ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ

ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ - Untitled design -    ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ

ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ (ກທປ) ຮ່ວມກັບປະກັນໄພເງິນຝາກຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດ ສໍາມະນາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ລະບົບສັງລວມຖານຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ ການກວດກາກັບທີ່” ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາໜຶ່ງວັນທີ່ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2018 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄູນສະໄໝ ວໍລະລາດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ກທປ, ແລະ ທ່ານ ໂຕຊິຮິໂກະ ຊືຄິອຸຣະ ຜູ້ອໍານວຍການອາວຸໂສ ແລະທ່ານ ຊິເຄໂອະ ຮິຄຸຈິ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການປະກັນໄພເງິນຝາກຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າຮ່ວມນຳດ້ວຍ.

ໃນການສໍາມະນາ ຊ່ຽວຊານປະກັນໄພເງິນຝາກຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຫຼາຍບັນຫາ ໂດຍສະເພາະບົດຮຽນທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຄີຍພົບວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ  ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງ  ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຂອງເງິນຝາກ; ບົດຮຽນຈາກວິກິດການທາງການເງິນ; ມາດຕະການຮັບມືຕ່າງໆ; ການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບປະກັນໄພເງິນຝາກ;  ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການລົ້ມລາຍຂອງສະຖາບັນການເງິນ; ຫຼີກລ່ຽງການບໍ່ສາມາດຊໍາລະເງິນໄດ້ເປັນຕ່ອງໂສ້; ຂັ້ນຕອນຂອງວຽກບໍລິຫານຕັ້ງແຕ່ການລະບຸໂຕຕົນລູກຄ້າຮອດການຊໍາລະເງິນຝາກ; ການຊໍາລະເງິນຝາກທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໄວຂຶ້ນ; ຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນການລະບຸຕົນໂຕ ແລະບັນຫາອື່ນໆ. ສໍາລັບການກວດກາກັບທີ່ ແມ່ນໄດ້ເຫັນເຫດຜົນທາງນິຕິກໍາ; ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ; ຂັ້ນຕອນຂອງການກວດກາ; ສະພາບການປະຕິບັດການກວດກາກັບທີ່; ການກວດກາການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການລະບຸໂຕຕົນ; ການກວດກາປຶ້ມຄູ່ມື-ຂັ້ນຕອນ ແລະການກວດກາຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບ ແລະທັງ 2 ຫົວຂໍ້ນີ້ ເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນໃນເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນຂອງ ສປປ ລາວ.

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 19 ປີຜ່ານມາ, ກທປ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນການປະກອບສ່ວນຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ ຄຽງຄູ່ກັບການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການປະກັນໄພເງິນຝາກສາກົນ ຫຼື IADI ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະແລກປ່ຽນປະສົບການທາງດ້ານວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ເພື່ອມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2018, ຖືເປັນຜົນງານໜຶ່ງທີ່ ກທປ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສາມາດຍົກລະດັບຈາກລະບຽບວ່າດ້ວຍ ກທປ ມາເປັນດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ ເພື່ອຮອງຮັບ ແລະປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮ່າງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ  ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນໄດ້ໃນລະດັບໜື່ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ອີງໃສ່ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນມີການເຊື່ອມໂຍງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ປະກອບກັບສະຖານະການໂລກທີ່ບໍ່ແນ່ນອນໃນປັດຈຸບັນ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງກໍອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການໃດໜື່ງໄດ້ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດໃຫຍ່ຫຼາຍປະເທດໃນຊຸມປີ 2008. ສະນັ້ນ, ກທປ ຈື່ງມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນວິກິດການໃຫ້ເບົາລົງນອກຈາກເຄື່ອງມືອື່ນໆຂອງທະນາຄານກາງ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ເຖີງວ່າຍັງບໍ່ທັນພົບກັບວິກິດການລົ້ມລະລາຍຂອງສະຖາບັນການເງິນໃດໜື່ງ ແຕ່ພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດນີ້ງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາເຄື່ອງມືກໍ່ຄືກົນໄກການຈ່າຍເງິນປົກປ້ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນໃຫ້ທັນກັບສະພາບການຢູ່ສະເໝີ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກສາກົນແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຫຼາຍ ເພື່ອຮຽນຮູ້ປະສົບການໃຫມ່ ແລະ ທັງເປັນການຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ອັນເປັນພື້ນຖານໜື່ງໃນການສ້າງທ່າແຮງ ກໍ່ຄືເງື່ອນໄຂໃນການກ້າວເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການປະກັນໄພສາກົນ (IADI) ຂອງ ສປປ ລາວໃນອະນາຄົດ.

ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ - Wave100S AD to Website 2020 0 -    ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ

# ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -    ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ
ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -    ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!