7 ຫລັກການປ່ຽນຄົນໃຈອ່ອນໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໃຈແຂງໄດ້

- 012407 2018 -  7 ຫລັກການປ່ຽນຄົນໃຈອ່ອນໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໃຈແຂງໄດ້
- kitchen vibe -  7 ຫລັກການປ່ຽນຄົນໃຈອ່ອນໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໃຈແຂງໄດ້

ປ່ຽນນິໄສຂີ້ໃຈອ່ອນທີ່ມີຢູ່ໃນໂຕໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມໃຈແຂງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກທຳຮ້າຍຄວາມຮູ້ສຶກ ດ້ວຍ 7 ຫລັກການຕໍ່ໄປນີ້ :

  1. ເຊົາເຊື່ອຄຳເວົ້າຂອງໃຜງ່າຍໆ : ບາງເທື່ອການເປັນຄົນທີ່ມີນິໄສເຊື່ອຄົນງ່າຍຫລາຍ ຫລື ບໍ່ທັນຄົນນີ້ກໍເປັນໂຕການເຮັດໃຫ້ທານຖືກທຳຮ້າຍຈົນເສຍຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ແບບບໍ່ທັນຮູ້ໂຕ ເຊິ່ງກ່ວາຈະຮູ້ກໍໄດ້ສູນເສຍທັງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ມິດຕະພາບດີໆໄປພ້ອມໆກັນແລ້ວ.

ທາງທີ່ດີ ຢຸດເຊື່ອຄຳເວົ້າຂອງໃຜງ່າຍໆ ແລະ ລອງພິຈາລະນາເບິ່ງໃຫ້ດີກ່ອນຈະດີກ່ວາ ເພາະບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ທ່ານອາດຈະກາຍເປັນພວກໃຈອ່ອນທີ່ຖືກຄົນອື່ນທຳຮ້າຍຢູ່ແບບນັ້ນຊຳ້ໆບໍ່ມີມື້ຈົບສິ້ນ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL -  7 ຫລັກການປ່ຽນຄົນໃຈອ່ອນໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໃຈແຂງໄດ້
  1. ຕັດສິນທຸກຢ່າງຜ່ານການກຳທະຈະດີກ່ວາ : ປະໂຫຍກທີ່ວ່າ ການກະທຳສຳຄັນກ່ວາຄຳເວົ້າ ຍັງຄົງສາມາດໃຊ້ໄດ້ແທ້ຢູ່ສະເໝີໃນທຸກໆສະຖານະການກໍວ່າໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກບໍ່ຢາກກາຍເປັນຄົນໃຈອ່ອນທີ່ໃຜເວົ້າຫຍັງກໍເຊື່ອໄປໝົດ ກໍຈົ່ງໃຊ້ສະຕິທີ່ມີຢູ່ພິຈາລະນາເບິ່ງໃຫ້ດີໆ ແລະ ເບິ່ງເຫດການຕໍ່ໜ້າໃຫ້ເດັດຂາດ ກ່ອນຈະປັກໃຈເຊື່ອຈະດີກ່ວາ ເພາະບໍ່ວ່າຜົນມັນຈະອອກມາແນວໃດ ຢ່າງໜ້ອຍທ່ານກໍຍັງໄດ້ເຊື່ອມັນຜ່ານສາຍຕາຂອງໂຕເອງຫລາຍກ່ວາທີ່ຈະເຊື່ອ ຫລື ຮັບຟັງມັນຈາກປາກຂອງຄົນອື່ນ.
  2. ເນັ້ນໃສ່ແຕ່ເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ : ການລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນໃຫ້ເປັນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງເຫັນເລື່ອງທີ່ມີຜົນຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະຈັດການກັບໂຕເອງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເພາະຖ້າຫາກເມົາແຕ່ເອົາໂຕເອງໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງ ຫລື ເລື່ອງທີ່ມັນຜິດຈຸດແລ້ວ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາຊີວິດໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມຄິດສັບສົນແບບບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມມັນໄດ້.
  3. ຕັດເລື່ອງໜ້າລຳຄານອອກຈາກຊີວິດ : ໃນແຕ່ລະມື້ຂອງຊີວິດມະນຸດເຮົາ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງພົບກັບບັນຫາຍາກໆທີ່ຫລວງຫລາຍຢ່າງຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ການຕັດເລື່ອງບາງເລື່ອງທີ່ບໍ່ສຳຄັນອອກໄປແດ່ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພົບກັບຄວາມສຸກຂອງຊີວິດໄດ້ຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນບຸກຄົນຜູ້ບໍ່ຍອມອ່ອນຂໍ້ຕໍ່ສິ່ງໃດງ່າຍໆຍ້ອນຄວາມກ້າທີ່ຈະຕັດສິນໃຈປ່ອຍຖິ້ມເລື່ອງລາວບາງເລື່ອງອອກໄປຈາກຊີວີດ.
  4. ຈ່ືຈຳທຸຸກການກະທຳທີ່ເຄີຍທຳຮ້າຍທ່ານ : ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ເຈົ້າຄິດເຈົ້າແຄ້ນ, ແຕ້ຂໍ້ດີຂອງມັນແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນໃຈແຂງ ຈົນເກືອບຈະໃຈຮ້າຍໄປອັດຕະໂນມັດ ເພາະການຕົກເປັນຜູ້ຖືກກະທຳຈາກຄົນອື່ນທີ່ມສ່ວນເຮັດໃຫ້ທ່ານຈື່ຈຳ ແລະ ປ້ອງກັນໂຕເອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການເຫລົ່ານັ້ນຊຳ້ໆອີກ.

     6.​ ຝຶກເວົ້າປະຕິເສດແດ່ : ກ່ອນຈະປ່ຽນໂຕເອງໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໃຈແຂງຂຶ້ນມາໄດ້ ສິ່ງທຳອິດຕ້ອງເລີ່ມຈາກການຝຶກເວົ້າປະຕິເສດຄົນອື່ນໃຫ້ເປັນສາກ່ອນ ເພາະຫາກຍັງເມົາແຕ່ຕອບສະໜອງໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ ທັງທີ່ໂຕເອງກໍລຳບາກໃຈ ຄົງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະກາຍເປັນຄົນໃຈແຂງຂຶ້ນມາໄດ້ແທ້ໆດອກ.

     7. ເດັດຂາດກັບຄວາມຄິດຂອງໂຕເອງ : ຕົ້ນເຫດຂອງຄວາມໃຈອ່ອນແມ່ນເກີດຈາກຄວາມລັງເລ ເຊິ່ງປາສະຈາກ ຄວາມເດັດຂາດໃນໂຕເອງ ເຊິ່ງໃນບາງເທື່ອມັນກໍຍ້ອນກັບມາທຳຮ້າຍໂຕເຮົາເອງໄດ້ແບບງ່າຍໆ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະໄປເຮັດໂຕໃຈແຂງໃສ່ຄົນອື່ນ ກໍຕ້ອງເລີ່ມຈາກ ການເດັດຂາດກັບຄວາມຄິດໃນຫົວຂອງໂຕເອງໃຫ້ໄດ້ສາກ່ອນ.

- 5 -  7 ຫລັກການປ່ຽນຄົນໃຈອ່ອນໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໃຈແຂງໄດ້
- 4 -  7 ຫລັກການປ່ຽນຄົນໃຈອ່ອນໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໃຈແຂງໄດ້
- 3 -  7 ຫລັກການປ່ຽນຄົນໃຈອ່ອນໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໃຈແຂງໄດ້