ບຸກທະລຸໄປຂ້າງໜ້າ ຜ່ານຜ່າສິ່ງຄົງຄ້າງທ້າທາຍ

- AGL banner - ບຸກທະລຸໄປຂ້າງໜ້າ ຜ່ານຜ່າສິ່ງຄົງຄ້າງທ້າທາຍ

ໂດຍ: ທິດກ່ຳ

ໃນຄໍລຳມື້ນີ້, ທິດກ່ຳ ຂໍ ນຳເອົາບັນຫາ 10 ຢ່າງ ທີ່ຍັງ ຄົງຄ້າງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດດ ເຊິ່ງຜ່ານ ການກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ ຊາດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະ ບານໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ດັ່ງນີ້:
ເຖິງວ່າເສດຖະກິດມະ ຫາພາກສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍຕາມ, ແຕ່ຜ່ານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາເຫັນວ່າ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ, ສ່ວນ ໃຫຍ່ອີງໃສ່ແຕ່ການລົງທຶນ ໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງ ລ່າງ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ເຊິ່ງ ບັນດາຂະແໜງການເລົ່ານີ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຜູ້ ອອກແຮງງານລາວເທົ່າທີ່ ຄວນ. ຖ້າສະພາບການຂະ ຫຍາຍຕົວຍັງມີຄວາມບອບບາງລັກສະນະນີ້, ການຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດ ຜະລິດຕະພັນພາຍ ໃນຄາດ ຄະເນໝົດ ປີຈະບັນລຸພຽງ 6,7% ຕໍ່ປີຕ່ຳກວ່າແຜນ ການປີທີ່ວາງໄວ້ 7%.

 

ເສີມຂະຫຍາຍຈຸດດີ ຕີຖອຍຈຸດອ່ອນຄົງຄ້າງ2018

ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ

ສຳລັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກບັນລຸພຽງ 2.353 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດເທົ່າກັບ 23,5% ຂອງ ແຜນການປີ 2018, ໃນນີ້ ການສົ່ງອອກປະຕິບັດໄດ້ 989 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 19,7% ຂອງແຜນ ການປີ ແລະ ການນຳເຂົ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 1.363 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ 27,4% ຂອງແຜນການປີ. ຖືວ່າຂາດດູນ 373 ລ້ານ ໂດ ລາສະຫະລັດ ຫລືເທົ່າກັບ 7,7% ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທຸລະ ກິດ ຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ຂະ ໜາດກາງຕິດພັນກັບການ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບຕົວຈິງໃຫ້ ປະ ຊາຊົນຍັງບໍ່ມີມາດຕະການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເປັນ ຕົ້ນ: ການລະດົມທຶນເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ກອງທຶນ, ການເຂົ້າຫາແຫລ່ງ ທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການຍັງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ- ອາກອນ ຕະຫລອດເຖິງການ ຊອກຫາຕະຫລາດຈຳໜ່າຍ, ການຜະລິດສິນຄ້າຕົ້ນຕໍໃນ ບາງຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕ່ຳກວ່າແຜນການເປັນ ຕົ້ນ: ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ບັນລຸໄດ້ພຽງ 88% ຂອງ ແຜນການປີ, ການສົ່ງເສີມ ພືດລະດູແລ້ງບັນລຸໄດ້ພຽງ 44,16% ຂອງແຜນປີ, ການຜະລິດແຮ່ທາດປະຕິບັດໄດ້ແຕ່ພຽງ 48,39% ຂອງ ແຜນການປີ.

ການຈັດສັນການລົງທຶນ ພາຍໃນຂອງຂະແໜງການ ສູນກາງເຂົ້າໃສ່ການລົງທຶນ ຂອງລັດຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ກັບມະຕິທີ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເປັນ ຕົ້ນ: ການຈັດສັນໃຫ້ແກ່ໂຄງ ການຊຳລະໜີ້ ແລະ ການຈັດ ສັນເຂົ້າໃສ່ວຽກງານພັດທະ ນາຊົນນະບົດແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ, ການຂຶ້ນທະບຽນ ທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 27.000 ຕອນ ຫລືເທົ່າກັບ 27% ຂອງແຜນ ການປີ (100.000 ຕອນ).

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ບຸກທະລຸໄປຂ້າງໜ້າ ຜ່ານຜ່າສິ່ງຄົງຄ້າງທ້າທາຍ

ອັດຕາການປະລະການ ຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ເຫັນວ່າຍັງສູງຖ້າທຽບໃສ່ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ການພັດ ທະນາການສຶກສາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຕາມແຜນການເປັນຕົ້ນ: ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ ເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸໄດ້ເຂົ້າຮຽນກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນ ເຂົ້າຊັ້ນປະຖົມ, ການແກ້ໄຂ ຄູອາສາສະໝັກ, ຄຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນຍັງ ເປັນບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ ແກ້ໄຂ.

ອັດຕາການສັກຢາກັນ ພະຍາດຢູ່ບາງແຂວງຍັງຕ່ຳ, ການຂາດສານອາຫານຊຳ ເຮື້ອ, ຈຳນວນການຕາຍ ຂອງ ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ 5 ປີຢູ່ບາງແຂວງຍັງສູງ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ, ວິດຖ່າຍໃນໂຮງຮຽນ ຍັງຕ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ.

ການປະຕິບັດຄາດໝາຍ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ທ່ຽວ ສປປ ລາວ ໃນສາມ ເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸໄດ້ 1.067.401 ເທື່ອຄົນ ຫລື ເທົ່າກັບ 20,53% ຂອງແຜນ ການປີ, ການພັດທະນາສີມື ແຮງງານ, ສະໜອງແຮງງານ ເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຍັງ ບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການ.

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມ ຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດ ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນງົບປະມານມີຈຳກັດ ແລະ ບາງກໍລະນີກໍຊ້ຳຊ້ອນ, ການ ກວດກູ້ລະເບີດອອກຈາກພື້ນທີ່ການພັດທະນາຍັງບໍ່ບັນລຸ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ນີ້ລະຄືສິ່ງຄ້າງຄາທ້າ ທາຍຕົວຫລັກໆອັນໃຫຍ່ ຫລວງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວເຮົາບໍ່ ສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍ ພັດທະນາ, ສົມທົບກັບໃນ ຫລາຍປີຜ່ານມາກົນໄກການຄຸ້ມຄອງລັດໃນຫລາຍຂະ ແໜງມີຊ່ອງຫວ່າງ, ຊ່ອງໂວ່ ບໍ່ໂປ່ງໃສ, ເກີດມີບັນຫາການ ສໍ້ລາດບັງຫລວງແຜ່ລາມ ກວ້າງຂວາງນັບແຕ່ຂັ້ນສູນ ກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນກາຍ ເປັນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ມີລັກສະນະຊໍ້າເຮືອເຂົ້າກະດູກດໍາ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ເຮົາຄິດ ວ່າຖ້າພວກເຮົາພ້ອມໃຈກັນ ເປັນປຶກແຜ່ນເຫັນຜົນປະ ໂຫຍດຂອງຊາດເປັນໃຫຍ່, ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງ ພັກ, ເພື່ອຄວາມຈະເລີນຮັ່ງ ມີຂອງຊາດບ້ານ ເມືອງສິ່ງ ຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ຄ້າງຄາກົດ ໜ່ວງມັນຕ້ອງຕົກໄປນຳໄຟ ໄຫລໄປໃນນ້ຳຢ່າງແນ່ນອນ.

- lattana banner - ບຸກທະລຸໄປຂ້າງໜ້າ ຜ່ານຜ່າສິ່ງຄົງຄ້າງທ້າທາຍ
- lattana banner 1 - ບຸກທະລຸໄປຂ້າງໜ້າ ຜ່ານຜ່າສິ່ງຄົງຄ້າງທ້າທາຍ
-    AD conten website - ບຸກທະລຸໄປຂ້າງໜ້າ ຜ່ານຜ່າສິ່ງຄົງຄ້າງທ້າທາຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!