາ 30%, ຄຽງຄູ່ກັບການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງບາງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ ໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​ໄດ້​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ການ​ປະກັນ​ສັງຄົມດີ​ຂຶ້ນຫລາຍ​ດ້ານ

 

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​ໄດ້​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ການ​ປະກັນ​ສັງຄົມດີ​ຂຶ້ນຫລາຍ​ດ້ານ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​ໄດ້​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ການ​ປະກັນ​ສັງຄົມດີ​ຂຶ້ນຫລາຍ​ດ້ານ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!