ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອເງິນເດືອນບໍ່ພໍໃຊ້

- 013007 2018 - ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອເງິນເດືອນບໍ່ພໍໃຊ້
- Untitled design - ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອເງິນເດືອນບໍ່ພໍໃຊ້
  1. ຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກ : ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງເຮົາບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍ ກໍແມ່ນຍ້ອນທ່ານໃຊ້ເງິນໄປກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ສະນັ້ນ ຖ້າຢາກຫລຸດບັນຫາເງິນເດືອນບໍ່ພໍໃຊ້ ກໍພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງໂຕເອງ ຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍອອກ ເຊັ່ນ : ຫລຸດການກິນເຂົ້ານອກເຮືອນລົງ ຫລື ຢຸດການເລາະຫ້າງສັບພະສິນຄ້າຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນລົງແດ່ ເປັນຕົ້ນ.
  2. ຢຸດເອົາເງິນອະນາຄົດມາໃຊ້ : ຫລາຍຄົນແກ້ບັນຫາລາຍຮັບບໍ່ພໍໃຊ້ໂດຍການໄປກູ້ໜີ້ຢືມສິນ ຫລື ກົດເງິນສົດຈາກບັດຕ່າງໆອອກມາໃຊ້, ແຕ່ກໍຢ່າລືມວ່າເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການກູ້ຢືມເປັນເງິນອະນາຄົດທີ່ແນວໃດກໍຕ້ອງໃຊ້ຄືນ ແລະ ການຕ້ອງມາຈ່າຍຄືນໜີ້ສິນກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ ດັ່ງນັ້ນຫາກທ່ານຄິດຈະແກ້ບັນຫາຄວນຢຸດການເພີ່ມໜີ້ສິນ ແລະ ມີໜ້ອຍໃຊ້ໜ້ອຍຈະດີທີ່ສຸດ.
  3. ຫາລາຍຮັບເສີມ : ເມື່ອລາຍຮັບປະຈຳຂອງເຮົາບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ ເຖິງວ່າຈະຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນແລ້ວກໍຍັງຮູ້ສຶກວ່າການເງິນໃນແຕ່ລະເດືອນຝືດເຄືອງ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກໍຄືການຫາລາຍຮັບເສີມ ການເພີ່ມພູນລາຍຮັບດ້ວຍອາຊີບເສີມເປັນໂຕຊ່ວຍທີ່ດີບໍ່ໜ້ອຍ ພຽງແຕ່ເອົາຄວາມຮູ້ ຫລື ຄວາມສົນໃຈທີ່ມີມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແນ່ຫາກເຮັດໄປແລ້ວອາດຈະມີລາຍຮັບດີກ່ວາລາຍຮັບປະຈຳທີ່ເຮັດຢູ່ກໍໄດ້.
  4. ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງລົງ : ຫາກການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປແລ້ວກໍຍັງພົບວ່າລາຍຮັບທີ່ມີຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ ລອງຫັນກັບມາເບິ່ງໃນແຕ່ລະເດືອນວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດແດ່ທີ່ສາມາດຫລຸດລົງໄດ້ອີກ ເຊັ່ນ : ຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຖ້າເປັນຄົນທີ່ມັກກິນເຂົ້ານອກເຮືອນກໍຫັນມາເຮັດອາຫານກິນເອງ, ຫໍ່ອາຫານໄປກິນເປັນເຂົ້າສວາຍຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ເຖິງວ່າອາດຈະຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ບໍ່ຫລາຍ ແຕ່ກໍບອກໄດ້ເລີຍວ່າເງິນເດືອນຂອງທ່ານຈະເຫລືອເພີ່ມຂຶ້ນແນ່ນອນ.
  5. ຫາທາງປົດໜີ້ທີ່ມີ : ສຳລັບຄົນທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງເງິນເດືອນບໍ່ພໍໃຊ້ ນອກຈາກການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຫາລາຍໄດ້ເສີມແລ້ວທ່ານກໍຄວນຫັນມາເບິ່ງໃນເລື່ອງຂອງໜີ້ສິນນຳ ເພາະໜີ້ສິນເຮັດໃຫ້ທ່ານພົບກັບບັນຫາທາງການເງິນ ສະນັ້ນທ່ານຄວນຟ້າວຫາທາງປົດໜີ້ສິນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.
  6. ຈັດສັນລາຍຮັບໃຫ້ເປັນລະບົບ : ຫລັງຈາກປົດໜີ້ ແລະ ຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນແລ້ວ ກໍເຖິງເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງມາເບິ່ງລາຍຮັບທີ່ມີຢູ່ ຖ້າຄິດວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມເງິນໃນມືໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງ ເຮົາກໍຕ້ອງມີໂຕຊ່ວຍເຂົ້າມາເສີມ ເຊັ່ນ : ລອງກຳນົດເບິ່ງວ່າໃນແຕ່ລະມື້ເຮົາຄວນໃຊ້ເງິນເທົ່າໃດ ແລ້ວແບ່ງໃຊ້ຕາມນັ້ນ ສິ່ງສຳຄັນຄວນແບ່ງເງິນສຳລັບທ້ອນອອກມານຳ ໂດຍເມື່ອເງິນເດືອນອອກຄວນຈະແບ່ງເກັບມ້ຽນເຂົ້າບັນຊີຝາກປະຢັດແຍກຕ່າງຫາກ ຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະ 5 – 10% ຂອງລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ ຫລື ຈະໃຊ້ທິດສະດີການບໍລິຫານເງິນແບບອື່ນຊ່ວຍກໍໄດ້ ການເງິນຂອງທ່ານຈະໄດ້ເປັນລະບົບຫລາຍຂຶ້ນ.
  7. ຈົດບັນທຶກລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ : ການຈົດບັນທຶກລາຍຮັບລາຍຈ່າຍເປັນວິທີຈັດລະບົບການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນໂຕເລກລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະແຈ້ງໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລ້ວຈະຮູ້ທັນທີວ່າເຮົາໃຊ້ເງິນໄປກັບເລື່ອງໃດຫລາຍເກີນໄປຫລືບໍ່ ອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນບໍ່ພໍໃຊ້ ເຊິ່ງນີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີໃນການປ່ຽນແປງຖ້າມີບັນຫາລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍ.

     8.​ ຢຸດຝາກອະນາຄົດທາງການເງິນໄວ້ກັບການສ່ຽງໂຊກ : ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຫວຍ ຫລື ການສ່ຽງໂຊກຮູບແບບໃດໆກໍຕາມທ່ີທ່ານຄິດວ່າເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຂໍບອກວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດໂຕໄດ້ງ່າຍໆ ຈົ່ງຢຸດຄິດເລື່ອງການຝາກອະນາຄົດໄວ້ກັບດວງນັບແຕ່ຕອນນີ້ເລີຍ ເພາະໂອກາດທີ່ທ່ານຈະດວງດີບໍ່ໄດ້ມີງ່າຍໆ ແທນທີ່ຈະເອົາເງິນໄປທຸ້ມເທກັບດວງ ຂໍແນະນຳວ່າໃຫ້ທ້ອນເງິນເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ໃຊ້ຈະດີກ່ວາ ຫລື ຖ້າຢາກໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດຫລາຍຂຶ້ນກໍທ້ອນໄວ້ເປັນເງິນຝາກໃນບັນຊີ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທັງຍັງມີດອກເບ້ຍເພີ່ມພູນຂຶ້ນນຳອີກ.

  1. ເລີ່ມຕົ້ນລົງທຶນ : ຍຸກນີ້ການຝາກເງິນໃນທະນາຄານຄົງບໍ່ແມ່ນທາງອອກຂອງຄົນທີ່ຢາກໄດ້ຜົນຕອບແທນສູງອີກແລ້ວ ເພາະດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບບໍ່ເກີນ 1% ຕໍ່ປີນັ້ນມັນໜ້ອຍຫລາຍ ຖ້າຢາກມີເງິນຫລາຍຂຶ້ນກໍຕ້ອງຊອກຫາທາງເລືອກອື່ນ ເຊັ່ນ : ກອງທຶນຕະຫລາດເງິນ, ເງິນຝາກປະຈຳແບບປອດພາສີ ຫລື ເງິນຝາກປະຈຳດອກເບ້ຍສູງ ເຖິງວ່າໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ຈະເຫັນຜົນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອະນາຄົດ.
  2. ແນມຫາໂອກາດທີ່ດີກ່ວາ ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າໂອກາດບໍ່ໄດ້ລອຍມາຫາເຮົາງ່າຍໆ ແຕ່ເຮົາຈະຕ້ອງຂົນຂວາຍຫາກັນເອົາເອງ ແລະ ເລື່ອງການເງິນກໍຄືກັນ ໃນເມື່ອເງິນເດືອນຂອງເຮົາບໍ່ພໍໃຊ້ ເຮົາກໍຄວນສ້າງໂອກາດໃນການເພີ່ມພູນລາຍຮັບຂອງໂຕເອງ ເຊັ່ນ : ການສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ ຫລື ການຮຽນຕໍ່ເພື່ອເພີ່ມຖານເງິນເດືອນໃຫ້ກັບໂຕເອງໃນກໍລະນີບໍລິສັດພິຈາລະນາເງິນເດືອນຈາກວຸດການສຶກສາ. ນອກຈາກນີ້ ການສະແຫວງຫາຄວາມກ້າວໜ້າໃນວຽກງານກໍເປັນວິທີໃນການ ເພີ່ມພູນລາຍຮັບໄດ້ຄືກັນ ເພາະຍິ່ງຕຳແໜ່ງສູງຂຶ້ນກໍຍິ່ງມີເງິນເດືອນຫລາຍຂຶ້ນໄປນຳ.
- Wave100S AD to Website 2020 0 - ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອເງິນເດືອນບໍ່ພໍໃຊ້
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອເງິນເດືອນບໍ່ພໍໃຊ້
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອເງິນເດືອນບໍ່ພໍໃຊ້
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!