8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ

8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ - image 918 1 - 8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ
8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ - Untitled design - 8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ

ໂດຍ: ກ້ອງສ່ອງ ອິດສະຫລະ    

ດັ່ງພວກເຮົາຮູ້ນຳ ກັນວ່າ, ມາຮອດປັດຈຸບັນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໄດ້ ປິດລົງໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ ຜ່ານມານີ້, ຜ່ານກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ ສາມາດສັງລວມໄດ້ ຫລາຍບັນຫາທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ສະພາ. ໃນນີ້, ກໍມີຫລາຍ ຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຍັງຄ້າງຄາຫລາຍດ້ານ, ແຕ່ໜຶ່ງໃນບັນຫາ ທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງເປົ້ານັ້ນກໍມີ 8 ມາດ ຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະ ກິດໃນປີ 2018 ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນຂໍ ນຳເອົາມາສະເໜີດັ່ງນີ້: (1) ສະກັດກັ້ນໄພເງິນເຟີ້ດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ຄຸ້ມ ຄອງສິນຄ້າທຸກປະເພດໃຫ້ຢູ່ ໃນລະດັບສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຈໍລະຈອນ M2 ໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ.

 

ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານເສດຖະກິດ

ປີຜ່ານມາການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຢູ່ໃນລະດັບຄວບຄຸມໄດ້

(2) ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດລະ ບອບລະບຽບການຕາມດຳລັດ 05/ນຍ ແລະ ຄຳສັ່ງ 02/ນຍ ກ່ຽວກັບການສ້າງສະພາບ ແວດລ້ອມອຳນວຍຄວາມສະ ດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ, ດຶງເອົາ ໂຄງການລົງທຶນເຂົ້າສູ່ການ ປະຕິບັດໄປພ້ອມກັບການດຳ ເນີນໂຄງການໃຫຍ່ໆບໍ່ໃຫ້ຢຸດ ສະງັກ (ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳ, ໂຄງ ການພັດທະນາໂຄ່ງລ່າງພື້ນ ຖານ). (3) ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ ສິນພາຍໃນ, ມີມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເອກະ ຊົນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ຢ່າງເໝາະສົມຖືກຕ້ອງຕາມ ລະບຽບການ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫລືອພາກທຸລະກິດໃຫ້ມີ ຄວາມຕັ້ງໜ້າກວ່າເກົ່າ, ຂະ ນະດຽວກັນພາກທຸລະກິດ ກໍຕ້ອງຫັນການນຳໃຊ້ທຶນສູ່ ການລົງທຶນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ທາງເສດຖະກິດ, ຫັນໄປສູ່ ການຜະລິດສິນຄ້າ ໃຫ້ຫລາຍ ຂຶ້ນ. (4) ມີມາດຕະການເກັບ ລາຍຮັບ-ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ສືບຕໍ່ບຸກທະລຸດ້ານການນຳ ເອົາລະບົບທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນ ຂະແໜງເກັບລາຍຮັບ (ພາສີ- ອາກອນ) ໃຫ້ເປັນ ຮູບປະທຳ, ລັດຖະບານຈະໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງ ຈົດຈໍ່ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກ ພາກສ່ວນລັດ, ເອກະຊົນ, ສູນ ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຖືເປັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ

(5)
ສົ່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງ ດ້ານການຜະລິດສິນຄ້າ, ໃນ ນັ້ນແມ່ນສົ່ງເສີມ SMEs ດ້ວຍ ຫລາຍມາດຕະການ ແລະ ເຮັດ ເປັນຮູບປະທຳ. (6) ປັບປຸງ ໂຄງສ້າງການລົງທຶນ, ລັດ ຈະລົງທຶນໂຄງການທີ່ຈຳເປັນ, ສ່ວນໂຄງການລົງທຶນທົ່ວໄປ ມອບໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນສຸມໃສການ ລົງທຶນແບບ BOT ແລະ PPP, ພ້ອມນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບັນດາ ລັດວິສະຫະກິດໃຫ້ສາມາດເດີນ ໄປໄດ້.
(7) ຫັນປ່ຽນການຄຸ້ມ ຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການເກັບ ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ ລະບົບດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ປັບ ປຸງຄືນການຫັນຊັບສິນເປັນ ທຶນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ສອດ ຄ່ອງມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ແລະ (8) ໃຊ້ມາດຕະການ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ, ບ່ອນໃດມີບັນຫາ ກໍໃຫ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ ເດັດຂາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ ມີລາຍຮັບ, ພ້ອມນັ້ນຈະໄດ້ ກວດກາຄືນບັນດາໂຄງການ ຕ່າງໆທີ່ມີມູນຄ່າສູງເກີນ ຄວາມຈິງ, ກວດກາຄືນບັນດາ ໂຄງການນອກແຜນຢາງເຄັ່ງ ຄັດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບ ກົດໝາຍ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນ 8 ມາດຕະການນີ້, ເບິ່ງອັນໃດ ກໍເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງ ຍິ່ງ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄວບຄູ່ກັນໄປແຕ່ ຕາມເຮົາວ່າໃນ 8 ມາດຕະການ ທີ່ວ່ານີ້, ແມ່ນໂຕທີ 3 ກັບທີ 5 ຄວນໄດ້ເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເປັນຮູບປະທຳໃຫ້ເປັນຕົນ ເປັນໂຕກວ້າງຂວາງ, ເພາະວ່າ ໃນສອງມາດຕະການນີ້ແມ່ນ ເປັນການສ້າງປັດໄຈ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ມີລາຍໄດ້ຮັ່ງມີ ແລະ ປະເທດ ຊາດເຂັ້ມແຂງຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ ເທື່ອລະກ້າວ.

 

8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ - image 918 1 - 8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ
(ພາບປະກອບ)
8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ
8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!