10 ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊົາເປັນຄົນຂີ້ອາຍ

- 042905 2018 - 10 ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊົາເປັນຄົນຂີ້ອາຍ
- Untitled design - 10 ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊົາເປັນຄົນຂີ້ອາຍ

 

  1. ຝຶກຈາກການເປັນພໍ່ສື່ – ແມ່ສື່ໃຫ້ໝູ່ : ເວົ້າກັນວ່າປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນຂີ້ອາຍກໍແມ່ນຄວາມຢ້ານທີ່ຈະຖືກ ປະຕິເສດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງເອົາຊະນະປັດໄຈຂໍ້ນີ້ດ້ວຍການລອງລົມໃຜບາງຄົນໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງ ທ່ານຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງເອົາໂຕເອງເຂົ້າໄປສ່ຽງກັບການຖືກປະຕິເສດ.
  2. ຄ່ອຍໆກ້າວສັ້ນໆ, ແຕ່ລະມັດລະວັງ : ຄ່ອຍໆກຳຈັດຄວາມອາຍໃຫ້ຄືກັບການແອບຍ່າງຂອງເດັກນ້ອຍ ເລີ່ມງ່າຍໆຈາກຮອຍຍິ້ມກ່ອນ ທ່ານຄວນຍິ້ມໃຫ້ທຸກຄົນ ເພາະຈະຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານເປັນມິດ ແລະສາມາດເຂົ້າໄປລົມນຳໄດ້ບໍ່ຍາກ ຖ້າບັງເອີນພົບກັບຄົນແປກໜ້າ ແລະ ຢາກຝຶກຄວາມກ້າ ກໍພຽງແຕ່ຍ່າງເຂົ້າໄປທັກທາຍ ສະບາຍດີເຂົາ ເຮັດແບບນີ້ 2 – 3 ເທື່ອ ແລ້ວຄ່ອຍຊວນລົມເທື່ອລະໜ້ອຍ ຄ່ອຍໆເປີດໂຕເອງ.
  3. ຢ່າເຮັດຄືວ່າຄົນທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າໄປລົມນັ້ນເປັນສັນຍະລັກທາງເພດຫລາຍເກີນໄປ : ໃນກໍລະນີຂອງຝ່າຍຊາຍຫາກສົນໃຈແມ່ຍິງຈັກຄົນຂຶ້ນມາ ຈົ່ງຢ່າມີທັດສະນະວ່ານາງເປັນຂັນລາງວັນທີ່ຍາກຈະຊະນະໃຈນາງໄດ້, ແຕ່ໃຫ້ເບິ່ງນາງເປັນຄົນທຳມະດາຄົນໜຶ່ງ ຈຶ່ງຈະບໍ່ເກີດອາການເຂີນອາຍ ຖ້າທ່ານພົບຜູ້ສາວທີ່ມັກແລ້ວຄິດເຖິງແຕ່ເລື່ອງຢາກມີເພດສຳພັນກັບນາງຫລາຍເກີນໄປ ຝ່າຍຍິງເຂົາກໍມີສັນຊາດຕະຍານທີ່ບໍ່ຢາກຖືກໃຜລວນລາມທາງສາຍຕາຄືກັນ ສະນັ້ນ, ຖ້າເມື່ອໃດທີ່ນາງຄິດວ່າກຳລັງຖືກຮຸກຮານໜັກເກີນໄປ ໂອກາດທີ່ນາງຈະປະຕິເສດກໍຫລາຍເທົ່ານັ້ນ.
  4. ຢ່າເຮັດຄືວ່າເຂົາເປັນສິ່ງບູຊາຢູ່ເທິງຮ້ານບູຊາ : ຢ່າເຮັດຄືວ່າຄົນທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ຈັກເປັນເທວະຮູບ ຫລື ສິ່ງທີ່ຄວນຄູ່ກັບການບູຊາຫລາຍກ່ວາຈະຮັກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ກ້າເຂົ້າໄປທັກທາຍ ຫລື ລົມກັບເຂົາ ມີແຕ່ຈະອາຍ ບໍ່ກ້າເຂົ້າໃກ້. ສະນັ້ນ, ກ່ອນຈະສົນໃຈໃຜຈົນເຖິງກັບຢາກຈະເຂົ້າໄປລົມໃຫ້ເບິ່ງວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນນາງຟ້າ ຫລື ເທວະດາມາຈາກໃສ ແຕ່ເປັນຄົນທີ່ທ່ານຢາກແບ່ງປັນສິ່ງດີໃນຊີ ວິດດ້ວຍກັນ ແບບນີ້ຈະຊ່ວຍຫລຸດຄວາມອາຍ ແລະ ຄວາມຢ້ານໄດ້.
  5. ຢ່າຄາດຫວັງຫຍັງໃຫ້ສູງເກີນໄປ : ເມື່ອສາມາດເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນທີ່ທ່ານສົນໃຈນັ້ນໄດ້ແລ້ວ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ທຸກຢ່າງທີ່ຈະ ເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກນີ້ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ ຢ່າຫ້າວຫັນ ຫລື ຟ້າວຟັ່ງຮູ້ຈັກເຂົາຫລາຍຈົນກາຍເປັນຄວາມເຄັ່ງຄຽດ.
  6. ຢ່າຄິດຫລາຍ : ຖ້າຢາກເອົາຊະນະໃຈຄົນທີ່ທ່ານລົມໄວ້ກໍຢ່າຄິດຫລາຍ ຖ້າຫາກຄົນທີ່ທ່ານປັກໃຈເກີດມີອາການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ທ່ານຂຶ້ນມາ ຫລື ບໍ່ມັກຂີ້ໜ້າທ່ານກໍຢ່າຖືເປັນອາລົມ ຄິດສາວ່າບໍ່ມີໃຜຖືກໃຈໃຜໄປໝົດທຸກຄົນ ຖ້າເຂົາບໍ່ມັກເຮົາເປັນແຟນ ອາດມັກເປັນໝູ່ກໍໄດ້.
  7. ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຟັງ : ບາງຄົນຂີ້ອາຍກໍແທ້, ແຕ່ເວົ້າຫລາຍກໍມີ. ສະນັ້ນຈົ່ງຢ່າເມົາແຕ່ເວົ້າເພື່ອປິດບັງຄວາມໜ້າບໍ່ອາຍຂອງໂຕເອງ ຈົ່ງຝຶກແອບຟັງຄົນອື່ນເພື່ອເປີດປະເດັນໃໝ່ໆໃນການລົມກັນຈະດີກ່ວາ.
  8. ຝຶກແອບຫລຸດຄວາມອາຍ : ໂດຍການຢ່າລົມກັບຄົນທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ຈັກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຈົ່ງຜູກມິດກັບທຸກໆຄົນ.
  9. ຢ່າຢ້ານຖືກປະຕິເສດ : ຖ້ານັກມວຍຂຶ້ນເວທີພ້ອມກັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາມີໂອກາດທີ່ຈະຊະນະ ແລະ ກໍແພ້ໄດ້ເທົ່າກັນໃນເກມ ຂອງຄວາມຮັກ ທ່ານກໍບໍ່ຄວນຄາດຫວັງວ່າຕ້ອງຊະນະ ຫລື ຊະນະທຸກເທື່ອ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົງເບິ່ງການເຂົ້າໄປລົມໃຜຈັກຄົນຂອງທ່ານໃຫ້ຄືກັບການສ້າງປະສົບການທີ່ດີ ເຖິງວ່າຄວາມອາຍ ແລະ ລັງເລອາດເຮັດໃຫ້ມືສັ່ນ ຫລື ໃຈເຕັ້ນ, ແຕ່ຫລັງຜ່ານເຫດການເທື່ອທຳອິດທີ່ໄດ້ທັກທາຍຄົນທີ່ທ່ານຫລົງຮັກມາແລ້ວ ຈັກໜ້ອຍອາການສັ່ນສະທ້ານກໍຈະຫາຍໄປເອງ ເຮັດໃຈດີໆໄວ້.
  10. ສະຫລຸບວ່າຈົ່ງອອກໄປຂ້າງນອກ ແລະ ເຂົ້າສັງຄົມ ແລ້ວຈະກ້າຂຶ້ນ : ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດປະຕິສັງສັນກັບຜູ້ອື່ນແດ່ ເຊັ່ນ : ໄປເຂົ້າຮ່ວມເຕັ້ມແອໂຣບິກ, ໄປວັດ ຫລື ເຮັດວຽກຊ່ວຍສັງຄົມ ເຊັ່ນ : ເອົາສິ່ງຂອງໄປບໍລິຈາກໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມ, ການໄດ້ສະມາຄົມກັບຄົນອື່ນເລື້ອຍໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊົາເປັນຄົນຂີ້ອາຍໄປເອງ.
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 10 ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊົາເປັນຄົນຂີ້ອາຍ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 10 ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊົາເປັນຄົນຂີ້ອາຍ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 10 ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊົາເປັນຄົນຂີ້ອາຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!