ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພັດທະນາ

- Untitled design - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພັດທະນາ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 0830/ກປ ລົງວັນທີ 6 ເມສາ 2018 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄອບຄົວກະສໍາກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຕົວແບບ, ບ້ານແບບຢ່າງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ເມືອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພັດທະນາ. ເພື່ອເປັນການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍເນື້ອ​ໃນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ລວມ​ຂອງ​ດຳ​ລັດ 348/ລບ, ລົງ​ວັນ​ທີ 16 ພະ​ຈິກ 2017 ​ແລະ ຄຳ​ແນະນຳກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ມາດຕະຖານ​ພົ້ນ​ທຸກ ​ແລະ ມາດຕະຖານ​ພັດທະນາມາ​ກຳ​ນົດ​ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຄອບຄົວກະສິກໍາ​ແລະປ່າ​ໄມ້ຕົວແບບ, ບ້ານ​ແບບຢ່າງ​ດ້ານ​ກະສິກໍາ ​ແລະປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ​ເມືອງກະສິກໍາ ​ແລະປ່າ​ໄມ້​ພັດທະນາ; ​ເພື່ອເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃຫ້​ແກ່ຂະແໜງ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳແລະປ່າ​ໄມ້ນຳ​ໄປ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້: ຄອບຄົວ​ຕົວ​ແບບທາງ​ດ້ານ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ຕ້ອງ​ບັນລຸ​ມາດຕະຖານເຊັ່ນ: ຕ້ອງຕັ້ງເຮືອນຢູ່ໃນບ້ານແບບຄົງທີ່ຕາມຜັງບ້ານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ດິນທຸກຕອນຂອງຄອບຄົວ ຫຼືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຕ້ອງມີສໍາມະໂນຕາດິນ ຫຼືມີໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຖ້າແມ່ນສວນປູກໄມ້ກໍຕ້ອງຈົດທະບຽນສວນປູກ, ດິນທຸກຕອນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ການບໍລິການຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນ ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມແຜນຜັງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບ້ານ. ມີສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ຕິດພັນກັບເຮືອນເຊັ່ນ: ເຮືອນຄົວ, ວິດຖ່າຍ, ຄອກສັດ, ພືດ​ສວນ​ຄົວ, ສວນໄມ້​ໃຫ້​ໝາກ…ໄດ້ຮັບການຈັດສັນໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ສະດວກໃຫ້ແກ່ການນໍາໃຊ້; ສາມາດ​ນໍາ​ໃຊ້ແຫຼ່ງ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຜະລິດກະສິກໍາໄດ້​ຕະຫລອດ​ປີ; ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາ​ອາຊີບທາງ​ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃດໜຶ່ງ; ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາ​ການ​ທີ່​ສາມາດຍົກສະມັດ​ຕະພາບຂອງຜົນຜະລິດ​ໃຫ້​ສູງຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ; ມີການຜະລິດກະສິກຳສະອາດແບບປະສົມປະສານ ​ແລະ ມີ​ແບບ​ແຜນການ​ອະນຸລັກຮັກສາ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ລະດັບ​ຄອບຄົວທີ່​ດີ; ເປັນຄອບຄົວທີ່​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນກຸ່ມ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຫຼືກຸ່ມພັດທະນາ​ອື່ນໆ ທີ່​ອົງການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນສ້າງ​ຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ; ຮູ້ສ້າງ​ແຜນການ​ຜະລິດ ຫຼືດຳເນີນທຸລະກິດທາງ​ດ້ານ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ທີ່​ມີ​ກໍາ​ໄລຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງ​ນ້ອຍ 3 ປີຂຶ້ນ​ໄປ; ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍສູງ​ກວ່າ​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍຂອງ​ເຂດ​ແຄວ້ນ ຫຼືສູງ​ກວ່າ 5,6 ຫາ 7,2 ລ້ານ​ກີບ/ຄົນ/ປີຫຼືປະມານ 700 ຫາ 900 ​ໂດ​ລາ/ຄົນ/ປີ, ມີ​ບົດຮຽນ, ປະສົບ​ການ​ທີ່​ດີ ແລະ ເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຄົນອື່ນໄດ້.

ສ່ວນບ້ານ​ແບບຢ່າງທາງ​ດ້ານ​ກະສິກໍາ ​ແລະປ່າ​ໄມ້ຕ້ອງ​ບັນລຸ​ມາດຕະຖານດັ່ງນີ້: ເປັນ​ບ້ານທີ່​​ໄດ້ຮັບການ​ຢັ້ງຢືນ​ແຜນຜັງ​ການພັດທະນາ​ບ້ານ​ທີ່​ດີ,​ມີລະບຽບການຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະນໍາ​ໃຊ້​ແຜນຜັງ​ການ​ພັດທະນາ​ບ້ານ, ມີ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ແນະ​ນໍາຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ ​ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ; ມີລະບົບ​ສະໜອງນໍ້າ​ທີ່​ດີ, ຖ້າ​ເປັນ​ຄອງ​ເໝືອງກໍນໍາ​ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່​ທົນ​ທານ​ເຊັ່ນ: ດິນ, ຫີນກໍ່, ດິນຈີ່, ເບຕົງ ຫຼືທໍ່ສົ່ງທີ່​ມີ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ ​ແລະ ອື່ນໆຮັບປະກັນສະໜອງນໍ້າຮັບໃຊ້ການປູກຝັງ, ການລ້ຽງສັດ, ການລ້ຽງສັດນໍ້າແລະການຜະລິດອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການກະສິກຳ; ມີ​ສະຖານ​ທີ່ຫຼືບ່ອນຮຽນຮູ້​ດ້ານເຕັກນິກ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນປະສົບ​ການ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​; ມີກຸ່ມການຜະລິດກະສິກຳສະອາດແບບປະສົມປະສານ ​ແລະ ມີ​ແບບ​ແຜນການ​ອະນຸລັກຮັກສາ​​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ລະດັບ​ບ້ານທີ່​ດີ; ການລ້ຽງສັດຕ້ອງມີ​ຟາ​ມ ຫຼືຄອກ, ມີ​ບ່ອນ​ປູກ​ຫຍ້າອາຫານ​ສັດ, ສັດລ້ຽງ​ໄດ້ຮັບການສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມຫຼັກວິຊາ​ການ; ຟາມລ້ຽງສັດທຸກປະເພດ ຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ມີ​ແຜນ​ການປົກປັກຮັກສາ​ແຫຼ່ງ​ນ້ຳ, ວັງ​ສະ​ຫງວນສັດ​ນໍ້າ, ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາປ່າໄມ້ ​ແລະ ປູກໄມ້ປ້ອງ​ກັນ, ສະກັດ​ກັ້ນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ​ກວດກາຢ່າງເປັນຂະບວນ ​ແລະ ຕໍ່​ເນື່ອງ;ເປັນ​ບ້ານ​ທີ່​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນກຸ່ມ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຫຼືກຸ່ມພັດທະນາ​ອື່ນໆ ທີ່​ອົງການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນສ້າງ​ຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ; ມີ​​ວິຊາ​ການປະຈໍາຂັ້ນບ້ານທີ່​ໄດ້ຮັບການ​ຝຶກ​ອົບຮົມວິຊາ​ຊີບດ້ານ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​​ (ໝໍດິນ, ຊົນລະປະທານ, ປູກຝັງ, ສັດຕະວະແພດ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້) ຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ຄົນ; ມີສະມາຊິກ​ພາຍ​ໃນ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ອາຊີບເຮັດການ​ຜະລິດ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ໄດ້ຮັບການ​ຢັ້ງຢືນ​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ຕົວ​ແບບ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂຶ້ນ​ໄປ; ປະຊາຊົນ​ພາຍ​ໃນ​ບ້ານ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງບ່ອນແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຜະລິດຕະພັນ​ສິນ​ຄ້າກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ເທດສະການວາງ​ສະ​ແດງ​ສິນຄ້າ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ທີ່​ສະດວກ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພັດທະນາ

ເມືອງ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ພັດທະນາຕ້ອງ​ບັນລຸ​ມາດຕະຖານດັ່ງນີ້: ແມ່ນ​ເມືອງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ກວມ​ລວມ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເມືອງຮອບດ້ານ, ມີ​ລະບຽບການຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ນໍາ​ໃຊ້​ແຜນກວມ​ລວມພັດທະນາ​ເມືອງທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ແນະ​ນໍາ​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ ​ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນດັ່ງກ່າວ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ; ມີ​ສະຖານ​ທີ່ ຫຼືສູນ​ບໍລິການ​ເຕັກນິກ​ ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ເພື່ອສະໜອງຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານທາງ​ດ້ານ​ການ​ປູກ-ການ​ລ້ຽງ, ​ເຮັດການສາທິດ​ທົດ​ລອງ, ມີ​ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການປະຈໍາສາມາດ​ຝຶກ​ອົບຮົມວິຊາ​ຊີບດ້ານ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​​ ​ໃຫ້​ຂັ້ນບ້ານ ​ເພື່ອສ້າງ​ໃຫ້​ໄດ້​ວິຊາ​ການ​ກັບ​ທີ່​ຂັ້ນບ້ານ (ໝໍດິນ, ຊົນລະປະທານ, ປູກຝັງ, ສັດຕະວະ​ແພດ ​ແລະປ່າ​ໄມ້) ຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ຄົນຕໍ່ໜຶ່ງ​ບ້ານ; ເປັນ​ເມືອງ ​ທີ່​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນກຸ່ມ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຫຼືກຸ່ມພັດທະນາ​ອື່ນໆທີ່​ອົງການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນສ້າງ​ຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ; ມີ​ກຸ່ມ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກໍາ​ສະອາດ ​ແບບ​ປະສົມ​ປະສານ ​ແລະ ມີ​ແບບ​ແຜນການ​ອະນຸລັກຮັກສາ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂັ້ນ​ເມືອງທີ່​ດີ; ມີ​ສະຖານ​ທີ່ຫຼືສູນ​ບໍລິການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະສິກໍາ ​ແລະປ່າ​ໄມ້ທີ່​ໄດ້​ມາດ​ຕະຖານ, ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ສ້າງ​ໄດ້ໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ (ODOP) ສາມາດ​ຢັ້ງຢືນ​ເປັນ​ຜະລິດ​ຕະພັນທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ຂອງ​ເມືອງ​ໄດ້; ມີ​ບ້ານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການຢັ້ງ​ຢືນ​ເປັນບ້ານ​ແບບຢ່າງ​ທາງ​ດ້ານກະສິກຳແລະປ່າ​ໄມ້ກວມ 80% ຂຶ້ນໄປ. ມີ​ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ ​ແລະ ​ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ​ກະສິກໍາທີ່​ໄດ້​ມາດຕະຖານຕາມ​ກະຊວງ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ວາງ​ອອກ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພັດທະນາ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພັດທະນາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!