- advert banner 728 90 728x90 - ງົງປານຕາແຕກ

 ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ

- new3 - ງົງປານຕາແຕກ

ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ, ເມື່ອເຫັນໃບບົງມະ ຕິພະຍາດຂອງໂຮງໝໍນີ້ແລ້ວ ຫລາຍຄົນກໍອາດຈະງົງໄປ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນ ພົນລະເມືອງສາມັນຊົນເຮົາ, ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ມີ ຄວາມຮູ້ພຽງພໍດ້ານພາສາ ຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ແຕ່ແລ້ວຜູ້ເປັນດອກເຕີ້, ທ່ານ ໝໍ, ພັດຂຽນໃບບົງມະຕິພະ ຍາດອອກມາເປັນພາສາ ຝຣັ່ງ, ອັງກິດລ້ວນໆ ເບິ່ງຄື ເຮັດແບບທ້າທາຍກັນ, ຜູ້ໄປ ກວດບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເປັນພະຍາດ ຫຍັງ, ຕິດເຊື້ອໂລກອັນໃດ ແລະ ຈະປິ່ນປົວ, ນຳໃຊ້ຢາ ຊະນິດໃດໆ ເບິ່ງງົງໄປໝົດ ກໍດັ່ງໃບບົງມະຕິພະຍາດທີ່ ໂຮງໝໍແຫ່ງນັ້ນໄດ້ກວດ ກຳ ມະກອນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກ ເວນຍາມຄວາມປອດໄພ, ເຊິ່ງ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາ ລາວພຽງອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າດ້ວຍ ເຫດຜົນໃດທາງໂຮງໝໍ ຈິ່ງ ຈຳເປັນຕ້ອງຂຽນໃບບົງມະຕິ ພະຍາດໃຫ້ຄົນເຈັບເປັນພາ ສາຕ່າງປະເທດ ຫລື ດອກເຕີ ຜູ້ນັ້ນບໍ່ຮູ້ພາສາລາວບໍ? ຫລື ວ່າຢາກສະແດງຕົນວ່າເປັນ ຄົນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ! ແຕ່ ຫລາຍຄົນຜູ້ເຫັນປະກົດການ ນີ້ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄຳເຫັນ ວ່າ ຖ້າຢາກສະແດງກໍ ຄວນ ໄປສະແດງຢູ່ແນວອື່ນ, ສຳລັບ ການຂຽນໃບບົ່ງມະຕິພະຍາດ ນີ້ກໍບໍ່ຄວນຈະເຮັດ.

ເອົາລະບົດຂຽນນີ້ກໍຂໍ ສ່ອງແສງໃຫ້ຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງໄດ້ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂເພາະການບົ່ງມະຕິພະ ຍາດທີ່ເປັນແບບນີ້ກໍເຄີຍມີມາ ຫລາຍແລ້ວ, ຈົນສັງຄົມກໍ ງົງໄປໝົດ, ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ ເບິ່ງ ບ້ານເພິ່ນເມືອງເພິ່ນແດ່- ຊາດໃດເພິ່ນກໍຂຽນພາສາ ຂອງ ຊາດຕົວເອງ, ເມື່ອຜູ້ ມາກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນ ປົວໄດ້ເຂົາໃຈ./.

 

ໃບບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ກວດທ້ອງແມ່ມານເຮັດເພື່ອໃຜ

ເລັ່ງຈັບຕົວຄົນບໍ່ດີໃຊ້ໃບບິນເກັບເງິນຄ່າຂີ້ເຫຍື້ອປອມແປງເອົາ ເງິນນຳປະຊາຊົນ

- 554 - ງົງປານຕາແຕກ

error: Content is protected !!