ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ

ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ - 021107 2018 - ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ
ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ - Untitled design - ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ

ການຫລິ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ການເບິ່ງໂທລະພາບຖືວ່າເປັນພຶດຕິກຳທີ່ເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິຢູ່ ແລ້ວໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນໄວໜຸ່ມນ້ອຍຮຸ່ນໃໝ່, ແຕ່ການເຮັດແບບນັ້ນທັງສອງຢ່າງໄປພ້ອມໆກັນອາດຈະບໍ່ດີປານໃດ ເມື່ອນັກວິໄຈໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າເດັກນ້ອຍໄວໜຸ່ມເຮັດສອງຢ່າງນີ້ໄປພ້ອມໆກັນມັກຈະມີຜົນການຮຽນອ່ອນ.

ເອມີ ເອສ. ຟິນ ນັກວິໄຈມະຫາວິທະຍາໄລໂຕຣອນໂຕ ການາດາ ເຜີຍວ່າ : ຍິ່ງໄວໜຸ່ມແບ່ງສະມາທິໄປເຮັດວຽກຫລາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນ : ຫລິ້ນໂທລະສັບມືຖື, ວີດີໂອເກມ ຫລື ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມໆກັນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຄະແນນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດຫລຸດລົງ ໂດຍນັກວິໄຈພົບວ່າ : ໄວໜຸ່ມທີ່ມີພຶດຕິກຳເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນຜູ້ທີ່ໃຈຮ້ອນ, ອາລົມຮ້ອນ ແລະ ມີຄວາມຈື່ຈຳເພື່ອການເຮັດວຽກບໍ່ດີ ໂດຍວຽກງານວິໄຈນີ້ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ແລ້ວໃນວາລະສານວິຊາການ Psychonomic Bulletin & Review.

ພຶດຕິກຳເຫລົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ : ການໃຊ້ສື່ຫລາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນ ເຊັ່ນ : ການເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມກັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມດ້ວຍສະມາດໂຟນ ພຶດຕິກຳເຫລົ່ານີ້ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕະຫລອດໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ ແລະ ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ, ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຍັງບໍ່ມີການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງພຶດຕິກຳເຫລົ່ານີ້ຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຂອງມະນຸດ, ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ບຸກຄະລິກກະພາບ.

ນັກວິໄຈຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມສຶກສາໂດຍໃຫ້ອາສາສະໝັກທີ່ເປັນນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 2 ໃນເຂດບອສຕັນ ຕອບແບບສອບຖາມໃນ ການໃຊ້ສື່ຕ່າງໆ ໂດຍມີການຖາມຈຳນວນຊົ່ວໂມງໃນ 1 ອາທິດທີ່ໃຊ້ໄປກັບການເບິ່ງໂທລະພາບຫລືວີດີໂອ, ຟັງເພງ, ຫລິ້ນວີດີໂອເກມ, ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ ຫລື ເອເລັກໂຕຣນິກ, ລົມໂທລະສັບ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຊັດ, ເຮັດວຽກປະດິດ ຫລື ຂຽນໜັງສື.

ໃນການວັດແທກຄວາມຈື່ຈຳສຳລັບການເຮັດວຽກນັ້ນ ນັກວິໄຈໄດ້ທົດລອງຄວາມວ່ອງໄວ, ຄຳສັບ, ລະດັບຂອງຄວາມອົດທົນ, ສະຕິ ແລະ ຄວາມໃຈຮ້າຍ ຕະຫລອດຈົນໄດ້ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການທົດລອງວ່າມີຄວາມເຊື່ອວ່າຄວາມສາມາດຂອງຕົນນັ້ນຈະຄົງຢູ່ກັບບ່ອນ ຫລື ຈະສາມາດພັດທະນາຂຶ້ນມາໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນີ້, ນັກວິໄຈຍັງໄດ້ສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນໃນການທົດສອບພາສາອັງກິດ  ແລະ ຄະນິດສາດຈາກລະບົບການປະເມີນແມດຊາຊູເຊດປີ 2012 ຂອງອາສາສະໝັກທຸກຄົນນຳ.

ໂດຍລວມແລ້ວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການທົດລອງທີ່ບອກວ່າໃຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໄປກັບການໃຊ້ສື່ຕ່າງໆຈະໃຊ້ເວລາເບິ່ງໂທລະພາບສະເລ່ຍ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຈະເຮັດຫລາຍຢ່າງພ້ອມກັນຄິດໄລ່ເປັນເວລາ 25% ຂອງເວລາທີ່ເບິ່ງໂທລະພາບ.

ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ

ຜົນການສຶກສາອອກມາວ່າ : ລັກສະນະການໃຊ້ສື່ນອກໂຮງຮຽນນັ້ນມີຄວາມສຳພັນກັບຄະແນນສອບເສັງຢູ່ໂຮງຮຽນນຳ ໂດຍໄວໜຸ່ມທີ່ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໄປກັບການໃຊ້ສື່ຫລາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນຈະມີຄະແນນທາງການຮຽນທີ່ໜ້ອຍກ່ວາຄົນອື່ນໆ ໂດຍມີຄະແນນໃນການທົດລອງຄວາມຈື່ຈຳເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ໜ້ອຍກ່ວາ, ມັກຈະເປັນຄົນໃຈຮ້າຍງ່າຍ ແລະ ມັກຈະເຊື່ອວ່າຄວາມສະຫລາດຂອງໂຕເອງນັ້ນບໍ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້.

ກ່ອນໜ້ານີ້ເຄີຍມີການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງລະບົບການຮຽນຮູ້ກັບການໃຊ້ສື່ຫລາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນໃນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ວຽກງານວິໄຈນີ້ກໍໄດ້ເນັ້ນວ່າຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວນັ້ນເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ສະໄໝເປັນໄວໜຸ່ມແລ້ວ.

ພຶດຕິກຳການໃຊ້ສື່ຫລາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນນັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນການຮຽນທີ່ອ່ອນລົງ ຄວາມສຳພັນນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນຄວາມ ສາມາດໃນການບໍລິຫານຕົນເອງດ້ອຍລົງໄປ ແລະ ມີຄວາມໃຈຮ້າຍຫລາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່ບ່ອນ ການຄວບຄຸມເວລາທີ່ໃຊ້ໄປໃນການເບິ່ງໂທລະພາບ, ຫລິ້ນວີດີໂອເກມ ຫລື ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືເທົ່ານັ້ນ  ແຕ່ຕ້ອງເບິ່ງບ່ອນເວລາທີ່ເຮັດຫລາຍໆຢ່າງນີ້ນຳວ່າມີການເຮັດພ້ອມກັນຫລືບໍ່.

ຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ຫລື ຜູ້ປົກຄອງຄວນສັງເກດ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງພຶດຕິກຳການໃຊ້ສະມາດໂຟນ ແລະ ການເບິ່ງໂທລະພາບ ຫລື ເຮັດຫລາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນໂດຍໃຊ້ສື່ຕ່າງໆຂອງລູກຫລານຂອງຕົນເປັນປະຈຳ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການຕິດຕາມຜົນການຮຽນຂອງພວກເຂົາວ່າຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ ຫລື ອ່ອນກ່ວາມາດຕະຖານຫລືບໍ່ ທັງພ້ອມກັນຫາສາເຫດຂອງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ເພາະອາດເປັນຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພຶດຕິກຳເຫລົ່ານີ້ຢູ່ກໍເປັນໄດ້.

ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ
ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ການຮຽນອ່ອນຍ້ອນຫລິ້ນໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບໄປພ້ອມ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!