5 ເຄັດລັບຮຽນພາສາອັງກິດໃຫ້ລູກ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າພາສາ

- advert banner 728 90 728x90 - 5 ເຄັດລັບຮຽນພາສາອັງກິດໃຫ້ລູກ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າພາສາ
  1. ສົ່ງເສີມຄວາມຄິດສ້າງສັນ: ຮຽນພາສາອັງກິດຜ່ານການຫຼິ້ນ ຫຼືເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ເດັກນ້ອຍມັກ ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມສ້າງສັນ, ມີຈິດຕະນາການ ຮູ້ຈັກຄິດນອກກອບ ແລະ ສາມາດນໍາຄວາມຮູ້ທີ່ມີມາປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.
  2. ສ້າງຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ການພັດທະນາເອງ: ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ກ້າສະແດງອອກດ້ວຍການນໍາສະເໜີຜົນການຮຽນ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງພາວະຜູ້ນໍາ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງໝູ່ເພື່ອນ.
  3. ພັດທະນາທັກສະການຄິດວິເຄາະ ແລະ ແກ້ບັນຫາ: ການເຮັດໂຄງການ ຫຼືສ້າງສັນວຽກງານທີ່ຄູມອບໝາຍໃຫ້ ຈະສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໃຊ້ຄວາມຄິດຢ່າງລະອຽດຮອບຄອບ ເພື່ອວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ຫາແນວທາງທີ່ເໝາະສົມໃນການແກ້ບັນຫາ.
  4. ຮູ້ຈັກໃຊ້ສື່ດິຈິຕອນໃນການຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມ: ເດັກນ້ອຍສາມາດຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມທັງຄໍາສັບ ແລະ ຫຼັກພາສາຜ່ານກິດຈະກໍາອອນລາຍໃນຮູບແບບຂອງເກມ ແລະ ລາງວັນ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍມ່ວນຊື່ນໄປກັບການເຮັດແບບຝຶກຫັດ.
  5. ສະຫຼາດໃນການສື່ສານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຜູ້ອື່ນ: ຄູສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ທີ່ຈະສານສໍາພັນ ແລະ ວາງໂຕຢ່າງເໝາະສົມກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຮູ້ຈັກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຍອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນທີມຈະຕ້ອງອາໄສທັກສະໃນການສື່ສານທີ່ດີ ເດັກນ້ອຍຈະເລີ່ມຈາກການຟັງ ແລະ ການຮຽນແບບເພື່ອເວົ້າ ເມື່ອທັກສະການຟັງ ແລະ ເວົ້າດີຂຶ້ນ ເດັກນ້ອຍຈະສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງເປັນທໍາມະຊາດ.

 

- new3 - 5 ເຄັດລັບຮຽນພາສາອັງກິດໃຫ້ລູກ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າພາສາ

 

 

 

 

error: Content is protected !!