ລາວເລັ່ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

- 245 - ລາວເລັ່ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
- kitchen vibe - ລາວເລັ່ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການ ຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ຊຸມຊົນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ ເຂດແມ່ນ້ຳຂອງຕອນກາງ ຄື: ຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ມາຮອດປັດ ຈຸບັນມີຜົນສຳເລັດຫລາຍ ດ້ານ, ອັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ, ຈາກການສ້າງຕັ້ງວັງສະ ຫງວນ, ໜ່ວຍງານກວດກາ ການປະມົງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການພັດທະນາທາງເລືອກ ໃໝ່ໃນການສ້າງລາຍຮັບ, ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງວັງສະຫງວນ ແລະ ລະ ບຽບການຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ.

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປະມົງຂອງຊຸມຊົນຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງຕອນກາງ

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ລາວເລັ່ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ລາວເປີດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການປະມົງ

ທ່ານ ຫົວໜ້າໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງການປະມົງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ສຳ ເລັດການສ້າງວັງສະຫງວນແລ້ວ 18 ວັງ, ໃນ 20 ບ້ານ, 6 ເມືອງ, ຢູ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳ ໄຊ ແລະ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ລວມ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 108 ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ, 4.178 ຄອບຄົວ; ສຳເລັດການຂັດ ເລືອກບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ມີ ທ່າແຮງໃນການພັດທະ ນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ຊຸມຊົນ ໃນ 6 ເມືອງຂອງ 2 ແຂວງດັ່ງກ່າວ, ສຳເລັດ ການ, ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ປະມົງ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ປະມົງ ແລະ ອື່ນໆ. ແນໃສ່ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກ ງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງ, ຊົມໃຊ້ ປາ ແລະ ສັດນ້ຳອື່ນໆ ແບບ ຍືນຍົງ./.

- 245 - ລາວເລັ່ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

- 3 - ລາວເລັ່ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
- 5 - ລາວເລັ່ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
- 4 - ລາວເລັ່ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ