12 ເຄັບລັບກະຕຸ້ນພັດທະນາການດ້ານການເວົ້າໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍ

- 279908951 696x447 - 12 ເຄັບລັບກະຕຸ້ນພັດທະນາການດ້ານການເວົ້າໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍ
- Untitled design - 12 ເຄັບລັບກະຕຸ້ນພັດທະນາການດ້ານການເວົ້າໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍ

ໂດຍລວມແລ້ວເດັກນ້ອຍຈະເລີ່ມເວົ້າໄດ້ໃນຊ່ວງອາຍຸ 11 ເດືອນ ແຕ່ບໍ່ແນ່ວ່າ ພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຈະຄືກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ກະຕຸ້ນພັດທະນາການໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍແນວໃດແດ່ ຊຶ່ງມີວິທີງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

 1. ລົມກັບລູກຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ: ນອກຈາກການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງແມ່ແລ້ວສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດຄືການລົມກັບລູກ ຫຼື ເປີດເພງໃຫ້ລູກຟັງ ລູກທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ຮູ້ສຶກຢູ່ສະເໝີ ຊຶ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນແຮງກະຕຸ້ນພັດທະນາການຂອງລູກ ຊຶ່ງຈະຮັບຮູ້ໄດ້ດ້ວຍການດິ້ນຂອງລູກນັ້ນເອງ.
 2. ມ່ວນຊື່ນກັບການສອນລູກ: ລູກຈະມ່ວນຊື່ນໄປກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ສົນໃຈສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ການສອນລູກຄວນຈະມີສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກສົນໃຈເຊັ່ນ: ການໃຊ້ສຽງສັດຕ່າງໆ ເຮັດຈັງຫວະດົນຕີ ເພື່ອຈູງໃຈໃຫ້ລູກມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ສາມາດກະຕຸ້ນພັດທະນາການໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
 3. ຮຽນຮູ້ໄປດ້ວຍກັນ: ຄືການຮຽນຮູ້ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນເຊັັັັັັັັັ່ນ: ອາບນໍ້າ, ກິນເຂົ້າ, ດື່ມນໍ້າ, ການຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບເປັນຕົ້ນ.
 4. ສົ່ງສາຍຕາ: ພາສາທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ຜົນນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຄວນໃຊ້ພາສາທາງສາຍຕາ ເວລາລົມກັບລູກດ້ວຍ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການສື່ສານຫຼາຍຂຶ້ນ.
 5. ການເວົ້າຊໍ້າດຸໆ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລູກຊຶມຊັບ ແລະ ຮຽນຄໍາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແນ່ນອນ ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ນໍ້າສຽງທີ່ດຸດັນ ຫຼື ສຽງແຮງຈົນເກີນໄປ ເພາະອາດກະທົບຈິດໃຈຂອງລູກໄດ້.
 6. ໃຫ້ໂອກາດລູກ: ຫຼັງຈາກທີ່ສອນໃຫ້ລູກໄດ້ເວົ້າແລ້ວ ພໍ່ແມ່ຄວນໃຫ້ໂອກາດລູກ ແລະ ປ່ອຍເວລາໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກການຮຽນຮູ້ ຄວນໃຫ້ເວລາໃນການເວົ້າຕາມ ຫຼື ຕອບກັບ.
 7. ເວົ້າຄໍາສັບທີ່ສັ້ນ ກະທັດຮັດ ແຕ່ໄດ້ໃຈຄວາມ: ໂດຍທໍາມະຊາດຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸບໍ່ເກີນ 3 ປີນັ້ນ ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ເປັນປະໂຫຍກ ຫຼື ອາດຈະເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ. ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຄວາມເຮັດຄື ລອງຖາມລູກເບິ່ງ ເບິ່ງລູກເຂົ້າໃຈພາສາຫຼາຍຂຶ້ນກໍພາລູກລົມຕໍ່ໄປ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກເວົ້າໄດ້ ແລະ ເວົ້າເກັ່ງໄດ້ແນ່ນອນ.
 8. ສອນລົງມືເຮັດ: ຄໍາສັບບາງຄໍາ ລູກອາດຈະຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ ຫຼື ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ພະຍາຍາມອະທິບາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ການສອນພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ເຂົາສໍາຜັດໄດ້ເຊັ່ນ: ຮູບ, ລົດຊາດ, ກິ່ນ, ສຽງ, ຮ້ອນ, ໜາວ ແລະ ເຢັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກງ່າຍຕໍ່ການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.
 9. ການອ່ານນິຖານສົ່ງເສີມຈິນຕະນາການ ແລະ ເສີມທັກສະໃນການອ່ານໃຫ້ກັບລູກ ແຕ່ຄວນເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບໄວ ເພາະນິທານແຕ່ລະເລື່ອງດຶງຄວາມສົນໃຈເດັກນ້ອບບໍ່ຄືກັນ.
 10. ຫຼິ້ນເກມ: ເມື່ອລູກຢູ່ຊ່ວງອາຍຸ 2 ປີ ການເສີມກິດຈະກໍາ ຫຼື ເກມ ໂດຍການຫຼິ້ນກັບລູກ ຊຶ່ງໄລຍະເວລາທີ່ຫຼິ້ນເຂົາຈະຮຽນຮູ້ຈາກພໍ່ແມ່ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈພາສານັ້ນງ່າຍຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ.
 11. ຫຼີກລ່ຽງການເປີດໂທລະພາບເປັນເພື່ອນ: ເພາະການເປີດໂທລະພາບເປັນສື່ພຽງຢ່າງດຽວ ທີ່ລູກໄດ້ເບິ່ງ ແລະ ຟັງ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕອບໂຕ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກມີພັດທະນາການທີ່ຊ້າ. ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ລູກນ້ອຍຝຶກເວົ້າລົມກັບພໍ່ແມ່ຈະດີທີ່ສຸດ.
 12. ຢຸດເພື່ອສອນລູກ: ການທີ່ລູກເຫັນສິ່ງຮອບຕົວເຂົາທຸກຢ່າງຈະມີຄວາມສົງ​ໄສເກີດຂຶ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນເຮັດກໍຄື ເວລາທີ່ລູກເຫັນຫຍັງແລ້ວເກີດຄວາມສົນໃຈ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ສອນລູກວ່າ ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີຊື່ວ່າແນວໃດ.

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກມື້ຢູ່ແລ້ວ ພຽງແຕ່ພໍ່ແມ່ໃສ່ໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ ຜົນດີທີ່ໄດ້ກໍຈະເຮັດໃຫ້ລູກມີພັດທະນາການ ການເວົ້າໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

 

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 12 ເຄັບລັບກະຕຸ້ນພັດທະນາການດ້ານການເວົ້າໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍ

 

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 12 ເຄັບລັບກະຕຸ້ນພັດທະນາການດ້ານການເວົ້າໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 12 ເຄັບລັບກະຕຸ້ນພັດທະນາການດ້ານການເວົ້າໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!