ສາເຫດຂອງອາການເມົາລົດເມົາເຮືອກ່ຽວຂ້ອງກັບສະໝອງໂດຍກົງ

- 021605 2018 - ສາເຫດຂອງອາການເມົາລົດເມົາເຮືອກ່ຽວຂ້ອງກັບສະໝອງໂດຍກົງ
- Untitled design - ສາເຫດຂອງອາການເມົາລົດເມົາເຮືອກ່ຽວຂ້ອງກັບສະໝອງໂດຍກົງ

ຫລາຍຄົນຕ້ອງທົນທໍລະມານເວລາຂີ່ລົດຂີ່ເຮືອ ຫລື ບາງຄົນແມ່ນແຕ່ຂຶ້ນລິຟກໍວິນຫົວປວດຮາກແລ້ວ, ບາງຄົນພຽງແຕ່ຫລິ້ນ ເກມຄອມພິວເຕີທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄປມາກໍເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຄືຈະເມົາລົດໄດ້ຄືກັນ. ອາການເມົາລົດ ເມົາເຮືອ ຫລື “motion sickness” ແປງ່າຍໆວ່າ : ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວ. ເລື່ອງນີ້ມີທີ່ມາ ເຊິ່ງຟັງແລ້ວອາດຈະບໍ່ຄ່ອຍກ່ຽວຂ້ອງກັນ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາມີລະບົບຮັກສາການຊົງໂຕທີ່ອ່າວຈະອ່ອນໄຫວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄອຍຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ບໍ່ໃຫ້ລົ້ມຈົນບາດເຈັບ ເຊິ່ງເຮົາຈະຢືນດ້ວຍສອງຂາ ຫາກລົ້ມລົງກໍຈະສ່ຽງທີ່ສະໝອງຈະໄດ້ຮັບການ ກະທົບກະເທືອນ ຍ້ອນສາເຫດນີ້ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈຶ່ງມີເຊັນເຊີຈັບອາການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຮ່າງກາຍໄວ້ ຫລາຍຈຸດ ເຊັ່ນ : ການຮັບຮູ້ອາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫູຊັ້ນໃນ ໂດຍເມື່ອເຮົາເຄື່ອນທີ່, ກົ້ມ, ເງີຍຫລື ອຽງໂຕ ຂອງແຫລວພາຍໃນ ຫູກໍຈະໄຫລໄປມາ ແລະ ເຮົາຍັງຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານການເບິ່ງເຫັນໄດ້ອີກທາງໜຶ່ງນຳອີກ. ຈາກນັ້ນ, ສະໝອງຈະນຳເອົາຂໍ້ ມູນຮູບ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກຫູຊັ້ນໃນມາປະມວນ ຕີຄວາມເປັນອາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບທ່າທາງເພື່ອຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຕໍ່ໄປ.

ສິ່ງທີ່ເກີີດຂຶ້ນເມື່ອເຮົາຂີ່ລົດ, ຂີ່ເຮືອ, ຂຶ້ນລິຟ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຫລິ້ນເກມຄອມພິວເຕີ ກໍຄື : ບາງເທື່ອສະໝອງຂອງເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ດັ່ງໃນກໍລະນີຂີ່ລົດ, ຂີ່ເຮືອ ຫູຊັ້ນໃນຂອງເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງການເຄື່ອນທີ່, ແຕ່ພາບທີ່ເຮົາເບິ່ງເຫັນຖືກຝາຜະໜັງຫ້ອງໂດຍສານປິດບັງ ຫລື ໃຜທີ່ມັກຫລິ້ນໂທລະສັບ ຫລື ອ່ານໜັງສືເທິງລົດເທິງເຮືອ ພາບທີ່ສົ່ງໄປຍັງສະໝອງກໍຈະບໍ່ມີເລື່ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບວິວພາຍນອກລົດທີ່ເຄື່ອນຜ່ານໄປ (ເພາະມີແຕ່ພາບຂອງໂທລະສັບ ຫລື ໜັງສືທີ່ອ່ານ). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເວລາເຮົາຫລິ້ນເກມ ຂໍ້ມູນພາບທີ່ໄປຍັງສະໝອງຈະມີແຕ່ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ແຕ່ຂໍ້ມູນຈາກຫູຊັ້ນໃນບໍ່ໄດ້ບອກວ່າເຮົາກຳລັງເຄື່ອນທີ່ ເຊິ່ງສະໝອງຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຂໍ້ມູນພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກຫູຊັ້ນໃນເທົ່າໆກັນ ເມື່ອຂໍ້ມູນຂັດແຍ່ງກັນ ສະໝອງສັບສົນ ບໍ່ສາມາດແປຄວາມໝາຍຈາກຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ ສະໝອງກໍເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອຂໍ້ມູນໃດເລີຍ, ແຕ່ກໍຈະຕີຄວາມໝາຍໄປເຖິງອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ ຫລື ເອີ້ນກັນວ່າ : ປະສາດຫລອນ. ສະໝອງຂອງເຮົາຈະລະແວງກັບສິ່ງໜຶ່ງຫລາຍຄື : ພິດໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງໂດຍສ່ວນຫລາຍພິດໃນທຳມະຊາດຈະມີລິດຫລອນຈິດປະສາດ ເມື່ອສະໝອງຍຶດຕິດກັບຂໍ້ມູນທີ່ສັບສົນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ ຈຶ່ງສົ່ງສັນຍານເຕືອນວ່າຖືກພິດຫລອນປະສາດແລ້ວ ວິທີທີ່ຮ່າງກາຍພະຍາຍາມຈະໄລ່ພິດນັ້ນອອກໄປກໍຈະມີອາການກົງກັບເວລາເຮົາເມົາລົດເມົາເຮືອ ສະໝອງສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກວິນຫົວເພື່ອໃຫ້ກະຕຸ້ນກະເພາະອາຫານບີບໂຕ ຍ້ອນເອົາສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງອອກມາ ຍ້ອນພິດມັກເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໂດຍການກິນ ອີກທາງໜຶ່ງກໍຄືເມື່ອເຮົາເມົາລົດ ເຫື່ອຈະອອກ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມໄລ່ພິດອອກທາງເຫື່ອຂອງຮ່າງກາຍອີກ ທັງນີ້ເຮົາຍັງມີອາການມືເຢັນຕີນເຢັນຮ່ວມນຳ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍເກີດຄວາມເຄັ່ງຄຽດ (ຕົກໃຈ, ບໍ່ສະບາຍໃຈ, ຢ້ານ) ຫລອດເລືອດຈະຫົດໂຕເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງປາຍມືປາຍຕີນໄດ້ໜ້ອຍລົງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈະສັງເກດວ່າເມື່ອເຮົາໄດ້ຮາກອອກໄປແດ່ແລ້ວ ອາການຈະດີຂຶ້ນຊົ່ວຄາວ ຄວາມວິນຈະຫາຍໄປ ເພາະສະໝອງຂອງ ເຮົາປິດສັນຍານເຕືອນໄພເພື່ອເຝົ້າສັງເກດອາການປະສາດຫລອນນີ້ ຖ້າຍັງມີຢູ່ສະແດງວ່າພິດຍັງບໍ່ໝົດກໍຈະຄ່ອຍສັ່ງໃຫ້ເກີດອາການເມົານັ້ນຂຶ້ນມາໃໝ່ ເຮົາກໍຈະຮາກຕື່ມອີກຈັກໄລຍະໜຶ່ງ ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ລົງຈາກລົດຈາກເຮືອ ຫລື ຈົນກ່ວາຮ່າງກາຍຈະລຶ້ງກັບຂ້ໍມູນທີ່ສັບສົນນີ້ໄປເອງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ສາເຫດຂອງອາການເມົາລົດເມົາເຮືອກ່ຽວຂ້ອງກັບສະໝອງໂດຍກົງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສາເຫດຂອງອາການເມົາລົດເມົາເຮືອກ່ຽວຂ້ອງກັບສະໝອງໂດຍກົງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສາເຫດຂອງອາການເມົາລົດເມົາເຮືອກ່ຽວຂ້ອງກັບສະໝອງໂດຍກົງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!