ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ

ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ - Fighting Law - ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ
ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ - Untitled design - ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຄັ້ງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ນີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສາພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາຍຫຼັງທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ໂຄງສ້າງຂອງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ 18 ພາກ, 27 ໝວດ ແລະ 173 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນປັບປຸງ 67 ມາດຕາ, ສ້າງໃໝ່ 95 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາໄວ້ 11 ມາດຕາ. ສ່ວນສາເຫດ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນ 4 ດ້ານ ແລະ ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຊຶ່ງໃນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ທີ່ຍັງກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງການພັດທະນາໃນວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົ່າ, ເຮັດໃຫ້ຕາໜ່າງການບິນພົນລະເຮືອນມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ທັນສະໄໝ, ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານຂອງອົງການ ການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ ຕ້ອງໄດ້ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຊັດເຈນ, ສ້າງກົນໄກປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງອົງການ ການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂຄງປະກອບກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນມີ 6 ພາກ, 12 ໝວດ ແລະ 76 ມາດຕາ ຊຶ່ງເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະມາດຕາໄດ້ອະທິບາຍແບບລວມໆ, ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ເມື່ອນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນ ກໍໄດ້ມີການປ່ຽນຊື່ຈາກກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ມາເປັນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ນອກນີ້ຍັງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງອົງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ແລະ ອົງການຈຸລະພາກໃຫ້ຊັດເຈນ, ເນື້ອໃນຍັງບໍ່ທັນກວມລວມເອົາບາງບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນຂອງລາວ ທີ່ເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ, ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ທີ່ມີຫຼັກສະນະເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນ, ພ້ອມນີ້, ຍັງເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງແຜນກໍານົດຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການບິນ, ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພການບິນ, ການບໍລິການ ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ທີ່ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ, ທັນສະໄໝ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ແລ້ວ ຈະຊ່ວຍຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນກວ່າເກົ່າ, ເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນ, ປັກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັບຊອບທໍາຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ບຸກຄົນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າທາງອາກາດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນມາດຕະຖານຂອງອົງການ ການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຈະເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສໍາຫຼວດອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ສະໜາມບິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງກະຊວງ, ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອົງການ ການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການບິນພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດເຂົ້າໃນກິດຈະການ ການບິນພົນລະເຮືອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ, ນອກນີີ້, ຍັງຈະເປັນການອໍານວຍຄວບຄຸມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານກິດຈະການ ການບິນພົນລະເຮືອນ ແລະ ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນກໍາລັງແຮງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ, ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸນຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ສະໜາມບິນ ແລະ ເຂດອ້ອມຮອບສະໜາມບິນ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ. ໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົົງມາໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດ ແລະ ຖືກຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.

ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ
ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ
ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!