8 ວິທີເຊົາເຫລົ້າໄດ້ຢ່າງຖາວອນ

- 030108 2018 -  8 ວິທີເຊົາເຫລົ້າໄດ້ຢ່າງຖາວອນ
- kitchen vibe -  8 ວິທີເຊົາເຫລົ້າໄດ້ຢ່າງຖາວອນ
  1. ຕ້ອງຕັ້ງໃຈແທ້ : ອົງປະກອບທຳອິດນັ້ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຊົາ ບວກກັບການຄຳນຶງເຖິງໂທດ ແລະ ພິດຂອງເຫລົ້າກ່ອນ. ຄົນສ່ວນຫລາຍມັກຈະຄິດວ່າເມົາແລ້ວບໍ່ດົນກໍຊ່ວງເມົາ ການຮຽນຮູ້ຂອງພິດຂອງເຫລົ້າໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊົາຕິດເຫລົ້າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ການຈະເຊົາໄດ້ຫລືບໍ່ໄດ້ນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະມັນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍກ່ວາຢາໃດໆ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນການເຊົາດື່ມເຫລົ້າໄດ້ຖືວ່າຍາກຫລາຍ, ແຕ່ການລະວັງຕົນບໍ່ໃຫ້ກັບໄປຕິດອີກນັ້ນສຳຄັນຍິ່ງກ່ວາຕອນທີ່ທ່ານເຊົາດື່ມອີກ.
  2. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າຈະເຊົາເພື່ອໃຜ : ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າຢາກຈະເຊົາດື່ມເຫລົ້າເພື່ອໃຜຈັກຄົນກໍເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊົາເຫລົ້າໄດ້ຄືກັນ ໂຕຢ່າງວ່າ : ຢາກເຊົາດື່ມເຫລົ້າເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ພູມໃຈວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນບໍ່ດີ ຫລື ຢາກເຊົາດື່ມເຫລົ້າຍ້ອນບໍ່ຢາກເມົາໃຫ້ລູກເຫັນ ຢາກເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກ, ຢາກເຊົາດື່ມເຫລົ້າເພື່ອຜົວ, ເພື່ອເມຍ ລວມໄປເຖິງເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງທຸກຢ່າງຖືເປັນແຮງບັນດານໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.
  3. ປັບປ່ຽນນິໄສການດື່ມ : ຜູ້ທີ່ເຄີຍດື່ມເຫລົ້າເປັນປະຈຳອາດເຊົາດື່ມທັນທີໄດ້ຍາກ ໃຫ້ລອງໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ດື່ມໜ້ອຍລົງ ເຊັ່ນ : ດື່ມເຫລົ້າພ້ອມກັບກິນອາຫານ, ໝັ່ນດື່ມນຳ້ບໍລິສຸດຄູ່ໄປກັບການດື່ມເຫລົ້າ, ປ່ຽນຂະໜາດຂອງຈອກຈາກໃຫຍ່ເປັນຈອກນ້ອຍ, ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີດີກລີ ຫລື ທາດເຫລົ້າຕໍ່າກ່ວາທົນແທນໄປກ່ອນໃນໄລຍະທຳອິດ.
  4. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າຈະຫລຸດປະລິມານການດື່ມໃຫ້ໜ້ອຍລົງໄປເລື້ອຍໆຈົນງົດໄດ້ໃນທີ່ສຸດ : ສຳຄັນຫລາຍແມ່ນການເຊົາດື່ມສຳລັບໃຜທີ່ຕິດໜັກແທ້ໆ ຄວນປຶກສາແພດ ອາດຕ້ອງຄ່ອຍໆຫລຸດປະລິມານລົງ ບໍ່ສາມາດຢຸດບາດດຽວໄດ້. ສ່ວນຢາເຊົາເຫລົ້າ, ຢາເບື່ອເຫລົ້າກໍມີຈຳໜ່າຍທົ່ວໄປຢູ່ຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີອາການລົງແດງໜັກໆໃນໄລຍະທຳອິດທີ່ເຊົາ ສາມາດຂໍຄຳແນະນຳຈາກໂຮງໝໍ, ສະຖານບຳບັດ, ສຸກສາລາທົ່ວປະເທດເພື່ອປຶກສາບັນຫາເຊົາຕິດເຫລົ້າໄດ້.
  5. ຫລີກເວັ້ນຈາກປັດໄຈແວດລ້ອມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາດື່ມເຫລົ້າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ : ຫາກຈະເຊົາດື່ມໃຫ້ເດັດຂາດ ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນການດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງຈາກເຫລົ້າຫລາຍທີ່ສຸດ ໄດ້ແກ່ : ໄລຍະເວລາຫລັງເລິກວຽກ, ໂອກາດພິເສດຕ່າງໆ, ມື້ເງິນເດືອນອອກ, ການໄປທ່ຽວຜັບ ຫລື ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງ, ການຊັກຊວນຈາກກຸ່ມໝູ່ທີ່ມັກດື່ມເຫລົ້າ ລວມເຖິງສາເຫດຕ່າງໆທີ່ນຳໄປສູ່ອາການອິດເມື່ອຍ, ທໍ້ຖອຍ, ໂສກເສົ້າ ຫລື ເຄັ່ງຄຽດ.
  6. ໃຊ້ເວລາວ່າງເຮັດກິດຈະກຳອື່ນແທນການສັງສັນ : ເຫລົ້າເປັນທັງສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງປະເທດ ທັງໃນດ້ານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫລື ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫລາຍຊະນິດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຕັບແຂງ ຫລື ພະຍາດກ່ຽວກັບຫລອດເລືອດ ເນື່ອງຈາກອານກໍຮໍຖືເປັນສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ສາມາດທຳລາຍລະບົບປະສາດການດື່ມເຫລົ້າຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ທີ່ດື່ມເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບຄວາມຈື່ຈຳເສື່ອມໄດ້, ຄວາມຈື່ຈຳ, ຄວາມຄິດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ທ່ີດື່ມເຫລົ້າຈະບໍ່ດີເທົ່າກັບຄົນປົກກະຕິ. ນອກຈາກນີ້ ເຫລົ້າຍັງບໍ່ມີປະໂຫຍດໃດໆຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ການດື່ມທີ່ເກີນກ່ວາຈຳເປັນຈະສົ່ງແຕ່ຜົນຮ້າຍໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງຫັນມາເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຕົນເອງໃນດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ : ການອອກກຳລັງກາຍ, ຫລິ້ນກິລາ, ໄປເຮັດບຸນ, ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຊົາສູບຢາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
  7. ຝຶກການປະຕິເສດໃຫ້ເດັດຂາດ : ສາເຫດທີ່ຄົນເຮົາຫລົງໄປຕິດເຫລົ້າຈຳນວນຫລາຍມາຈາກຄ່ານິຍົມທີ່ວ່າ ເຫລົ້າເປັນເຄື່ອງມືເຂົ້າສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຄິດທີ່ວ່າໜ້ອຍດຽວບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ, ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍກາຍເປັນຄົນຕິດເຫລົ້າໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ເຫດຜົນທີ່ການເຊົາເຫລົ້າເຮັດໄດ້ຍາກນັ້ນ ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນຫາດື່ມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ບໍ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໃນທຸກໆງານລ້ຽງ ຂອງຄົນລາວມັກຈະມີເຫລົ້າຢູ່ນຳສະເໝີ. ສະນັ້ນ ສຳຄັນທ່ີສຸດແມ່ນຕ້ອງຮູ້ຈັກປະຕິເສດ ຈຶ່ງຈະເຊົາເຫລົ້າໄດ້ຢ່າງຖາວອນ ເຊັ່ນ : ຖ້າໝູ່ຊວນໄປດື່ມເຫລົ້າ ໃຫ້ບອກວ່າທ່ານກໍຫ້າມດື່ມ, ສັນຍາກັບລູກໄວ້  ຫລື ບໍ່ວ່າງຕ້ອງຟ້າວໄປວຽກ ເປັນຕົ້ນ.
  8. ຫາທີ່ເພິ່ງທາງໃຈ ລວມເຖິງຫາກຳລັງໃຈຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ : ການຫາທີ່ເພິ່ງທາງໃຈຈາກຄົນໃກ້ໂຕ ໂດຍສະເພາະຄົນໃນຄອບຄົວ ເຊັ່ນ : ພໍ່ແມ່, ຄົນຮັກ, ລູກ, ໝູ່ສະໜິດ ຫລື ຄົນທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳດີໆແກ່ເຮົາໄດ້ກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄືກັນ ການໄດ້ຮັບກຳລັງໃຈ, ການຖືກຕັກເຕືອນຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ຊື່ນຊົມໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ເຮົາສາມາດມີຄວາມສຸກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງເຫລົ້າ ແລະ ມີຄ່າຫລາຍຂຶ້ນເມ່ືອບໍ່ເມົາ.
- 4 -  8 ວິທີເຊົາເຫລົ້າໄດ້ຢ່າງຖາວອນ
- 3 -  8 ວິທີເຊົາເຫລົ້າໄດ້ຢ່າງຖາວອນ
- 5 -  8 ວິທີເຊົາເຫລົ້າໄດ້ຢ່າງຖາວອນ