ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ

ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ - 26 - ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ
ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ - Untitled design - ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ 2018 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 25-26 ມິຖຸນານີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບັນຫາສໍາຄັນຄື: ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບທິດຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018. ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງສະຫະກອນແບບໃໝ່ ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະ ແຜນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູຝົນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາສົກປີ 2018 ໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ຄື: (1) ມາດຕະການສະກັດກັ້ນໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນອອກສູ່ຂອດຈໍລະຈອນ (M2) ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ, ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫລາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຈໍາກັດຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ, ເພີ່ມຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍການຊຸກຍູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ມີການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງເສີມຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າກໍານົດສ່ວນຕ່າງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ​ເງິນກູ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕະຫລາດຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງຄວບຄຸມສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ອັດຕາຕະຫລາດທີ່ຫຍັບຫ່າງອອກຮອດ 2%, ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕະຫລາດທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາຫລາຍຂຶ້ນ, ຄົ້ນຄວ້າປະກອບທຶນໃຫ້ທະນາຄານລັດໃຫ້ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານ ກ່ອນການຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຶນໃນການດໍາເນີນກິດຈະການ, ກໍານົດໂຄງປະກອບລາຄານໍ້າມັນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງສະພາບຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ພະລັງງານທາງເລືອກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ກວດກາ ແລະ ດັດປັບລາຄາສິນຄ້າທີ່ມີຜົນກະທົບໄວຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດທຸລະກິດໃຫ້ເໝາະສົມ, ຄົ້ນຄວ້າໂຄງປະກອບສິນຄ້າ, ສະບຽງອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ. (2) ມາດຕະການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ຢ່າງເຄັ່ງຂັດ, ແກ້ໄຂຈຸດຄົງຄ້າງຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໄປແລ້ວສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ໄວ, ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ຕັດຂັ້ນຕອນຂອດຂັ້ນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ເວລາໃນການອະນຸມັດໃຫ້ສັ້ນລົງ ໂດຍຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ, ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກປະຕູດຽວເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ແກ້ໄຂບັນດາກົນໄກການສະໜອງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຂອງການປະກອບການທີ່ພົວພັນກັບຄວາມສະຖຽນ ແລະ ການຮົ່ວໄຫລໄຟຟ້າ, ລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດໃນເຂດພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການໂດຍໄວ ແລະ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ໄດ້ລົງທຶນແລ້ວໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນການລົງທຶນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ. (3) ມາດຕະການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ 3 ແຈທີ່ຍັງຄ້າງຄາໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ດ້ວຍການລະດົມໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນປະກອບສ່ວນປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງ

ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ

ລັດຖະບານ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮັບເອົາເງື່ອນໄຂພັນທະບັດລັດຖະບານ. ຄົ້ນຄວ້າວິທີການ ແລະ ຮູບການຊໍາລະໜີ້ແຕ່ນີ້ໃຫ້ສໍາເລັດ ໂດຍຄົ້ນຄວ້າແຫລ່ງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຊ່ວຍສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນແກ່ບໍລິສັດພາຍໃນທີ່ລັດຖະບານເປັນໜີ້ຫລາຍ. (4) ມາດຕະການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ແມ່ນຕ້ອງກວດຄືນຖານລາຍຮັບຕົ້ນຕໍທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນເລັ່ງທວງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີໜີ້ຄ້າງມອບໃຫ້ປະຕິບັດພັນທະຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຂັດ, ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ເປັນຕົ້ນໂຄງການພະລັງງານ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງອອກແຮ່ທາດ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການເກັບຄ່າທໍານຽມທາງ ໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ຜ່ານມືຖືໃຫ້ທົ່ວເຖິງ. ພ້ອມນັ້ນກໍໃຫ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ການເກັບອາກອນປະເພດອື່ນໆທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໄວເຊັ່ນ: ພາສີທີ່ດິນ. ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໃນການເກັບພາສີອາກອນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຮັບຜິດຊອບ, ກວດກາຄືນບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນ, ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. (5) ມາດຕະການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ໂດຍການປັບປຸງດໍາລັດກອງທຶນ SME ເພື່ອຍົກລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຈັດລຽງບູລິມະສິດໃຫ້ກຸຸ່ມ SME ທີ່ມີທ່າແຮງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ຂະຫຍາຍກອງທຶນ SME ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດລັດລະດົມທຶນເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ SME ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດສູງໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ດຳເນີນທຸລະ ກິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ທະນາ ຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທີ່ມີຄຸນນະພາ. (6) ມາດຕະການປັບປຸງໂຄງສ້າງການລົງທຶນ ກວດກາຄືນມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສູງເກີນຈິງ ແລະ ຕັດມູນຄ່າລົງ ເພື່ອປະຢັດງົບ ປະມານ, ກວດກາຄືນແຜນລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດ ແລະ ເຫັນວ່າ ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່າ ເພື່ອຫັນທຶນໃສ່ໂຄງການລົງທຶນອື່ນທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກສັງຄົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິດເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຮູບແບບ BOT ແລະ PPP ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບຂອງລັດໃນການກູ້ຢືມ ຫລື ຈັດສັນງົບປະມານ ການລົງທຶນໃນແຕ່ລະສົກງົບປະມານ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າກົນໄກການຄັດເລືອກ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຄືນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງ ໃສ ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ແຫລ່ງທຶນຊຳລະ ກ່ອນສະເໜີ ສະພາແຫ່ງຊາດ. (7) ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບ ຈາກທີ່ດິນ ແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ອອກທະບຽນໃບຕາດິນ ປັບປຸງ ຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບລາຍຮັບທີ່ດິນໃຫ້ສັ້ນ, ກະທັດຮັດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ສືບຕໍ່ກວດກາຄືນ ແລະ ແກ້ໄຂການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ ດິນ, ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນໄປສູ່ລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄໝ ສາ ມາດກວດສອບໄດ້ ໂດຍສືບຕໍ່ເຮັດທົດລອງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້ໃຫ້ສຳເລັດ. (8) ມາດຕະການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນການລັກລອບ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຊັບພະຍາກອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ກວດກາການປະຕິບັດ ລາຍຮັບຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ລະອຽດ, ພິເສດໃນແຂວງທີ່ຄາດວ່າຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ລາຍຮັບຕາມແຜນການ ຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການແກ້ໄຂແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການເກັບລາຍຮັບບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ, ປັບປຸງແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າ ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ ລະເມີດວິໄນແຜນການການເງິນ ບ່ອນໃດມີບັນຫາກໍໃຫ້ແກ້ໄຂເດັດຂາດ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ມີລາຍຮັບ.

ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ
ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!