ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ

ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ - AID 5775 - ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ
ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ - Untitled design - ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຄັ້ງວັນທີ 27 ມິຖຸນານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາຍຫຼັງທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງທາງດ້ານໂຄງສ້າງ, ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງກົດໝາຍ ໂດຍໄດ້ຮວບຮວມເອົາເນື້ອໃນຂອງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ປັບປຸງລະດັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມບາງປະເພດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ, ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານສາກົນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະກັນສັງຄົມ. ສ່ວນໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເກົ່າປະກອບມີ 9 ພາກ, 16 ໝວດ ແລະ 94 ມາດຕາ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ປະກອບມີ 12 ພາກ, 27 ໝວດ ແລະ 123 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນຮັກສາເນື້ອໃນເດີມໄວ້ 6 ພາກ, 3 ໝວດ ແລະ 21 ມາດຕາ, ໄດ້ປັບປຸງ 3 ພາກ, 18 ໝວດ ແລະ 83 ມາດຕາ, ເພີ່ມໃໝ່ 3 ພາກ, 6 ໝວດ ແລະ 19 ມາດຕາ.

ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII, ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນມີຄວາມຮັດກຸມ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວກາຍເປັນເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍໃນການປະຕິບັດ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ, ລະບົບປະກັນສັງຄົມໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆຕາມກົດໝາຍ, ປຸກລະດົມຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຢູ່ປະເທດເຮົາ ແລະ ຫຼັກການສາກົນ.

ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ

ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາລະບົບປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄ່ອງຕົວ, ມີກົນໄກ, ລະບອບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານປະກັນສັງຄົມໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີລັກສະນະລວມສູນ, ເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັບປະກັນການສະເລ່ຍຄວາມທ່ຽງຕາມຫຼັກການປະກັນສັງຄົມ ດ້ວຍການຫັນໄປເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສຍຸຕິທໍາ ແລະ ຍືນຍົງ, ການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ກອງທຶນມີຄວາມຍືນຍົງ, ຊ່ວຍໃຫ້ກອງທຶນແຫ່ງຊາດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານແຫຼ່ງທຶນ ຈາກການມອບເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ  ພ້ອມທັງສົ່ງເສີນການສະສົມທຶນ ກໍຄືການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ມີຖານການເງິນທີ່ຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຂອບເຂດການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມໄປສູ່ຜູ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບທີ່ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ເຂົ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນຂອງການແບ່ງປັນລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ກໍຄືຜົນຂອງການພັດທະນາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍຖືເອົາເນື້ອໃນສໍາຄັນໃນການສ້າງສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ, ສີວິໄລ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາ ເປັນປັດ​ໄຈພື້ນຖານໃນການພັດທະນາລະບົບປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຈຸດໝາຍການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທຸກທົ່ວໜ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາລະບົບປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ
ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!