5 ເສົາຄໍ້າມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ

- 5 1 - 5 ເສົາຄໍ້າມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ
- AGL banner - 5 ເສົາຄໍ້າມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຮ່ວມກັບໂຄງການສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງທຶນ​ຂອງ​ຜູ້​ທຸ​ກຍາກ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ (MAFIPP)     ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກລັດຖະບານອົສຕຼາລີແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ UNCDF ກ່ຽວກັບແຜນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 8 ປີ (2018-2025) ໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມສະຫຼຸບຜົນການປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະນຳສະເໜີຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ; ພ້ອມນີ້ ກໍມີທ່ານ ​ແອນ​​ເດຣດ ​ເຊີ​ເບຣີກ ອັກຄະ​ລັດຖະ​ທູດອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ​ແລະ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມນຳ​ດ້ວຍ.

ທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ ຜູ້ຈັດການແຜນງານ MAFIPP, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ນໍາສະເໜີຄວາມເປັນມາຂອງການສ້າງຍຸດທະສາດ; ສໍາລັບຮ່າງແຜນ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ​ສຳລັບ ສປປ ລາວ ​ກໍ່ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າວຽກ ທີ່ຕິດພັນການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນທີ່ນອນໃນ “ຍຸດ​ທະ​ສາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປລາວ ໄລຍະ 8 ປີ (2018-2025) ​ເຊິ່ງ​ເປັນທິດເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນ​ອະນາຄົດ ແລະແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງລາວໃນໄລຍະ 8 ປີທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນໂດຍ ທຫລ ແລະຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກລັດຖະບານ ອົດສຕຣາລີ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ (UNCDF) ໂຄງການສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງທຶນ​ຂອງ​ຜູ້​ທຸ​ກຍາກ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ (MAFIPP) ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນແຜນກິດຈະກໍາຂອງແຜນງານໂຄງການ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິ​ນ ຖືກຈັດຕັ້ງຜັນ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະຜັນຂະຫຍາຍ 5 ​ເສົາຄ້ຳ ຄື: ການປັບປຸງການສະໜອງສິນເຊື່ອ; ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກທາງການເງິນ; ການສົ່ງເສີມທະນາຄານບ້ານ; ພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະສະສາງໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະການຂະຫຍາຍການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ​ແລະໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໃນ “ຮ່າງຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 8 ປີ (2018-2025)”ແລະທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດ “5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໄລຍະ 2016-2020.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 5 ເສົາຄໍ້າມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ

ທ່ານ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິ ການທາງດ້ານການເງິນຄັ້ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ບົດດັ່ງກ່າວມີຄວາມສົມບູນ ແລະເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າວຽກທີ່ນອນ​ໃນ 5 ​ເສົາຄ້ຳຂອງວຽກງານການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ທາງດ້ານການເງິນທີ່ນອນໃນ “ຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 8 ປີ (2018-2025) ແລະ ທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແນໃສ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະປັບປຸງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ປະຊາຊົນລາວ ​ໂດຍອີງ​ໃສ່ 5 ​ເສົາຄ້ຳ ​ແລະມີ​ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນທີ່​ເໝາະ​ສົມ ​ແລະຫຼາກ​ຫຼາຍໃນນີ້ມີການຝາກປະຢັດ, ສິນເຊື່ອ, ປະກັນໄພ ​ແລະການ​ໂອນ​ເງິນ​ແບບ​ໃຊ້​ລະບົບ​ທັນ​ສະ​ໄໝວ່ອງ​ໄວ ​ແລະປະຢັດ​ຕົ້ນທຶນ.

- lattana banner 1 - 5 ເສົາຄໍ້າມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ
- lattana banner - 5 ເສົາຄໍ້າມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ
-    AD conten website - 5 ເສົາຄໍ້າມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!