10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຫາກຕ້ອງໃຫ້ລູກກິນນໍ້າຈາກປ໋ອງ

10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຫາກຕ້ອງໃຫ້ລູກກິນນໍ້າຈາກປ໋ອງ - advert banner 728 90 728x90 - 10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຫາກຕ້ອງໃຫ້ລູກກິນນໍ້າຈາກປ໋ອງ

 

10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຫາກຕ້ອງໃຫ້ລູກກິນນໍ້າຈາກປ໋ອງ - new3 - 10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຫາກຕ້ອງໃຫ້ລູກກິນນໍ້າຈາກປ໋ອງ
  1. ຄວາມເລືອກວັດສະດຸທີ່ເຮັດປ໋ອງນົມ ຈາກປລາສະຕິກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ເລືອກເປັນປ໋ອງແກ້ວທີ່ເຮັດຄວາມສະອາດງ່າຍ.
  2. ເລືອກຫົວນົມທີ່ພໍດີກັບປາກຂອງລູກ ແລະ ປ່ຽນໃຫ້ພໍດີກັບຊ່ວງອາຍຸຂອງລູກ ເພື່ອການດູດທີ່ດີຂຶ້ນ.
  3. ຖ້າໃຫ້ລູກກິນນົມຈາກປ໋ອງຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ລູກເອື້ອມດຸໆ ເພາະການດູດນົມຈາກປ໋ອງຈະເຮັດໃຫ້ົລົມເຂົ້າທ້ອງ ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍທ້ອງອືດ ຫຼື ເຈັບທ້ອງໄດ້ ຕ້ອງຈັບໃຫ້ເອື້ອມທຸກຄັ້ງທີ່ກິນນົມຈາກປ໋ອງ.
  4. ເດັກນ້ອຍທີ່ກິນນົມຈາກປ໋ອງ ຖ້າອິ່ມແລ້ວອາດຈະດຶງປ໋ອງນົມອອກເອງ ຫຼື ຫັນໜ້າໜີ ແຕ່ຖ້າຍັງບໍ່ອິ່ມແລ້ວນໍ້ານົມໝົດກ່ອນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກໄຫ້ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງບໍ່ອິ່ມນັ້ນເອງ.
  5. ກໍລະນີທີ່ໃຫ້ລູກກິນນົມປະສົມ ແມ່ຕ້ອງກະໃຫ້ໄດ້ສ່ວນປະສົມທີ່ເໝາະສົມນໍ້າ ແລະ ນົມຕ້ອງມີສັດສ່ວນເທົ່າກັນ ຖ້ານົມຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ໜ້ອຍເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການຖອກທ້ອງໄດ້.
  6. ຖ້າລູກເລີ່ມໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະກິນນົມ ຫຼື ນໍ້າຈາກຈອກໄດ້ແລ້ວ ຄວນໃຫ້ລູກເຊົ່າປ໋ອງນົມ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແຂ້ວໄດ້.
  7. ຫຼັງອະນາໄມປ໋ອງນົມ ຄວນໜຶ້ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແຕ່ຫ້າມໃຊ້ກັບໄມໂຄຣເວັບເດັດຂາດ.
  8. ແມ່ສາມາດໃຫ້ນົມຜ່ານປ໋ອງໄດ້ຈາກການປໍ້ານົມໃສ່ປ໋ອງໄວ້ໃຫ້ລູກກິນ ໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ລູກດູດຈາກເຕົ້າໄດ້.
  9. ການໃຊ້ປ໋ອງນົມ ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເສຍຫາຍຫຍັງ ໃນວັນທີ່ແມ່ບໍ່ສດວກ ຫຼື ຕ້ອງໄປວຽກຕ່າງໆ ພໍ່ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້.
  10. ກວດອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າຊົງນົມທຸກຄັ້ງ ວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ລູກກິນໄດ້ພໍດີ ຫຼື ບໍ່ ຢ່າໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປເດັດຂາດ ເພາະລີ້ນລູກຈະສໍາຜັດ​ໄວຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່.

 

10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຫາກຕ້ອງໃຫ້ລູກກິນນໍ້າຈາກປ໋ອງ - lattana 1 - 10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຫາກຕ້ອງໃຫ້ລູກກິນນໍ້າຈາກປ໋ອງ
error: Content is protected !!