ທຄຕລ ບືນຕົວສ້າງໃຫ້ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຖານສາກົນ

- world bank - ທຄຕລ ບືນຕົວສ້າງໃຫ້ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຖານສາກົນ
- Untitled design - ທຄຕລ ບືນຕົວສ້າງໃຫ້ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຖານສາກົນ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ທຄຕລ ເປັນ ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ຕົກມາຮອດປີ 2011, ໄດ້ຈົດທະ ບຽນໃນຕະຫລາດຫຼັກຊັບລາວ ເປັນຮູບແບບບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ໃນນັ້ນລັດຖະບານ   ຖືຮຸ້ນ 70%, ນັກລົງ ທຶນພາຍໃນ 10%, ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%, ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 10% ແລະ ປ່ຽນຊື່ຈາກທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວມາເປັນ “ທະນາຄານການ ຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ”, ປະຈຸບັນ  ມີ 19 ສາຂາ, 82 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ 19 ໜ່ວຍແລກປ່ຽນ, ສະເພາະ  ປີ 2017 ນີ້ ມີແຜນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມຕື່ມ ອີກ 4 ໜ່ວຍບໍລິການ.

ທ່ານອຳນວຍການກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມທັນສະ ໄໝ, ສະດວກສະບາຍແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ເປັນທະນາຄານທີ່ຖືສ່ວນຄອງຕະຫຼາດ ດ້ານເງິນຝາກ ກວມອັດຕາສ່ວນ ປະມານ 40% ໃນປີ 2016; ຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍມີປະເພດ ເງິນຝາກປະຍັດ, ຝາກປະຈຳ ແລະ ກະແສລາຍວັນ, ນອກນີ້ ກໍມີຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກສະສົມບຳນານ ແລະ ເງິນຝາກເພື່ອລູກ ຫຼານ, ມາຮອດປີ 2016 ມີລູກຄ້າສິນເຊື່ອທັງໝົດ 5.210 ບັນຊີ ຍອດເງິນກູ້ລວມທັງໝົດ 19.240,07 ຕື້ກີບ, ປັດຈຸບັນ ມີ 35 ທະນາຄານຕົວແທນ ໃນ 9 ປະເທດ, ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທາງລະບົບ SWIFT (RMA) ນຳກັນທັງໝົດ 287 ທະນາຄານ ເຊິ່ງສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການຊຳລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດ; ນອກ ນີ້ ກໍ່ມີໜັງສືສິນເຊື່ອ (Letter of Credit) ແລະ ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ (Bank Guarantee) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ການຄ້າສາກົນ;

ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ອອກບັດ ATM ແລະ ບັດນັກສຶກສາທີ່ເປັນບັດ ATM ຈຳນວນທັງໝົດ 499.225 ບັດ ແລະ ຈຳນວນບັດ VISA 11.574 ບັດ, ມີຕູ້ ATM ທັງໝົດ 338 ໜ່ວຍທົ່ວປະເທດ, ເຄື່ອງຮູດບັດ (EDC) ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ຮ້ານຄ້າ ຕ່າງໆ 1.790 ເຄື່ອງ ທັງນີ້ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເງິນສົດໃນສັງຄົມ ຊຶ່ງບັດ ATM ຂອງ ທຄຕລ ສາ ມາດຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ຖອນເງິນສົດຢູ່ຕ່າງປະເທດຜ່ານເຄື່ອຄ່າຍຂອງ Unionpay, ນອກນີ້ ຍັງຕິດຕັ້ງຕູ້ຝາກເງິນ 5 ຈຸດ ແລະ ມີແຜນເພີ່ມອີກ 15 ຈຸດໃນປີ 2017 ແລະ ຍັງໃຫ້ບໍລິການໃນ BCEL One ເວີເຊີນ 3 ມີຄວາມງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ດ້ວຍ ລະບົບ Log in ແບບໃຊ້ລາຍນິ້ວມື, ການຄົ້ນຫາເລກບັນຊີໂດຍພິມຊື່່ ຫຼື ພິມ ເລກເບີໂທລະສັບແທນ, ໃຊ້ລາຍນິ້ວມືແທນ ການຕອບຄໍາຖາມ, ເພີ່ມລະບົບຄວາມປອດໄພຂຶ້ນອີກລະດັບ ພ້ອມທັງຍັງຄົງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການເຮັດທຸລະກຳການໂອນ ເງິນພາຍໃນບັນຊີຂອງ  ທຄຕລ, ການຊຳລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ.

ການອອກຜະລິດຕະພັນ BCEL i-Bank ເວີເຊີນ 3 ເປັນບໍລິການອິນເຕີເນັດແບງຄິງ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງບໍລິ ການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ, ໂອນຂ້າມທະນາຄານ, ໂອນໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ຟັງຊັນ ເພື່ອການຈ່າຍເງິນເດືອນສຳລັບບໍລິສັດ  ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ ດ້ວຍຕົນເອງ, ຂະນະດຽວກັນຍັງບໍລິການ Easy-Tax ແລະ Smart VAT ເປັນບໍລິການຊຳລະຄ່າພາສີ-ອາກອນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເພື່ອຊຳລະພັນທະອາ ກອນ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຜ່ານລະບົບທະນາຄານ; ນອກນີ້ຍັງມີ E-commerce ຫຼືການຄ້າອອນລາຍ ຖືວ່າເປັນຮູບແບບການຄ້າໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຊື້ຫຼາຍສົມຄວນ, ພ້ອມດຽວກັນຍັງພັດທະນາບັດ ATM.

ພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ສາມາດຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍໄດ້ ເຊິ່ງໃນປີ 2016 ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການຈອງປີ້ຍົນທາງເວບໃຊຂອງການ ບິນລາວ ຜ່ານບັດ ATM Unionpay ບັດພາຍໃນ ຂອງ ທຄຕລ ແລະໃນມໍ່ໆນີ້ ທຄຕລ ຈະເພີ່ມຈຳນວນຮ້ານຄ້າ ແລະ ບໍລິ ສັດຕ່າງໆເຂົ້າໃນໂຄງການ E-commerce ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າບັດ ATM ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ສາມາດຊື້ ເຄື່ອງໄດ້ທາງອອນລາຍ; ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ Become ເປັນພະລິດຕະພັນເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ບໍລິການຜ່ານ ຕົວແທນຂອງ ທຄຕລ ເປັນການໂອນເງິນທີ່ສະດວກ ທັນສະໄໝ ແບບຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນດີຈີຕອນ ທີ່ປາຍທາງສາມາດ ຮັບໄດ້ທັນທີ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຂດຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບທະນາຄານ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ທຄຕລ ບືນຕົວສ້າງໃຫ້ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຖານສາກົນ

ທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ໃນປີ 2016 ທຄຕລ ໄດ້ມີການຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ເພື່ອໃຫ້ ທຄຕລ ສາມາດບັນລຸວິໃສທັດ ຄື: ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຖານສາກົນ ປະຈຸບັນ ທຄຕລ ໄດ້ ດຳເນີນຫຼາຍໂຄງການເພື່ອໃຫ້ບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນເຊັ່ນ: ການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ (Keys Performance Indicators), ການສຶກສາກະກຽມການປະຕິບັດຫຼັກການ Basel II ແລະ ການກະກຽມການອອກຮຸ້ນ ເພີ່ມທຶນ ເພື່ອໃຫ້ ທຄຕລ ມີຄວາມພ້ອມດ້ານທຶນ ແລະ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ,  ຍ້ອນການນໍາພາຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລກໍຄືການບຸກບືນຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ-ຄະນະອໍານວຍການ, ພະນັກ ງານໃນທົ່ວ ທຄຕລ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງລູກຄ້າໃນທົ່ວປະເທດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໃນຫຼາຍດ້ານ, ສະເພາະໃນປີ 2016 ທຄຕລ ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກວາລະສານ Asian Banking & Finance ຈາກປະເທດ ສິງກະໂປ ຄື: ລາງວັນທະນາຄານດີເດັ່ນພາຍໃນປະເທດແຫ່ງປີ (Domestic Retail Bank of the Year) ແລະ ລາງວັນ ດີເດັນແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃນການໃຫ້ບໍລິການແບບອອນລາຍ (Online Banking Initiative of the Year).

 

# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທຄຕລ ບືນຕົວສ້າງໃຫ້ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຖານສາກົນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທຄຕລ ບືນຕົວສ້າງໃຫ້ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຖານສາກົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!