ວິທີປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໃນເຮືອນເມື່ອອາກາດຮ້ອນ

- 040705 2018 - ວິທີປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໃນເຮືອນເມື່ອອາກາດຮ້ອນ
- Untitled design - ວິທີປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໃນເຮືອນເມື່ອອາກາດຮ້ອນ

ວິທີປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໃນເຮືອນບໍ່ໄດ້ເຮັດຍາກດັ່ງທີ່ຄິດ ເພາະເຖິງວ່າອາກາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນທຸກໆມື້, ແຕ່ຖ້າເຮົາຢາກຈະຫລຸດຄ່າໄຟຟ້າໃນເຮືອນຍາມອາກາດຮ້ອນຕ້ອງໃຊ້ວິທີປະຢັດໄຟດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

  1. ປັບອຸນຫະພູມບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 25 ອົງສາສະເໝີ : ເຖິງຈະເປັນຄຳແນະນຳທີ່ຟັງກັນມາຈົນລຶ້ງຫູ, ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍຍັງຄົງເປີດແອຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າກ່ວາ 25 ອົງສາຢູ່ສະເໝີ ເຊັ່ນ : 22 ອົງສາ ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເຮົາກໍເຂົ້າໃຈວ່າອາກາດມັນຮ້ອຍແທ້ໆ ແຕ່ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າຫາກທ່ານຮັກສາອຸນຫະພູມແອໃຫ້ບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 25 ອົງສາໄດ້ ຄ່າໄຟຟ້າຂອງທ່ານຈະຫລຸດລົງໄດ້ອີກຫລາຍພັນຈົນໜ້າແປກໃຈ ບໍ່ເຊື່ອລອງເຮັດແບບນີ້ເບິ່ງປະມານ 1 ເດືອນ ແລ້ວສັງເກດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າໄຟຟ້າ.
  2. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເກົ່າໃຫ້ເຊົາໃຊ້ : ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ມາດົນມີສະພາບເກືອບໃຊ້ງານບໍ່ໄຫວແລ້ວ ເປີດໂຕເພີ່ມກຳລັງໄຟຊັ້ນດີໃຫ້ເຮືອນຂອງທ່ານຢ່າງຄາດບໍ່ເຖິງ ດັ່ງນັ້ນຫາກທ່ານມີເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ອາຍຸການໃຊ້ງານເກີນ 3 ປິຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງໝັ່ນກວດສອບສະພາບການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງໃຊ້ເຫລົ່ານັ້ນ ຫລື ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍໃຫ້ເຊົາໃຊ້ຈະປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໄດ້ດີກ່ວາ.
  3. ຖອດປັກໄຟທຸກເທື່ອເມື່ອບໍ່ໃຊ້ງານ : ຫລາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມປິດສະວິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າກໍເທົ່າກັບຕັດກະ ແສໄຟຟ້າບໍ່ໃຫ້ໄຫລຜ່ານເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ແລ້ວ, ແຕ່ຄວາມຈິງ ຕ້ອງຂໍບອກວ່າ ຫາກທ່ານປິດສະວິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖອດປັກໄຟອອກ ກະແສໄຟຟ້າກໍຍັງຄົງໄຫລຜ່ານເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຕາມປົກກະຕິ ເພື່ອເປັນການສະແຕນບາຍໃຫ້ທ່ານກົດເປີດສະວິດໃຊ້ງານເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແບບເປີດ – ປິດອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານກໍຄວນຈະຖອດປັກໄຟອອກທຸກເທື່ອ.
  4. ໝັ່ນເຮັດຄວາມສະອາດຕູ້ເຢັນສະເໝີ : ການເຮັດຄວາມສະອາດຕູ້ເຢັນໃນບ່ອນນີ້ໝາຍເຖິງໃຫ້ທ່ານຈັດການເອົາອາຫານເກົ່າເນົ່າບູດອອກຈາກຕູ້ເຢັນເປັນປະຈຳ ລວມທັງໝັ່ນກົດລະລາຍນຳ້ກ້ອນ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດຕູ້ເຢັນບໍ່ໃຫ້ມີຄາບເປື້ອນນຳ ເນື່ອງຈາກຕູ້ເຢັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຫລາຍຢ່າງ ທັງຍັງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຮັກສາຄວາມສະອາດເທົ່າທີ່ຄວນ ຈະໃຊ້ພະລັງງານຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິຫລາຍເທົ່າ ເພີ່ມຄ່າໄຟຟ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ເກີດປະໂຫຍດໃດໆ.
  5. ໃຊ້ໄຟຟ້າໃນໄລຍະທ່ີປະລິມານການໃຊ້ໄຟຟ້າໜ້ອຍ : ໄລຍະທີ່ປະລິມານການໃຊ້ໄຟຟ້າໜ້ອຍ ຈະຢູ່ປະມານເວລາ 22:00 ໂມງ 06:00 ໂມງ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຄົນກຳລັງນອນຫລັບ ແລະ ການເປີດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ເຮັດວຽກໃນເວລານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າມີກຳລັງສຳຫລັບການເອົາໄປໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າກໍຈະເຕັມປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ, ໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງ ຈຶ່ງປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໄດ້ອີກຫລາຍພັນ ຫລື ຫລາຍແສນກີບ.
  6. ໃຊ້ຫລອດໄຟ LED ດີກ່ວາ :  ຍ້ອນຂໍ້ດີທີ່ຊ່ວຍປະຢັດໄຟຟ້າໄດ້ຫລາຍກ່ວາຫລອດໄຟໄສ້ທຳມະດາເຖິງ 80 – 90% ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄົງທົນກ່ວາ 11 ປີ ຫລື ປະມານ 1 ແສນຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລອດໄຟ LED ກາຍເປັນຫລອດໄຟທີ່ເຮືອນສະໄໝໃໝ່ເລືອກໃຊ້ເປັນອັນດັບ 1 ແລະ ເມື່ອໄດ້ຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ ກໍຫັນມາໃຊ້ຫລອດໄຟ LED ກັນໜ້າຈະປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໄດ້ດີກ່ວາ.

ຄ່າໄຟຟ້າຈະຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟ້ຟ້າພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບພຶດຕິກຳການໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງທ່ານນຳ ດັ່ງນັ້ນ ນອກຈາກເຮັດຕາມຄຳແນະນຳເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ ກໍຢ່າລືມໝັ່ນສັງເກດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນນຳ ຫາກພົບວ່າປັກໄຟສຽບຄາໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ ກໍໃຫ້ຟ້າວຖອດອອກໂດຍໄວ ເປັນຕົ້ນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ວິທີປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໃນເຮືອນເມື່ອອາກາດຮ້ອນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທີປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໃນເຮືອນເມື່ອອາກາດຮ້ອນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທີປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໃນເຮືອນເມື່ອອາກາດຮ້ອນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!