ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030 - Untitled design - ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ທີ່ອັດລົງເມື່ອບໍ່ດົນນີ້, ໂດຍໄດ້ມີມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030 ຄື: ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງ​ເອົາ​ການ​ກຳນົດ 2 ​ເປົ້າໝາຍ​ໃຫຍ່ ​ແລະ ຕົວ​ເລກ​ຄາດໝາຍ​ຂອງ​ການຈັດ​ສັນ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ກຳນົດ​ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮອດ​ປີ 2030 ດັ່ງ​ນີ້: (1) ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​​ຈະ​ສະຫງວນ ​ແລະ ອະນຸລັກ​ໄວ້ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ເນື້ອທີ່​ປ່າ​ໄມ້​ປົກ​ຫຸ້ມ 70% ລວມທັງ​ທີ່​ດິນ​ບໍລິ​ເວນ​ນ້ຳທີ່​ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພື້ນທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ຂອງ​ເນື້ອທີ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ນີ້: ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ປ່າ​ສະຫງວນຈຳນວນ 4,7 ລ້ານ​​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 20%, ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນຈຳນວນ 8,2 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 35%, ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ປ່າ​ຜະລິດຈຳນວນ 3,1 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 13%, ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ປູກ​ໄມ້​ອຸດສາຫະກຳຈຳນວນ 0,5 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 2%. (2) ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້ ​ແລະ ພັດທະນາ 30% ລວມທັງ​ທີ່​ດິນ​ບໍລິ​ເວນ​ນ້ຳທີ່​ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພື້ນທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ຂອງ​ເນື້ອທີ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ນີ້: ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ກະສິກຳຈຳນວນ 4,5 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 19% ​ເຊິ່ງປະກອບ​ມີ: ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ນາຈຳນວນ 2,0 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 8,4%, ເນື້ອທີ່​ດິນ​ປູກ​ພືດ​ລົ້ມລຸກ ຫລື ພືດ​ອາຍຸ​ສັ້ນຈຳນວນ 1,0 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 4,2%, ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ປູກ​ໄມ້​ໃຫ້​ໝາກຈຳນວນ 0,8 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 3,4%, ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ລ້ຽງສັດຈຳນວນ 0,7 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 3,0%. ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຕ່າງໆຈຳນວນ 2,56 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 11% ປະກອບ​ມີ: ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ປຸກ​ສ້າງຈຳນວນ 0,37 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 1,6%, ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ຄົມມະນາຄົມຈຳນວນ 0,18 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 0,8%, ເນື້ອທີ່​ດິນ​ປະ​ເພດ​ອື່ນລວມທັງ​ທີ່​ດິນ​ອຸດສາຫະກຳ, ທີ່ດິນ​ວັດທະນະທຳ ​ແລະ ທີ່​ດິນ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ-ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບຈຳນວນ 2,05 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫລື ​ເທົ່າ​ກັບ 8,6%.

ມາດຕາ 2 ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບັນດາ​ນະ​ໂຍບາຍ, ​ແຜນການ ​ແລະ ມາດ​ຕະການ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ແຫ່ງ​ຊາດຮອດ​ປີ 2030 ຕາມ​ການສະ​ເໜີ​ຂອງ​ລັດຖະບານ. ນອກ​ນັ້ນ ກອງ​ປະຊຸມ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ບາງ​ມາດ​ຕະການ​ເພີ່ມ​ຕື່ມຄື: 1. ຊີ້​ນຳ​ກະຊວງ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ປັບປຸງ ​ແລະ ຮຽບຮຽງ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕາມ​ຫລັກ​ວິຊາ​ການ, ​ໂດຍ​ກຳນົດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ. 2. ຊີ້​ນຳ​ກະຊວງ, ອົງການ​ລັດ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກະຊວງ ​ແລະ ອົງການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ, ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເພດ ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ຈັດ​ສັນ ​ແລະ ວາງ​ແຜນການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ ​ໂດຍ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ມະຕິ​ຂອງ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ສະບັບ​ເລກທີ 026/ຄບສພ, ລົງ​ວັນ​ທີ 3 ສິງຫາ 2017, ກົດໝາຍ, ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ວິ​ໄສ​ທັດ​ຮອດ​ປີ 2030 ​ແລະ ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ທີ່​ຕັ້ງພູມລຳ​ເນົາ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2020 ​ແລ້ວ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ພິຈາລະນາ​ຮັບຮອງ​ເອົາ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ປະກາດ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ. 3. ຄົ້ນຄວ້າ​ຈັດ​ຫາ​ແຫ​ລ່ງທຶນ ​ແລະ ສະໜອງ​ງົບປະມານ, ຈັດ​ຊື້​ເຄື່ອງມື ວັດຖຸ​ອຸປະກອນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນຮັບ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແກ່​ວຽກ​ງານ​ສຳ​ຫລວດ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ, ວາງ​ແຜນ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ, ຂຶ້ນສຳມະ​ໂນ​ທີ່​ດິນ, ຂຶ້ນທະບຽນ​ອອກ​ໃບ​ຕາດິນ ​ແລະ ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ແຜນການ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້. 4 ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ການ​ຟື້ນຟູ​ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ປູກ​ໄມ້​ທົດ​ແທນ​ຕາມ​ສັນຍາ​ພັດທະນາ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຕ່າງໆ ​ເປັນຕົ້ນ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ໄຟຟ້າ, ​ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນບໍ່​ແຮ່, ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນຖານ​ອື່ນ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເນື້ອທີ່​ປ່າ​ໄມ້​ປົກ​ຫຸ້ມກວມ​ເອົາ 70% ຕາມ​ແຜນການ. 5 ຄົ້ນຄວ້າ​ສ້າງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ເພື່ອ​ຍົກ​ລະດັບ​ໃຫ້​ເປັນ​ສວນ​ອຸ​ທະຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແນ​ໃສ່​ອະນຸລັກ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ລະບົບ​ນິ​ເວດ, ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ, ການ​ສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ເຂົ້າງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຕາມ​ທິດ​ສີຂຽວ ​ແລະ ຍືນ​ຍົງ. 6 ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ການ​ບຸກລຸກ​ປ່າ​ໄມ້, ຈັບຈອງ, ຄອບ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ, ພ້ອມ​ທັງ​ປະຕິບັດ​ມາດ​ຕະການ​ຢ່າງ​ເດັດຂາດ​ຕໍ່​ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ​ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່​ລະ​ເມີດ​ກົດໝາຍ. 7 ປັບປຸງ​ກົງຈັກ​ການຈັດຕັ້ງ ​ແລະ ກົນ​ໄກ​ປະສານ​ງານ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ລະຫວ່າງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃຫ້​ຈະ​ແຈ້ງຊັດ​ເຈນ, ມີ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ ປະສິດທິ​ຜົນ. 8 ຄົ້ນຄວ້າ​ປັບປຸງ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ອອກ​ນິຕິ​ກຳ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ, ການ​ຫັນປ່ຽນ​ເນື້ອທີ່​ດິນ ລວມທັງ​ອັດຕາ​ຄ່າ​ທຳນຽມ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິການ​ທີ່ດິນ​ ​ໂດຍ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.

ມາດຕາ 4 ມອບ​ໃຫ້​ຄະນະ​ປະຈຳ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ບັນດາ​ກຳມາ​ທິການ, ຄະນະ​ເລຂາທິການສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ກົງຈັກ​ທີ່​ຄະນະ​ປະຈຳ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສ້າງຕັ້ງ, ສະມາຊິກ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ຂັ້ນ​ແຂວງຕິດຕາມ​ກວດກາ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ມະຕິ​ສະບັບ​ນີ້ຕາມ​ພາລະ​ບົດບາດ ​ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ.

 

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030 - Wave100S AD to Website 2020 0 - ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!