5 ວິທີຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຫລັງຈົບການເຊຍບານໂລກ

- 01192018 - 5 ວິທີຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຫລັງຈົບການເຊຍບານໂລກ
- kitchen vibe - 5 ວິທີຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຫລັງຈົບການເຊຍບານໂລກ

ກ່ອນອື່ນມາຮູ້ຈັກອາການທີ່ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຈາກການອົດນອນ ຫລື ນອນໜ້ອຍໃນໄລຍະບານໂລກກ່ອນ  ຄື ລະບົບການ ຍ່ອຍອາຫານ, ຍື່ງທ້ອງ, ແໜ້ນທ້ອງ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ອາຈົມແຂງ, ໃບໜ້າໝອງຄຳ້, ຜິວແຫ້ງ, ອ່ອນເພຍ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ນຳ້ໜັກໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ, ຮ່າງກາຍຂາດນຳ້.

ເມື່ອຮູ້ສາເຫດການເກີດອາການແລ້ວ ມາຮູ້ວິທີຟື້ນຟູຄວາມສົດຊື່ນໃຫ້ຮ່າງກາຍ ດັ່ງນີ້ :

  1. ຫລີກເວັ້ນ ຫລື ຫລຸດອາຫານຈຳພວກຊີ້ນສັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລຳໄສ້ເຮັດວຽກໜັກ.
  2. ຫາກຕື່ນນອນແລ້ວຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ ການກິນອາຫານຍ່ອຍງ່າຍຈຳພວກທັນຍາພືດ, ເຂົ້າ, ເຂົ້າປຽກເຂົ້າ, ໄຂ່ຕົ້ມ, ນົມ, ນຳ້ໝາກໄມ້ ຈະຊ່ວຍລະບົບຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ, ເນັ້ນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນເບ ແລະ ເຊ, ກິນການຊຽມມື້ລະເມັດ ປ້ອງກັນບັນຫາເລືອດຈາງ.
  3. ກິນໝາກພຣຸນ ເຊິ່ງອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຣຕັສຊຽມ, ທາດເຫລັກ ແລະ ໄຟເບີ, ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຜິວດີ, ຫລຸດອາການໃບໜ້າໝອງຄຳ້ ຫລື ກິນຜັກກະລໍ່າດອກ ເປັນແຫລ່ງຊີລີນຽມທຳມະຊາດຊ່ວຍບຳລຸງຜິວ ເພີ່ມຄວາມຫົດຢືດໃຫ້ກັບຜິວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜິວນຸ້ມນວນ ແລະ ເບິ່ງອ່ອນກ່ວາອາຍຸໂຕຈິງ.
  4. ດື່ມນຳ້ຫລາຍໆ ເພາະການນອນເດິກເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເສຍນຳ້ຫລາຍ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຕ້ອງໃຊ້ນຳ້ໃນການສ້າງພະລັງງານ, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຂອງເສຍຂອງຈາກຮ່າງກາຍຜ່ານທາງນຳ້ຍ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍເກືອແຮ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບຂັດຖ່າຍປັ່ນປ່ວນ ສະນັ້ນ  ຫາກຕ້ອງນອນເດິກເຮົາຕ້ອງດື່ມນຳ້ຫລາຍໆ ໂດຍສະເພາະນຳ້ແຮ່, ງົດເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ ເພາະມີກາເຟອີນຈະໄລ່ນຳ້ອອກມາຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີອາການຂາດນຳ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
  5. ເມື່ອການແຂ່ງຂັນຈົບລົງ ຄວນນອນທັນທີ ບໍ່ໝົດໝຸ້ນກັບການດີໃຈ, ເສຍໃຈຫລາຍເກີນໄປ ເພາະຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາພັກຜ່ອນໜ້ອຍລົງ ເພາະຮ່າງກາຍເຮົາຕ້ອງການເວລາໃນການພັກຜ່ອນຕໍ່ມື້ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ 4 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ມີເວລາໃນການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍໃນພາກສ່ວນທີ່ມັນເສື່ອມສະພາບ.

ເຖິງວ່າບານໂລກຈະຈົບລົງແລ້ວ ແຕ່ກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າສຸຂະພາບຂອງທ່ານຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ ຫາກທ່ານບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການບຳລຸງຮ່າງກາຍກໍຈະຟື້ນໂຕຊ້າ ເຊິ່ງ 5 ວິທິທີ່ກ່າວມານີ້ສາມາດນຳ້ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກສະຖານະການທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງນອນເດິກ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໃນໄລຍະເຊຍບານໂລກເທົ່ານັ້ນ.

- 4 - 5 ວິທີຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຫລັງຈົບການເຊຍບານໂລກ
- 5 - 5 ວິທີຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຫລັງຈົບການເຊຍບານໂລກ
- 3 - 5 ວິທີຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຫລັງຈົບການເຊຍບານໂລກ