ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ

- F Vangvieng tube tourists - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ
- Untitled design - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ

 ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ

ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງທັງຫລາຍ, ເວົ້າ ເລື່ອງການສົ່ງເສີມການທ່ອງ ທ່ຽວແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ ງ່າຍດາຍບານໃດ, ບໍ່ແມ່ນ ເຮັດມື້ໜຶ່ງຍາມດຽວກໍຈະສາ ມາດບັນລຸຄວາມຕ້ອງການ ນັ້ນໄດ້.

ກໍດັ່ງຫລາຍຄົນໃຫ້ຄວາມ ຫວັງເປີດປີທ່ອງທ່ຽວອອກ ມາກໍໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄຫລເຂົ້າມາໂລດ, ນີ້ອາດ ເປັນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ທັນແທດ ເໝາະປານໃດ. ໃນຄວາມ ເປັນຈິງແລ້ວການສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດ ຢ່າງມີຈຸດສຸມກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍາວນານດັ່ງຫລາຍໆ ປະເທດເພິ່ນມີປະສົບການ ມາແລ້ວການພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ໝັ້ນຄົງຍາວ ນານ, ນັບແຕ່ຜູ້ຄົນທີ່ຈະເຮັດ ວຽກບໍລິການດ້ານນີ້ຕ້ອງ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ມີປະ ສົບການໄປຈົນຮອດການ ພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ກໍຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອສາມາດດຶງດູດ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ ຜູ້ມາທ່ຽວຊົມ, ດັ່ງຍຸດທະ ສາດທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດ ເຮົາແມ່ນເລັ່ງໃສ່ 3 ດ້ານຕົ້ນ ຕໍຄື: ວັດທະນະທຳ, ທຳມະ ຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ.

ນີ້ແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ຖືກ ຕ້ອງທີ່ສຸດແຕ່ກໍມີຄຳຖາມ ຢູ່ວ່າ: ເຮົາຈະພັດທະນາມັນ ແນວໃດ? ໃນຈຸດນີ້ເຮົາຕ້ອງ ອີງໃສ່ທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນ ໄຂຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ ເປັນຕົ້ນຕໍຕົວຢ່າງຄືພາກເໜືອ ອາດຈະມີທ່າແຮງດ້ານການ ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດພູຜາ ປ່າໄມ້, ຖ້ຳເຫວ ແລະ ສິ່ງມະ ຫັດສະຈັນຕ່າງໆ, ແຕ່ສິ່ງນັ້ນ ມີຢູ່ໃສ່ຈະພັດທະນາມັນແນວ ໃດ? ນີ້ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ເຮົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄິດ ແລະ ສ່ວນ ການທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະ ນະທຳນັ້ນມັນກໍມີຫລາກ ຫລາຍແຕ່ເຮົາຈະຈັບເອົາອັນ ໃດເພື່ອຈະສ້າງຄວາມປະທັບ ໃຈ ແລະ ດຶງດູດໃຈຂອງຜູ້ມາ ທ່ຽວຊົມອັນນີ້ເປັນໜ້າທີ່ຄິດ, ຫລາຍ, ບໍ່ແມ່ນວ່າເປີດປີທ່ອງ ທ່ຽວອອກມາແລ້ວແຂວງໃດ ເມືອງໃດກໍອອກງົບເຮັດບຸນ ນັ້ນງານນີ້ແບບນ້ຳຖ້ວມທັງ ນັ້ນອາດຈະບໍ່ສາມາດດິງດູດ ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ດີພໍນອກ ຈາກແຂກພາຍໃນເຮົາຈະພັດ ປ່ຽນກັນໄປຊຸມແຊວແບບຂີ່ ມ້າຊົມສວນເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຜົນ ໄດ້ຮັບແມ່ນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດຈົບ ບຸນຈົບງາມແລ້ວ, ຜູ້ມາທ່ຽວ ກໍຈົບລົງ, ເຊິ່ງມັນຍິ່ງບໍ່ຍືນ ຍົງແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າເຮົາຮູ້ ເລືອກເຟັ້ນທີ່ດີກໍຈະເຮັດໃຫ້ ງານບຸນປະເພນີນັ້ນ ຍືນນານ ໄດ້ຕົວຢ່າງຄືບຸນບັ້ງໄຟ, ມັນ ເປັນງານບຸນໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ດຶງດູດໃຈຂອງຜູ້ມາເບິ່ງ ມາຊົມ, ແຕ່ເຮົາຄວນກຳນົດ ເອົາເຂດໃດຈຸດໃດເປັນບ່ອນ ໃຈກາງໃຫ້ຈັດງານບຸນດັ່ງ ກ່າວນີ້ກໍໜ້າຄິດພ້ອມນັ້ນກໍ ຄວນສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ ໃຫ້ງານບຸນນັ້ນມີສິ່ງໂດດເດັ່ນ ຂຶ້ນຕື່ມອີກ, ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຈະ ປະປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປຕາມ ມີຕາມເກີດ, ຖ້າເຮັດແບບນັ້ນ ກໍຈະບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ງານ ບຸນບັ້ງໄຟນີ້ດຶງດູດການທ່ອງ ທ່ຽວໄດ້, ປັດຈຸບັນຄືງານບຸນ ຊ້າງໄຊຍະບູລີກໍນັບວ່າ ເປັນ ງານບຸນໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມປະ ທັບໃຈ ແລະ ດຶງດູດນັກທ່ອງ ທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມໄດ້ ຫລາຍແລ້ວ, ແຕ່ສິ່ງໜ້າເປັນ ຫວ່ງກໍແມ່ນການກະກຽມ ຄວາມພ້ອມຂອງເຮົາຍັງອ່ອນ ນ້ອຍຫລາຍ, ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນສາ ມາດຈົກເອົາເງິນໃນຖົງຂອງ ຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຢ່າງມີປະ ສິດທີ່ຜົນແທ້, ເນື່ອງຈາກການ ຮອງຮັບທາງດ້ານໂຮງແຮມ ບ້ານຜັກ ຫລື ຂອດບໍລິການ ຕ່າງໆ ທາງດ້ານໂພສະນາ ການຂອງທ້ອງຖິ່ນຍັງເຮັດບໍ່ ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ບໍ່ທັນຮູ້ ນຳໃຊ້ໝົດຄວາມອາດສາມາດ ຂອງທ້ອງຖິ່ນມີຢູ່.

ເອົາລະເວົ້າມາກໍຫລາຍ ເລື່ອງການສົ່ງເສີມການທ່ອງ ທ່ຽວມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພວກ ເຮົາທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ຕ້ອງເຮັດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ມີຈຸດສຸມແທ້, ບໍ່ແມ່ນວ່າເປີດ ປີທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນມາແລ້ວກໍມີ ແຕ່ຈະລໍຖ້າຮັບເອົານັກທ່ອງ ທ່ຽວເຂົ້າມາຢ່າງງາຍດາຍ ໄດ້, ໃນເມື່ອທ່າແຮງຕ່າງໆ ດ້ານການທ່ອງທ່່ຽວຂອງ ລາວເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂຸດຄົ້ນ ອອກມາຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ທີ່ແທ້ຈິງ./.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ

ເຊກອງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ລາວທົບທວນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ

- F Vangvieng tube tourists - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ
(ພາບປະກອບ)
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!