ຮູ້ທັນສາເຫດ ແລະ ວິທີປ້ອງອາການຮ້ອນໃນຢ່າງໄດ້ຜົນ

- 030708 2018 -  ຮູ້ທັນສາເຫດ ແລະ ວິທີປ້ອງອາການຮ້ອນໃນຢ່າງໄດ້ຜົນ
- kitchen vibe -  ຮູ້ທັນສາເຫດ ແລະ ວິທີປ້ອງອາການຮ້ອນໃນຢ່າງໄດ້ຜົນ

     ຮ້ອນໃນ ເປັນອາການທີ່ພົບບາດແຜເປື່ອຍໃນຜົ້ງປາກ ຫລື ຮີບສົບ ອາດຈະເປັນຢູ່ຜົ້ງແກ້ມ, ລີ້ນ ຫລື ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງພາຍໃນປາກ, ຂະໜາດຂອງບາດແຜອາດຈະນ້ອຍນັບແຕ່ກ້ວາງບໍ່ເທົ່າໃດມິນລີແມັດ ໄປຈົນເຖິງຊັງຕີແມັດໄດ້ ແລະ ອາດພົບຫລາຍກ່ວາ 1 ບາດແຜໄດ້ຄືກັນ ໂດຍບາດແຜເຫລົ່ານີ້ຈະມີອາການເຈັບ, ແສບ ເຮັດໃຫ້ກິນອາຫານບໍ່ສະດວກ.

ສາເຫດຂອງການເກີດອາການຮ້ອນໃນມາຈາກຫລາຍປັດໄຈ, ແຕ່ທີ່ພົບຫລາຍແມ່ນ :

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL -  ຮູ້ທັນສາເຫດ ແລະ ວິທີປ້ອງອາການຮ້ອນໃນຢ່າງໄດ້ຜົນ

– ກຳມະພັນ.

– ຄວາມເຄັ່ງຄຽດ.

– ເຜີກັດຖືກເນື້ອເຍື່ອຂ້າງຜົ້ງແກ້ມຕົນເອງ.

– ແພ້ສານເຄມີຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ສານເຄມີຈາກຢາຖູແຂ້ວ, ນຳ້ຢາບ້ວນປາກ.

– ແພ້ອາຫານບາງຊະນິດ.

– ຂາດວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ : ວິຕາມິນເບ, ທາດເຫລັກ ແລະ ທາດສັງກະສີ.

– ຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍບາງຊະນິດ.

– ຕິດເຊື້ອໄວຣັສບາງຊະນິດ.

– ຖູແຂ້ວແຮງເກີນໄປຈົນເກີດບາດແຜ.

– ດື່ມນຳ້ໜ້ອຍ.

– ຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານ

– ກິນອາຫານລົດຊາດເຂັ້ມຂຸ້ນຫລາຍເກີນໄປ.

– ກິນອາຫານຈືນຫລາຍເກີນໄປ.

– ສູບຢາ.

– ຖ່າຍແຂງ.

– ຮ່າງກາຍເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນລະບົບພູມຕ້ານທານ ອາດພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍຈົນຮ່າງກາຍສູນເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ.

– ໄລຍະທີ່ແມ່ຍິງກຳລັງເປັນປະຈຳເດືອນ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງ ແລະ ອາດເກີດອາການຮ້ອນໃນໄດ້.

ການເປັນຮ້ອນໃນ ນອກຈາກຈະເກີດອາການເຈັບແສບຫລາຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຮີມສົບ ຫລື ກິນອາຫານເປັນໄປໄດ້ລຳບາກ, ແຕ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໄປກ່ວານີ້ ເພາະສ່ວນຫລາຍບາດແຜຮ້ອນໃນຈະເຊົາໄດ້ເອງ ຫລື ຫາກບໍ່ຢາກທໍລະມານດົນກໍສາມາດໃຊ້ຢາຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜຮ້ອນໃນເຊົາໄວຂຶ້ນໄດ້, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຢ່າໃຫ້ບາດແຜຕິດເຊື້ອ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ບາດແຜອັກເສບ ແລະ ໃຊ້ເວລາປິ່ນປົວດົນຂຶ້ນ ແລະ ຍາກຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.

ບາດແຜຮ້ອນໃນນ້ອຍໆສາມາດເຊົາເອງໄດ້ພາຍໃນ 1 ອາທິດ, ແຕ່ຫາກມີບາດແຜຮ້ອນໃນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫລື ຢາກໃຫ້ເຊົາ ໄວໆສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດັ່ງນີ້ :

  1. ບ້ວນນຳ້ເກືອ : ໃຫ້ນຳ້ເກືອຖືກບໍລິເວນບາດແຜ ນຳ້ເກືອຈະຊ່ວຍຫລຸດອາການອັກເສບ, ບວມແດງໄດ້.
  2. ທາຢາແກ້ຮ້ອນໃນ : ໂດຍປົກກະຕິກຸ່ມຢາສະເຕຍຣອຍຊະນິດທາເພື່ອຫລຸດອາການອັກເສບ, ປວດບວມ ອາດເປັນຢານຳ້, ຂີ້ເຜິ້ງ ຫລື ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ບ້ວນປາກ.
  3. ພືດສະໝຸນໄພລົດຊາດເຢັນ ມີຫລາຍຢ່າງທີ່ອອກລິດປິ່ນປົວອາການຮ້ອນໃນ ເຊັ່ນ : ໃບຜັກໜອກ, ໝາກໃສ່, ຫວ້ານຫາງແຂ້, ໝາກແຕງ, ຜັກກາດຂາວ, ຫົວຜັກກາດຂາວ, ຮາກຫົວບົວ ເປັນຕົ້ນ. ດື່ມນຳ້ພືດສະໝຸນໄພເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນອາການຮ້ອນໃນໄດ້ (ແຕ່ຢ່າໃສ່ນຳ້ຕານຫລາຍເກີນໄປ).

     – ວິທີປ້ອງກັນອາການຮ້ອນໃນມີດັ່ງນີ້ :

  1. ບໍ່ກິນອາຫານເຜັດ ຫລື ອາຫານຈືນຫລາຍເກີນໄປ.
  2. ດື່ມນຳ້ໃຫ້ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 – 8 ຈອກເປັນຢ່າງຕໍ່າ.
  3. ນອນຫລັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.
  4. ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໂຕເອງເຄັ່ງຄຽດຈົນເກີນໄປ.
  5. ຮັກສາຄວາມສະອາດຜົ້ງປາກຢ່າງລະມັດລະວັງ, ບໍ່ຖູແຂ້ວແຮງເກີນໄປ.
  6. ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝວດໝູ່.
  7. ໝັ່ນສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໂຕເອງຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາຫາກຈຳເປັນ.
- 4 -  ຮູ້ທັນສາເຫດ ແລະ ວິທີປ້ອງອາການຮ້ອນໃນຢ່າງໄດ້ຜົນ
- 5 -  ຮູ້ທັນສາເຫດ ແລະ ວິທີປ້ອງອາການຮ້ອນໃນຢ່າງໄດ້ຜົນ
- 3 -  ຮູ້ທັນສາເຫດ ແລະ ວິທີປ້ອງອາການຮ້ອນໃນຢ່າງໄດ້ຜົນ