6 ເດືອນຜ່ານມາລັດຖະບານພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍລົງ

- kitchen vibe - 6 ເດືອນຜ່ານມາລັດຖະບານພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍລົງ

- PM 1 - 6 ເດືອນຜ່ານມາລັດຖະບານພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍລົງ  ໃນໂອກາດລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 6 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄລຍະດັ່ງກ່າວແມ່ນຊ່ວງປະຕິບັດແຜນ 3 ເດືອນຂ້າມຜ່ານທ້າຍປີ 2016 ແລະ ເລີ່ມປີງົບປະມານ2017 ງວດI ຕາມປີປະຕິທິນ, ໂດຍສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂສະພາບຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຈົດຈໍ່ເຂັ້ມງວດຄື: ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບໝັ້ນທ່ຽງ ໂດຍປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຫ້ສອດຄ່ອງເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ຫລຸດ 7%, ຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ-ງົບປະມານໃຫ້ເຂັ້ມງວດເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກດ້ານງົບປະມານ ໂດຍຫັນກົນໄກການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ພ້ອມທັງມີການກວດກາຕິດຕາມເຂັ້ມງວດເພື່ອຈໍາກັດການຮົ່ວໄຫລຂອງງົບປະມານ, ມີຄວາມເດັດຂາດຕໍ່ການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ດໍາເນີນການປັບປຸງທະນາຄານທຸລະກິດລັດຄື: ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ, ໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານ 400 ຕື້ກີບ ເພື່ອແກ້ໄຂໜີ້ສີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ 300 ລ້ານກີບ ເພື່ອແກ້ໄຂໜີ້ພັນທະບັດ, ທັງປັບປຸງການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ອອກມາດຕະການເພື່ອຄຸ້ມຄອງພັນທະບັດໃຫ້ຮັດກຸ່ມ, ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ຜູ້ຖືຄອງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ກວດຄືນບັນດາໂຄງການສະເໜີລົງທຶນໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການກູ້ຢືມທຶນເປັນຈໍານວນຫລາຍເພື່ອເບິ່ງຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການສ້າງໜີ້ສີນໃໝ່ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ, ໄດ້ກະກຽມປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດຈໍານວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ແລະ ບໍລິສັດຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີລັດສະນະຍຸດທະສາດ, ນອກຈາກນີ້ກໍພວມດໍາເນີນບັນດາໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງສະເພາະໃຫ້ເຂົ້າສູ່ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຂຸດຄົ້ນນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍສະເພາະສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ, ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ, ໂດຍສຸມໃສ່ວຽກງານຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ສຸມທຶນຮອນໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຄູ, ຫລັກສູດການຮຽນການສອນ, ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສີມືແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນແກ້ໄຊບັນຫາການນໍາໃຊ້ງົບປະມານບ້ວງເງິນເດືອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ, ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ, ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບົບກົນໄກບໍລິຫານລັດໃຫ້ກະທັດຮັດ, ກົມກຽວຫລາຍຂຶ້ນ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ອອກນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອອກຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຕິດຕາມແກ້ໄຂສະພາບຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆໃນສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດທີ່ສາມາດຈັບກຸມເຄືອຂ່າຍລາຍໃຫຍ່ມາດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ສືບຈະຕໍ່ປາບປາມຂະບວນການດັ່ງກ່າວໃຫ້ໝົດໄປຢ່າງຂາດຕົວ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງລະບຽບການ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສະຖານບັນເທິງ, ສະຖານບໍລິການຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ພິເສດລັດຖະບານໄດ້ເປີດສາຍດ່ວນຢູ່ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ແລະ ບັນດາກະຊວງ ເພື່ອຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ບໍລິຫານລັດໃຫ້ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຊຶ່ງໃນຜ່ານມາໄດ້ແກ້ໄຂຫລາຍຄໍາສະເໜີທີ່ມີເຫດຜົນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຖຶເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການຍົກສູງຄວາມຮັບພິຊອບຂອງພາກລັດທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

 

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 6 ເດືອນຜ່ານມາລັດຖະບານພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍລົງ
- 5 - 6 ເດືອນຜ່ານມາລັດຖະບານພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍລົງ
- 4 - 6 ເດືອນຜ່ານມາລັດຖະບານພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍລົງ
- 3 - 6 ເດືອນຜ່ານມາລັດຖະບານພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍລົງ