ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ - AID 5377 2 - ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ - Untitled design - ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ - AID 5377 2 - ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

    ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ກ່ຽວກັບດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາ ແລະການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານຈາກພາຍນອກ, ສືບຕໍ່ເຂັ້ມງວດໃນດ້ານການປະຕິບັດວິໃນ ແຜນການ-ການເງິນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການເງິນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະຫັນເຂົ້າສູ່ກົດໝາຍຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ.

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ກົນໄກການອ່ວາຍໜີ້ 3 ແຈ ໄລຍະຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດ ແລະທະນາຄານມີສະພາບຄ່ອງ ແລະ ເປັນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ; ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍແກ້ໄຂໜີ້ສິນດ້ວຍຮູບແບບອ່ວາຍໜີ້​ 3 ແຈ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂໜີ້ລະດັບຊາດ; ສັງລວມໜີ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີທັງໝົດ 3.250 ຕື້ກີບ; ແຕ່ກໍມີບັນດາບໍລິສັດທີ່ມອບພັນທະອາກອນ ແລະປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຂໍຊຳລະລວມ ທັງໝົດ 97,54% ຂອງແຜນການ; ໃນນີ້ໄດ້ມອບ-ຮັບພັນທະບັດສໍາເລັດແລ້ວ 86,7% ຂອງແຜນການ; ຍັັັັັງບໍ່ສາມາດອອກພັນທະບັດຍ້ອນບັນດາທະນາຄານ ທຸລະກິດຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ຍິນຍອມຮັບພັນທະບັດຈໍານວນ 10,83% ຂອງແຜນການ; ສ່ວນບັນດາບໍລິສັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະກອບເອກະສານ ຂໍຊໍາລະລວມ ມີ 2,45% ຂອງແຜນການ ຍ້ອນບໍ່ມອບພັນທະອາກອນ ແລະເອກະສານບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ສໍາລັບບັນດາໂຄງການຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີຂໍອ່ວາຍໜີ້ 3 ແຈ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາແມ່ນຕິດພັນກັບໂຄງການບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະການປະກອບເອກະສານເຖິງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ທັນກໍານົດເວລາ.

ສໍາລັບມາດຕະການດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານ, ເລັ່ງທວງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜີ້ຄ້າງມອບ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີມາດຕະການຕໍ່ທຸລະກິດຂຸດ ຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟ ແລະບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຢືມ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະຜູ້ສະໜອງໂຄງການເຊັ່ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອາກອນຄ່າເຊົ່າ, ອາກອນເງິນເດືອນ; ສືບຕໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມທາງປີ 2017, ຄົ້ນຄ້ວາເພີ່ມມາດຕະການໃນປີ2018 (ລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງແມ່ນຜູ້ນໍາໃຊ້ຈ່າຍເອງ); ເລັ່ງລັດສໍາຫຼວດຖານຂໍ້ມູນລາຍຮັບຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະເຮັດຢູ່ 4 ຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງແບບທັນສະໄໝ ແລະລົບລ້າງການເຊື່ອງອໍາຖານຂໍ້ມູນລາຍຮັບ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າມັນ ເຊື້ອໄຟ; ປັບປຸງກົນໄກ, ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນການຫັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຈາກຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະກອງທຶນໃຫ້ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ລວມສູນ ແລະສະດວກວ່ອງໄວ ໂດຍສະເພາະຊຸກຍູ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານໃຫ້ມີການສະຫຼູບ ແລະປະກອບເອກະສານ ມອບລາຍຮັບວິຊາການດັ່ງກ່າວເຂົ້າບັນຊີຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດເປັນແຕ່ລະເດືອນ; ຕິດຕາມກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນການລັກລອບຂຸດຄົ້ນ ແລະເຄື່ອນຍ້າຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອດໍາເນີນມາດຕະການຮິບ, ປັບໄໝ ແລະມອບເຂົ້າ ງົບປະມານ; ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ກວດກາການປະຕິບັດລາຍຮັບຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ລະອຽດແຕ່ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບບັນລຸຄາດໝາຍໃນທ້າຍປີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານກວດກາ ແລະການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບທີ່ຕິດພັນກັບງົບປະມານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີໝາກ ຜົນໂຕຈິງ ແລະເປັນຮູບປະທໍາ, ພ້ອມທັງໃຫ້ມີມາດຕະການກວດກາ ຕິດຕາມການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະເຂັ້ມງວດ.

ໃນມາດຕະການດ້ານລາຍຈ່າຍ ຍັງຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງບັນດາແຂວງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຈັດສັນ ແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີໃຫ້ຊັດເຈນ, ທັງເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານປີ 2019; ກໍລະນີບັນດາແຂວງທີ່ຄາດຄະເນຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດລາຍ ຮັບໄດ້ຕາມແຜນ ແລະກວດກາແຜນລາຍຈ່າຍໂຕຈິງຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ຄາດຄະເນຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນກໍ່ມີມາດຕະການຫຼຸດບາງລາຍ ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນລົງ ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດູນງົບປະມານ; ສະເໜີບັນດາຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການຫຼຸດຜ່ອນບາງລາຍຈ່າຍທີ່ມີ ລັກສະນະຊ້ຳຊ້ອນ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ; ຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນບໍານານໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍ ການເບີກໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານບໍານານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ (ATM) ໃຫ້ກ້ວາງຂວາງກ່ວາເກົ່າ, ດໍາເນີນການ ກວດກາຈໍານວນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດທີ່ມີໜ້າ ແລະກໍາລັງປະຕິບັດວຽກງານໂຕຈິງຢູ່ກົງຈັກລັດທຸກຂັ້ນ; ກະຊວງ/ພະແນກການ ເງິນ ຈະດໍາເນີນການກວດກາຫຼັງການຈ່າຍງົບປະມານໃນແແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຈໍາກັດການລະເມີດວິໃນການເງິນ ເຊັ່ນ: ຈ່າຍເກີນແຜນ, ຈ່າຍ ບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ, ຈ່າຍນອກແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ… ; ຫ້າມຈ່າຍລ່ວງໜ້ານອກແຜນງົບປະມານໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໃຫ້ບັນດາບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຢ່າງເດັດຂາດ, ສ່ວນຍອດເຫຼືອຄ້າງຈາກການຈ່າຍລ່ວງໜ້ານອກແຜນງົບປະມານທີ່ສະສົມໃນສົກປີຜ່ານມາ ຕ້ອງ ໄດ້ເພີ່ມທະວີໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ເລັ່ງທວງ ເພື່ອສະສາງບັນຊີໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.

ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

 

# ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດສັ່ງປົດໜີ້ ແລະ ຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!