ວິທີຮັບມືກັບອຸທົກກະໄພນ້ຳຖ້ວມ

- 536d669c d0c3 4e66 8b0c 99a908458d72 - ວິທີຮັບມືກັບອຸທົກກະໄພນ້ຳຖ້ວມ
- Untitled design - ວິທີຮັບມືກັບອຸທົກກະໄພນ້ຳຖ້ວມ

ເຫດການອຸທົກກະໄພນຳ້ຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໜ່ວຍງານໃນພື້ນທີ່ນຳ້ຖ້ວມ ໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢາກປ້ອງກັນ ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບສາທາລະນູປະໂພກທີ່ສຳຄັນກ່ອນ ອາດບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງທັນທີ ດັ່ງນັ້ນ ປະຊາຊົນຈຶ່ງຄວນມີຄວາມພ້ອມໃນການກຽມຮັບສະຖານະການນຳ້ຖ້ວມ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ບັນເທົາໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້.

     +  ການກຽມການກ່ອນນຳ້ຖ້ວມ :  ການປ້ອງກັນໂຕເອງ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນຳ້ຖ້ວມ ຄວນມີການກຽມການໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພາະຫາກລໍຖ້າໃຫ້ມີການເຕືອນໄພເວລາມັກບໍ່ພຽງພໍ, ຮູ້ຈັກກັບໄພນຳ້ຖ້ວມຂອງທ່ານ, ສອບຖາມໜ່ວຍງານທີ່ມີການຈັດການດ້ານນຳ້ຖ້ວມດ້ວຍຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

– ພາຍໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງໃນຮອບຫລາຍປີຜ່ານມາເຄີຍເກີດນຳ້ຖ້ວມສູງສຸດຈັກແມັດ.

– ເຮົາສາມາດຄາດຄະເນຄວາມໄວຂອງນຳ້ ຫລື ຂີ້ຕົມໄດ້ຫລືບໍ່.

– ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າກ່ອນທີ່ນຳ້ຈະມາຮອດໃນເວລາເທົ່າໃດ.

– ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນໄພແນວໃດ.

– ຖະໜົນເສັ້ນໃດແດ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້ທີ່ຈະຖືກນຳ້ຖ້ວມ ຫລື ຈະມີສິ່ງກີດຂວາງ.

     + ການຮັບມືນຳ້ຖ້ວມຄັ້ງຕໍ່ໄປ :

 1. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຊັບສິນຂອງທ່ານເມື່ອເກີດນຳ້ຖ້ວມ.
 2. ສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບລະບົບການເຕືອນໄພຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການອົບພະຍົບ.
 3. ຮຽນຮູ້ເສັ້ນທາງການເດີນທາງທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດຈາກເຮືອນໄປຍັງບ່ອນສູງຫລືພື້ນທີ່ປອດໄພ.
 4. ກຽມເຄື່ອງມືຮັບວິທະຍຸແບບພົກພາ, ອຸປະກອນປຸງແຕ່ງອາຫານສຸກເສີນ, ແຫລ່ງອາຫານ ແລະ ໄຟສາຍ ລວມທັງຖ່ານສຳຮອງ.
 5. ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສ່ຽງຕໍ່ໄພນຳ້ຖ້ວມ ຄວນຈະກຽມວັດສະດຸ ເຊັ່ນ : ຖົງດິນຊາຍ, ແຜ່ນປລາສະຕິກ, ໄມ້ແຜ່ນ, ຕະປູ, ກາວຊິລິໂຄນ ເພື່ອໃຊ້ປ້ອງກັນບ້ານເຮືອນ ແລະ ຄວນຮູ້ແຫລ່ງວັດຖຸທີ່ຈະເອົາມາໃຊ້.
 6. ເອົາລົດ ຫລື ຍານພາຫະນະໄປມ້ຽນໄວ້ບ່ອນສູງ ເຊິ່ງນຳ້ຖ້ວມບໍ່ເຖິງ.
 7. ປຶກສາ ແລະ ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງກັບບໍລິສັດປະກັນໄພກ່ຽວກັບປະກັນຄວາມເສຍຫາຍ.
 8. ບັນທຶກໝາຍເລກໂທລະສັບສຳລັບເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ເກັບໄວ້ຕາມບ່ອນທີ່ຈື່ງ່າຍ.
 9. ລວບລວມເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນ ແລະ ສະບຽງອາຫານທີ່ຢາກໃຊ້ພາຍຫລັງນຳ້ຖ້ວມໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ສູງກ່ວາລະດັບທີ່ຄາດວ່ານຳ້ຈະຖ້ວມເຖິງ.
 10. ເຮັດບັນທຶກຊັບສິນມີຄ່າທັງໝົດ, ຖ່າຍຮູບ ຫລື ວີດີໂອເກັບໄວ້ເປັນຫລັກຖານ.
 11. ເກັບບັນທຶກລາຍການຊັບສິນ, ເອກະສານສຳຄັນ ແລະ ສິ່ງຂອງມີຄ່າອື່ນໆໃນສະຖານທີ່່ປອດໄພຫ່າງຈາກເຮືອນ ຫລື ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນນຳ້ຖ້ວມເຖິງ ເຊັ່ນ : ຕູ້ເຊບຢູ່ທະນາຄານ ຫລື ໄປສະນີ.
 12. ເຮັດແຜນການຮັບມືນຳ້ຖ້ວມ ແລະ ຖ່າຍເອກະສານເກັບໄວ້ເປັນຫລັກຖານທີ່ສັງເກດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນນຳ້ຖ້ວມທີ່ເໝາະສົມກັບເຮືອນຂອງທ່ານ.

     + ຖ້າທ່ານເປັນພໍ່ແມ່ :

– ຈົ່ງຝຶກຊ້ອມ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ລູກຫລານຂອງທ່ານຂະນະເກີດນຳ້ຖ້ວມ ເຊັ່ນ :  ບໍ່ສຳຜັດກັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ປັກໄຟ, ຫລີກເວັ້ນການຫລິ້ນນຳ້ ແລະ  ຢູ່ໃກ້ເສັ້ນທາງນຳ້.

– ຕ້ອງຮູ້ໝາຍເລກໂທລະສັບສຸກເສີນຂອງໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ວິທີຮັບມືກັບອຸທົກກະໄພນ້ຳຖ້ວມ

– ຕ້ອງຮູ້ແຜນສຸກເສີນສຳລັບໂຮງຮຽນທີ່ລູກຫລານຮຽນຢູ່.

– ກຽມແຜນການອົບພະຍົບສຳລັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

– ຈັດກຽມຖົງຊາຍເພື່ອກັນນຳ້ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ບ້ານເຮືອນ.

– ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບແຜນການຮັບມືສະຖານະການນຳ້ຖ້ວມຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຂອງໂຮງຮຽນ.

     + ການເຮັດແຜນຮັບມືນຳ້ຖ້ວມ : ການຈັດການເຮັດແຜນຮັບມືນຳ້ຖ້ວມຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດເຖິງສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດຫລັງໄດ້ຮັບການເຕືອນໄພ ສຳຫລວດທົ່ວເຮືອນດ້ວຍຄຳແນະນຳທີ່ກ່າວມາ ພ້ອມທັງຈົດບັນທຶກນຳວ່າຈະຈັດການຄຳແນະນຳແນວໃດໃນເວລາທີ່ທຸກຄົນຟ້າວຟັ່ງ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນ ເນື່ອງຈາກໄພຮຸກຮານ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະລືມບໍ່ໄດ້ກໍຄື ໝາຍ ເລກໂທລະສັບຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນໃນແຜນຮັບມືກັບນຳ້ຖ້້້ວມ.

     + ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ : ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການເຕືອນໄພຈາກໜ່ວຍງານດ້ານເຕືອນໄພນຳ້ຖ້ວມ :

 1. ຕິດຕາມການປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພຈາກສະຖານີວິທະຍຸໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ ຫລື ລົດແຈ້ງຂ່າວ.
 2. ຖ້າມີການເຕືອນໄພນຳ້ຖ້ວມກະທັນກັນ ແລະ ທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເທິງພູໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

– ປີນຂຶ້ນບ່ອນສູງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.

– ຢ່າພະຍາຍາມເອົາສິ່ງຂອງຕິດໂຕໄປຫລາຍເກີນໄປ ໃຫ້ຄິດວ່າຊີວິດສຳຄັນທີ່ສຸດ.

– ຢ່າພະຍາຍາມແລ່ນ ຫລື ຂັບລົດຜ່ານບໍລິເວນນຳ້ໄຫລແຮງ.

 1. ດຳເນີນການຕາມແຜນຮັບມືນຳ້ຖ້ວມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້.
 2. ຖ້າມີການເຕືອນໄພການເຝົ້າລະວັງນຳ້ຖ້ວມຈະຍັງມີເວລາໃນການກຽມແຜນຮັບມື.
 3. ປິດອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ປິດແກ໊ສຖ້າຈຳເປັນ, ປິດທໍ່ປ່ອຍນຳ້ອ່າງລ້າງຖ້ວຍ, ພື້ນທີ່ຫ້ອງນຳ້ ແລະ ສຸຂະພັນທີ່ນຳ້ສາມາດໄຫລຜ່ານເຂົ້າເຮືອນ, ວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ປອດໄພເມື່ອນຳ້ຖ້ວມຕອນຢູ່ນອກເຮືອນ, ລັອກປະຕູເຮືອນ ແລະ ປີນຂຶ້ນບ່ອນສູງ, ຫາກບໍ່ມີບ່ອນປອດໄພເທິງບ່ອນສູງ ໃຫ້ຟັງຂໍ້ມູນຈາກວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຫລົບໄພຂອງໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອ.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທີຮັບມືກັບອຸທົກກະໄພນ້ຳຖ້ວມ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທີຮັບມືກັບອຸທົກກະໄພນ້ຳຖ້ວມ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!