ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ

ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ - 021207 2018 - ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ
ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ - Untitled design - ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ

ວຽກບ້ານ ເປັນເລື່ອງທີ່ເດັກຄວນຮັບຜິດຊອບກໍແມ່ນຢູ່ ແຕ່ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແລ້ວໄດ້ນັ້ນ ບໍ່ຄວນມີນຳ້ຕາ ຫລື ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ເຊິ່ງໄວອະນຸບານຫາກຈະມີວຽກບ້ານກໍບໍ່ຄວນຫລາຍຈົນເດັກເສຍໂອກາດພັດທະນາທັກສະຢ່າງອື່ນ ເພາະເດັກໄວນີ້ມັກຮຽນຮູ້ຜ່ານກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຫລາຍກ່ວານັ່ງລົງຈັບສໍຂີດຂຽນໂຕໜັງສື.

ແຕ່ການຂີດຂຽນກໍບໍ່ແມ່ນຈະບໍ່ມີຄຸນຄ່າ ວຽກບ້ານເລັກໆນ້ອຍໆຂີດຂຽນເສັ້ນຫຍຸ້ງໆ, ຈັບຄູ່ຂຽນຕາມຮອຍຈຳ້ ຫລື ແມ່ນແຕ່ການຂຽນເປັນໂຕອັກສອນ ສາມາດພັດທະນາສະມາທິ, ກ້າມຂີ້ນມັດນ້ອຍຄວາມຈື່ຈຳ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄວາມອົດທົນໄດ້, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນ ປະລິມານວຽກບ້ານຕ້ອງບໍ່ຫລາຍເກີນໄວ ແລະ ບໍ່ຄວນບັງຄັບໃຫ້ເຮັດເດັດຂາດ.

ໄວປະຖົມ ເຖິງວ່າວຽກບ້ານຈະເປັນສິ່ງທີ່ເດັກຄວນຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ວິທີການຂອງຜູ້ໃຫຍ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຕຕົນເດັກໄດ້ ຫາກເຮົາເນັ້ນແຕ່ໃຫ້ວຽກບ້ານແລ້ວ ເຮົາອາດເຜີໃຊ້ວິທີການຮຸນແຮງ, ຄຳເວົາທີ່ມີອາລົມ, ການຮ້ອງສຽງດັງໃສ່ ຫລື ແມ່ນການແຕ່ລົງມືຕີ ແລະ ນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ເສຍຕິດຕາມມາ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນໃຈເດັກຫາກການເຮັດວຽກບ້ານຕ້ອງຖືກຕີ, ຖືກຮ້າຍ ຫລື ຖືກຮ້ອງສຽງດັງໃສ່ທຸກເທື່ອ ?

  1. ເດັກບາງຄົນຍອມເຮັດ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກດີຕໍ່ວຽກບ້ານ ເຖິງວ່າວຽກບ້ານຈະແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈຢາກເຮັດ ທຸກເທື່ອຈຶ່ງຕ້ອງຖືກຮ້າຍກ່ອນຈຶ່ງຈະເຮັດ.
  2. ເດັກບາງຄົນຍອມເຮັດ ແຕ່ຮູ້ສຶກບໍ່ດີຕໍ່ວຽກບ້ານ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່, ເກີດການຕໍ່ຕ້ານເຖິງຈະຍອມມານັ່ງ, ແຕ່ກໍບໍ່ມີໃຈເຮັດ ອາດຍືດເວລາໄປອີກດົນ, ມີຂໍ້ອ້າງ, ຫາທາງໄດ້ລຸກອອກໄປເປັນໄລຍະໆ.
  3. ເດັກບາງຄົນຍອມເຮັດ ແຕ່ຊັງວຽກບ້ານຝັງໃຈ, ຂໍແຕ່ມີສົ່ງ ຈະຜິດ ຫລື ຖືກບໍ່ສົນ ຫາກກ່າຍໄດ້ກໍຈະເຮັດຍ້ອນຢ້ານ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຢາກເຮັດ.
  4. ເດັກບາງຄົນມາເຮັດດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານ, ຢ້ານຈົນກະວົນກະວາຍ, ສິ່ງທີ່ຄວນຈະຮູ້ກໍກາຍເປັນບໍ່ຮູ້, ບາງເທື່ອເຂົ້າໃຈ ບາງເທື່ອບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ເດັກບໍ່ໄດ້ກວດຄືນວຽກບ້ານວ່າໜ້າໃດຖືກໜ້າໃດບໍ່ຖືກ, ແຕ່ເດັກຈະໝັ່ນກວດເບິ່ງຜູ້ໃຫຍ່ວ່າຈະຮ້າຍເຂົາຫລືບໍ່ແທນ.
  5. ເດັກບາງຄົນບໍ່ຍອມມາເຮັດເລີຍ, ຍອມຖືກຕີດີກ່ວາມາເຮັດວຽກບ້ານ.

ເຮົາລອງມານັ່ງຄິດກັນເບິ່ງວ່າ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງມີວຽກບ້ານເກີດຂຶ້ນໃນໂລກໃບນີ້ ? ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໜ້າຈະມາຈາກຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ເດັກໄດ້ທົບທວນໃນສິ່ງທີ່ຮຽນໄປແລ້ວ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ, ຈື່ຈຳໄດ້ແນ່ນອນຂຶ້ນ ຫາກວຽກບ້ານມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຊ່ວຍເດັກ ແລ້ວເດັກທັງ 5 ກຸ່ມຂ້າງເທິງນັ້ນ ເຂົາຄິດວ່າວຽກບ້ານຊ່ວຍເຂົາແທ້ໆຫລືບໍ່ ?

ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ

ຫລາຍທ່ານອາດເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າໄລຍະເວລາທີ່ດີສຸດຂອງການຮຽນຮູ້ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ຈິດໃຈຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສະຫງົບຈົດຈໍ່, ການຮຽນຮູ້ພາຍໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຄຽດທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ສະງັກ, ຄິດບໍ່ອອກ, ຈື່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ສອນວຽກ ບ້ານ ເມື່ອເຖິງຈຸດທີ່ລູກບໍ່ໄຫວເຮົາກໍຄວນຖອຍກ່ອນ ຖອຍເພື່ອໄປສະຫງົບສະຕິອາລົມກັນທັງສອງຝ່າຍ ດີກ່ວາຝືນຕໍ່ໃຫ້ເສຍ ຄວາມຮູ້ສຶກ, ເສຍສຳພັນທະພາບ, ຖອຍເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ເຮົາໄດ້ສະຫງົບ, ຕັ້ງສະຕິ ແລະ ຫາວິທີຈູງໃຈລູກດ້ວຍວິທີການອື່ນ, ຖອຍເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກຄາຍກັງວົນ ແລ້ວຄ່ອຍເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່, ການຖອຍບໍ່ແມ່ນການເຊົາ, ການຖອຍບ່ໍແມ່ນການຕາມໃຈລູກ  ແຕ່ຖອຍເພື່ອຕັ້ງຫລັກໃໝ່.

ຕົວຢ່າງ : ຊວນລູກໄປຂີ່ລົດຖີບກ່ອນຈັກໜ້ອຍຈຶ່ງກັບມາເຮັດວຽກບ້ານໃໝ່ ເມື່ອລູກຜ່ອນຄາຍແລ້ວ ການກັບມາເຮັດວຽກບ້ານໃໝ່ກໍຈະງ່າຍຂຶ້ນ. ຝຶກເດັກໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງກຳນົດກະຕິກາ ຕົກລົງເວລາຮ່ວມກັນ ຫາກລູກຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນໝົດເວລາ ຫລິ້ນເກມຕາມຕົກລົງແລ້ວ ພໍ່ແມ່ກໍຕ້ອງເຂັ້ມແຂງ ບໍ່ໃຈອ່ອນ ລູກກໍຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້, ແຕ່ເມື່ອເຖິງເວລາເຮັດວຽກບ້ານ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງໃຈເຢັນໆ ຄ່ອຍໆຊ່ວຍຄ່ອຍໆສອນ ແລະ ຄ່ອຍໆຍ້ອງເປັນໄລຍະໆ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ການເຮັດວຽກບ້ານຂອງເດັກກໍຍ່ອມມີຜົນດີຕໍ່ເດັກບໍ່ໜ້ອຍ ເພາະເດັກຈະໄດ້ທົບທວນບົດຮຽນ ແລະ ຝຶກການ ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ກໍບໍ່ຄວນລະເລີຍເລື່ອງວຽກບ້ານຈົນເຮັດໃຫ້ລູກກຽດຄ້ານບໍ່ຢາກເຮັດ.

ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ
ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຄັດນຳວຽກບ້ານລູກເກີນໄປ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!