ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ລັດຖະບານສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 50%

- tax - ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ລັດຖະບານສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 50%
- Untitled design - ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ລັດຖະບານສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 50%

ນັບແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 , ກະຊວງການເງິນ ຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບາງບັນຫາຄົງຄ້າງໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບການເງິນມີຄວາມຄ່ອງຕົວດີຂຶ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂະແໜງການເງິນມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ, ໄປພ້ອມໆກັບການຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບໃໝ່ໄປຄຽງຄູ່ການຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການນຳເອົາປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ໂດຍຕັ້ງເປົ້າຈະເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5 ປີຜ່ານມາເຖິງ 50%.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບທິດທາງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະ¬ຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາໄດ້ດຳເນີນໄປໃນເງື່ອນໄຂທີ່ສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນບໍ່ທັນຟື້ນໂຕ ແລະ ມີຫລາຍດ້ານບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ, ແຕ່ດ້ວຍການຊີ້ນຳ, ນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີພໍສົມຄວນ, ສາມາດຂຸດຄົ້ນເກັບລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງແຫລ່ງທຶນຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານເປັນຕົ້ນລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນລາຍຈ່າຍຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ລາຍຈ່າຍຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ, ໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ.

ສຳລັບທິດທາງຂອງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ລາຍຮັບລວມແມ່ນຈະສູ້ຊົນສຸດຂີດໃຫ້ໄດ້ ທັງໝົດປະ¬ມານ 149,6 ພັນຕື້ກີບຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 19-20% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື ຈີດີພີ, ທຽບໃສ່ໃນ 5 ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 50%; ລາຍຮັບພາຍໃນແມ່ນຈະສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ປະມານ 131,8 ພັນຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 72%.

ສະນັ້ນ,  ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີຄັ້ງທີ  VIII   (216-22) ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການດ້ານການເງິນທີ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນ: ປັບປຸງການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຢ່າງມີວິທະຍາສາດໂດຍເລີ່ມຈາກການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ  ແລະ ຊັດເຈນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວິໄຈແຫຼ່ງລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ; ການສ້າງແຜນງົບປະມານຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ; ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນໃນການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານບົນຫລັກການລວມສູນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງິນສູ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ: ໂດຍສືບຕໍ່ພັດທະນາໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ລວມສູນດ້ວຍການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,  ລະບົບໂປຣແກມ, ບຸກຄະລະກອນທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍມີຄວາມໂປ່ງໃສ,  ສະດວກວ່ອງໄວ, ສາມາດກວດກາໄດ້ ແລະ ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ; ປະຕິບັດວິໄນການເງິນຢ່າງຮັດກຸມເພື່ອຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການລົງທຶນຂອງລັດດ້ວຍການສ້າງກົນໄກຕິດຕາມ,  ຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ,  ການກໍ່ ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ ໃຫ້ຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆ.

ພັດທະນາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລວມສູນງົບປະມານ, ພັດທະນາຂະແໜງການເງິນທ້ອງຖິ່ນຕາມສາຍຕັ້ງ ແລະ ທິດສາມສ້າງ: ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 3 ຂະແໜງການ (ພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຄົບຖ້ວນ, ມີປະສິດທິຜົນ, ການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນຂອງລັດເຂົ້າລວມສູນ ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ; ປັບປຸງການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມທິດ 3 ສ້າງ; ປັບປຸງກົນໄກການພົວພັນການເງິນ-ງົບປະມານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເຊື່ອມຈອດກັນເພື່ອອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫລດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳດ້ານການເງິນໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ;  ສ້າງການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງການເສດຖະກິດໃນລະດັບມະຫາພາກ;  ປັບປຸງການຕິດຕາມກວດກາໃນການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະ ມານທຸກຂັ້ນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທົ່ວເຖິງເພື່ອຫັນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານເຂົ້າສູ່ລະບຽບການ, ປະຢັດ, ສະສົມທຶນຕິດພັນກັບຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ລັດຖະບານສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 50%

 

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ລັດຖະບານສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 50%
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ລັດຖະບານສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 50%
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!