ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ນົມໂຟໂມດໂອເມກ້າ ໂກລ ຢູ່ລາວ

ໃນວັນທີ 08 ສິງຫາຜ່ານມານີ້, ບໍລິສັດ ຟີແລນ ຄຳພີນາ ປະເທດໄທ ຈຳກັດມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃໝ່ນົມໂຟໂມດໂອເມກາໂກລ ຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ວິພາດ ຢະວະໂລກິດ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ໂຟໂມດແຫ່ງປະເທດໄທ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ວົງມະນີ ສາຂາໃຫຍ່ໃນລາວ ແລະ ບັນດາແຂກຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມຫລັງຈາກພິທີ ເປີດໂຕນົມໂຟໂມດໂອເມກ້າ ຍີ່ຫໍ້ທົ່ວໄປແລ້ວຢູ່ລາວ ມາເປັນເວລາ 15 ປີ ແລະ ປີນີ້ ເປັນປີທຳອິດ ແລະ ເປັນປີທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະເທດໄທທີ່ ໄດ້ນຳຜະລິດຕະພັນໃໝ່ມາ ຍັງປະເທດລາວ ຄືນົມໂຟໂມດ ໂອເມກ້າ ທົ່ວໄປຄື: ໄດ້ເພິ່ມ DHA ຫລາຍເຖິງ 5 ເທົ່າ ແລະ DHA ມີສ່ວນຊ່ວຍ ໃນການພັດທະນາສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເປັນຜະລິດຕະພັນນົມລະດັບທຽບເທົ່າຄຸນນະພາບຂອງນົມຝຸ່ນ, ມີທັງປະເພດນົມຂຸ້ນ, ນົມຈືດ, ແລະ ຫວານ ເໝາະສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີຂຶນໄປ ແລະ ມີລາຄາທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ໄດ້ສ່ວນຜະລິດຕະພັນໂຕ ເກົ່າແມ່ນເນັ້ນເລື່ອງການບຳລຸງສະໝອງ ເໝາະສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີຂຶ້ນ ໄປ.
ປັດຈຸບັນມີສາຂາຢູ່ ລາວ ຄື: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫັວນນະເຂດ, ແລະ ປາກເຊ, ສາຂາຍ່ອຍ ຢູ່ໄຊຍະບູລິ ແລະ ມີແຜນຈະເປີດສາຂາໃໝ່ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ອຸດົມໄຊ

error: Alert: Content is protected !!