ວິທະຍາໄລສິລະປະເຜີຍແຜ່ວິໄຈຫລັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4

- 514 - ວິທະຍາໄລສິລະປະເຜີຍແຜ່ວິໄຈຫລັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4
- Untitled design - ວິທະຍາໄລສິລະປະເຜີຍແຜ່ວິໄຈຫລັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4

ໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ ນີ້, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນການວິໄຈປະເມີນຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະ ລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 ສາຍ ວິຊາຄູ ສິລະປະສຶກສາ, ຂຶ້ນ ທີ ວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ, ໂດຍ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນສຸກ ທິລະສັກ ຫົວໜ້າ ກົມ ພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຄະນະອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ ພ້ອມ ດ້ວຍຫົວໜ້າພະແນກ,ສະຖາ ບັນ, ຄະນະວິໄຈ ແລະ ຄູ-ອາ ຈານເຂົ້າຮ່ວມນໍາດ້ວຍ.

 

ສຶກສາ-ກິລານະຄອນຫລວງສະຫລຸບບັ້ນສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມ4-ມ7

ເຊກອງເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ

ທ່ານ ນາງ ລັດຕະພອນ ກຸງພະຫຼວງ ຄະນະວິໄຈຫຼັກ ສູດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການວິ ໄຈໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການປະເມີນ ຜົນໂດຍການປັບໃຊ້ຮູບແບບການປະເມີນ CIPP model ຂອງສະຕາບເຟີນບີມ (Stufflebeam, 1971), ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍດ້ານບໍລິ ບົດ, ດ້ານປັດໄຈນໍາເຂົ້າ ແລະ ດ້ານຂະບວນການ, ກຸ່ມຜູ້ວິ ໄຈໄດ້ກໍານົດຈຸດປະສົງເພື່ອ ສຶກສາຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດທາງດ້ານ ຫຼັກສູດການສຶກສາ, ຜູ້ບໍລິ ຫານ, ຄູສອນ ແລະ ນັກສຶກ ສາ ໃນດ້ານບໍລິບົດ, ປັດໄຈ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຂະບວນການ ຮຽນ-ການສອນ, ທັງວິເຄາະ ເອກະສານຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 ແລະ ເພື່ອສຶກ ສາແນວທາງປັບປຸງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເກັບກຳ ຂໍ້ມູນຈາກກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ດ້ວຍແບບວິເຄາະເອກະສານຫຼັກສູດ ຈໍານວນ 6 ຄົນ ແລະ ແບບສອບຖາມຄວາມຄິດ ເຫັນກ່ຽວກັບການປະເມີນ ຫຼັກສູດມີຈໍານວນ 192 ຄົນ ກໍຄື ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ 3 ຄົນ, ຄູສອນ 36 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກ ສາປະລິນຍາຕີປີທີ 2, 3, 4 ຈໍານວນ 183 ຄົນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ວິທະຍາໄລສິລະປະເຜີຍແຜ່ວິໄຈຫລັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4

ສໍາລັບຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວມີຄວາມ ເໝາະສົມ ຄິດເປັນ 86%, ຢູ່ໃນລະດັບປັບປຸງ ຄິດເປັນ 60% ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບເໝາະ ສົມ ຄິດເປັນ 54%, ໃນໝວດ ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາ ສະເພາະຢູ່ໃນລະດັບເໝາະ ສົມຄິດເປັນ 61%.ສ່ວນໃນ ໝວດວິຊາສະເພາະຢູ່ໃນລະດັບປັບປຸງຄິດເປັນ 60% ແລະ ໃນໝວດວິຊາເລືອກ ຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມຄິດເປັນ 65%. ສ່ວນແນວທາງການ ປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະ ຍົມດັ່ງກ່າວ ຈາກຜູ້ຊົງຄຸນນະ ວຸດ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ຄູສອນ ແລະ ນັກສຶກສາໃນດ້ານບໍລິບົດ ຄວນປັບປຸງຫຼັກສູດອອກເປັນ 2 ສາຍຄື: ສາຍວິຊາສິລະປະ ກໍາ ແລະ ສິລະປະດົນຕີໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດກໍານົດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະ, ຄວນປັບປຸງໜ່ວຍກິດ ແລະ ຕົວເລກທີ່ກໍານົດໃນວົງເລັບ ຂອງບາງວິຊາຄືນໃໝ່ພ້ອມ ທັງກໍານົດໃຫ້ມີທິດສະດີ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດ, ຄວນມີການປັບປຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງດ້ານເນື້ອໃນບົດ ຮຽນທັງ 2 ສາຍເພາະເຫັນ ວ່າບາງເນື້ອໃນບົດຮຽນ ມີລະດັບທີ່ສູງກວ່າລະດັບ ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ ຄວນປັບວິຊາສະເພາະ ທີ່ເປັນຫຼັກໃຫ້ການຮຽນ- ການສອນແຕ່ພາກທໍາອິດ ຫາພາກສຸດທ້າຍ; ດ້ານປັດ ໄຈນໍາເຂົ້າຄູສອນຄວນເປັນ ແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການຖ່າຍ ທອດຄວາມຮູ້, ສາມາດສາ ທິດ, ອະທິບາຍ ໃຫ້ນັກສຶກ ສາເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເປັນແບບຢ່າງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສຶກສາຮຽນຮູ້ທາງ ດ້ານ ວິຊາການຕະຫຼອດເວລາ, ຄູ ສອນຄວນ ສ້າງຄວາມດຶງ ດູດໃຈໃຫ້ນັກ ສຶກສາມີຄວາມ ກະຕືລືລົ້ນ, ບໍ່ກົດດັນຕໍ່ການ ຮຽນໃນວິຊາ ແລະ ຄວນມີສະ ຖານທີ່ຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນໃນ ຊົ່ວໂມງຫວ່າງ; ດ້ານຂະບວນ ການຄວນມີການຈັດສໍາມະ ນາ ຫຼືນໍາພານັກສຶກສາທັດ ສະນະສຶກສາໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ ເກົ່າ, ຄວນມີການສິດສອນ ທົດແທນຄືນຊົ່ວໂມງຮຽນທີ່ຖືກວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ, ຄວນ ໃຫ້ມີການຕິດຕາມປະເມີນ ຜົນເປັນຂະບວນການ ແລະ ມີແຜນເປັນໄລຍະ ແລະ ຄວນ ມີການແຈ້ງຜົນການຮຽນ ຂອງນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະ ພາກຮຽນ.

- 514 - ວິທະຍາໄລສິລະປະເຜີຍແຜ່ວິໄຈຫລັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທະຍາໄລສິລະປະເຜີຍແຜ່ວິໄຈຫລັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທະຍາໄລສິລະປະເຜີຍແຜ່ວິໄຈຫລັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!