ການກຽມໂຕກ່ອນຈະໄປເຮັດສັນຍະກຳເສີມຄວາມງາມ

- 02192018 - ການກຽມໂຕກ່ອນຈະໄປເຮັດສັນຍະກຳເສີມຄວາມງາມ
- kitchen vibe - ການກຽມໂຕກ່ອນຈະໄປເຮັດສັນຍະກຳເສີມຄວາມງາມ

ເພື່ອໃຫ້ການຜ່າຕັດສັນຍະກຳເສີມຄວາມງາມໄດ້ຜົນດີ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດສັນຍະກຳຈະຕ້ອງກຽມໂຕດັ່ງນີ້ :

– ໝັ່ນກວດສອບສຸຂະພາບຕົນເອງ ຫລື ກວດເຊັກສຸຂະພາບປະຈຳປີ ເພື່ອປະເມີນວ່າມີພະຍາດຕ່າງໆແຊກຊ້ອນຢູ່ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສະແດງອາການຫລືບໍ່  ໂດຍສະເພາະໃນຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນ : ມີອາຍຸທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ, ມີປະຫວັດໃນຄອບຄົວ, ພະຍາດທີ່ມີໂອກາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເຊັ່ນ : ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ເບົາຫວານ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດກ່ຽວກັບລະບົບການຢຸດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເລືອດອອກຫລາຍຜິດປົກກະຕິ ຫລື ເລືອດຢຸດຍາກ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ການກຽມໂຕກ່ອນຈະໄປເຮັດສັນຍະກຳເສີມຄວາມງາມ

– ໃນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລະບົບພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງ ເຊັ່ນ : ພະຍາດເອດ, ເບົາຫວານ, ໝາກໄຂ່ຫລັງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາເລື່ອງບາດແຜນານເຊົາ ຫລື ເຊົາຍາກ, ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ແພດຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນເປັນພິເສດຫລາຍກ່ວາຄົນທົ່ວໄປ.

– ແຈ້ງພະຍາດປະຈຳໂຕ, ຢາທີ່ກິນເປັນປະຈຳ, ປະຫວັດການໃຊ້ຢາກິນ ຫລື ຢາຊາ, ຢາສະຫລົບ ໃຫ້ແພດຮູ້. ສຳລັບແມ່ຍິງຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນການເປັນປະຈຳເດືອນນຳ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການກະທົບຕໍ່ການຖືພາ.

– ຫລີກເວັ້ນການຜ່າຕັດບໍລິເວນໃບໜ້າ ຫລື ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ ເຊັ່ນ : ໄຊນັສ ຫລື ຜົ້ງດັງອັກເສບເປັນໜອງ ຫລື ເປັນໄຂ້ຫວັດນຳ້ມູກຂຽວ, ສິວອັກເສບເປັນໜອງ ເປັນຕົ້ນ ຄວນຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອໃຫ້ດີກ່ອນເຮັດສັນຍະກຳ.

– ງົດ ຫລື ເຊົາສູບຢາຢ່າງໜ້ອຍ 4 ອາທິດ ກ່ອນ ແລະ ຫລັງຜ່າຕັດສັນຍະກຳ ເພາະສານທ່ີມີຢູ່ໃນຢາສູບຈະທຳລາຍແຊນທີ່ຈະຟື້ນຟູການເຊົາຂອງບາດແຜ ແລະ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ເລືອດທີ່ຈະມາຫລໍ່ລ້ຽງບໍລິເວນຜ່າຕັດສັນຍະກຳຫລຸດລົງ, ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງບໍລິເວນທີ່ຜ່າຕັດສັນຍະກຳຂາດເລືອດ, ນານເຊົາ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ.

– ງົດເຄື່ອງດື່ມອານກໍຮໍໃນຄືນກ່ອນຈະຮັບການຜ່າຕັດສັນຍະກຳ ແລະ 1 ອາທິດຫລັງຮັບການຜ່າຕັດສັນຍະກຳແລ້ວ.

– ງົດກຸ່ມຢາທີ່ຈະມີຜົນຕໍ່ການຫ້າມເລືອດ ເຊັ່ນ : ແອສໄພຣິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອາທິດກ່ອນການຜ່າຕັດສັນຍະກຳ ແລະ ວິຕາມິນອາຫານເສີມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ວິຕາມິນເອີ, ນຳ້ມັນປາ, ແກ່ນໝາກລະແຊັງ, ໃບແປະກ້ວຍ ແລະ ໂສມ.

– ຜູ້ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຢາດົບສະຫລົບ ຫລື ຢາກົດລະບົບປະສາດ ຄວນງົດນຳ້ ແລະ ອາຫານຢ່າງໜ້ອຍ 6 – 8 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄວນມີຄົບມາຮັບຫລັງຈາກຜ່າຕັດສັນຍະກຳຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພາະຈະມີລິດ ຫລື ຜົນບາງຢ່າງຂອງຢາທີ່ໄດ້ຮັບເຫລືອຢູ່.

– ກຽມເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຫລົມສະບາຍໂຕ, ນຸ່ງງ່າຍ, ແກ້ງ່າຍ ຫາກຈະຜ່າຕັດສັນຍະກຳບໍລິເວນໃບໜ້າໃຫ້ງົດການແຕ່ງໜ້າ, ຫາກຈະຜ່າຕັດສັນຍະກຳບໍລິເວນຕົນໂຕກໍໃຫ້ງົດການທາຄຣີມ ຫລື ໂລຊັ່ນໃນເຊົ້າມື້ທີ່ຈະຜ່າຕັດສັນຍະກຳ.

– ກຽມສະພາບຈິດໃຈໃຫ້ພ້ອມ ບໍ່ຕື່ນເຕັ້ນເກີນສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວນຮັບຮູ້ວ່າຫລັງການຜ່າຕັດສັນຍະກຳແລ້ວຈະມີຮອຍຟົກຊຳ້, ໃຄ່ບວມ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການປັບສະພາບ ແລະ ຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບພາບລັກໃໝ່.

– ກໍໍລະນີທີ່ມີການໃຫ້ລົງລາຍເຊັນຂໍ້ມູນຍິນຍອມຮັບການຜ່າຕັດສັນຍະກຳ ຄວນອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດດີກ່ອນຈະລົງລາຍເຊັນ.

- 4 - ການກຽມໂຕກ່ອນຈະໄປເຮັດສັນຍະກຳເສີມຄວາມງາມ
- 5 - ການກຽມໂຕກ່ອນຈະໄປເຮັດສັນຍະກຳເສີມຄວາມງາມ
- 3 - ການກຽມໂຕກ່ອນຈະໄປເຮັດສັນຍະກຳເສີມຄວາມງາມ