ຫຼັກສູດ​ຊັ້ນ​ລ້ຽງ​ເດັກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຊ້າ ເປັນບັນຫາໜັກໃຈຕໍ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

- Kindary school - ຫຼັກສູດ​ຊັ້ນ​ລ້ຽງ​ເດັກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຊ້າ ເປັນບັນຫາໜັກໃຈຕໍ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
- Untitled design - ຫຼັກສູດ​ຊັ້ນ​ລ້ຽງ​ເດັກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຊ້າ ເປັນບັນຫາໜັກໃຈຕໍ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

ທ່ານ ມີ​ທອງ ສຸວັນ​ວິ​ໄຊ ຫົວໜ້າ​ກົມ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ຫານ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິ​ລາ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະ​ຈໍາປີ 2018 ວ່າ: ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ໂຮງຮຽນ​ລ້ຽງ​ເດັກ ​ແລະ​ ​ໂຮ​ງຮຽນ​ອະນຸບານ ຖ້າ​ທຽບ​ໃສ່​ຊຸມ​ປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ ​ແມ່ນ​ມີ​ທ່າ​ກ້າວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ; ຕົວ​ຊີ້​ບອກ​ໃນ​ແຜນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດຂະ​​ແໜງ​ການ​ຍ່ອຍ​ວຽກ​ງານ​ການ​ສຶກສາກ່ອ​ນ​ໄວ​ຮຽນ​ ໃນ​ສົກປີ 2017-2018  ອັດຕາ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ 5 ປີ ສູງ​ກວ່າ 60% ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 122 ​ເມືອ​ງ ​ເປັນ 125 ​ເມືອງ; ສໍ​າ​ເລັດການ​ປຸກ​ສ້າງ​ໂຮງຮຽນ​ອະນຸບານ ຈໍານວນ 8 ​ແຫ່ງ, ມີ​ຫ້ອງ​ກຽມ​ປະຖົມ ຈໍານວນ 100 ​ແຫ່ງ, ມີ​ອ່າງ​ລ້າງມື​ຢູ່​​ໃນ​​ໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 151 ​ແຫ່ງ ​ແລະ ​ໂຮງຮຽນ​ມີ​ຫ້ອງ​ນໍ້າ ​ແລະ ວິດຖ່າຍ ຈໍ​ານວນ 117 ​ແຫ່ງ; ສໍາ​ເລັດ​ການ​ພັດທະນາ​ນິຕິ​ກໍາ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຕ່າ​ງໆ​; ສໍາ​ເລັດ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ຍັງ​ໄດ້​ສະໜອງອຸປະກອນ, ອາຫານ ​ແລະ ​ເງິ​ນອຸດ​ໜູນຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ຄຽງ​ຄູ່ກັບ​ຜົ​ນສໍາ​ເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ກໍ​ຍັງ​ມີບາງ​ບັນຫາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ: ຫຼັກສູດ​ຊັ້ນ​ລ້ຽງ​ເດັກ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ພັດທະນາ, ການຈັດ​ສັນ​ຄູ​ການ​ສຶກສາ​ກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ຍັງ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ ​ແລະ ບໍ່​ພຽງ​ພໍ, ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄຸນະພາບ​ການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນ ​ແລະ ການ​ສົ່ງ​​ເສີມ​ວຽກ​ສຸຂະພາບ, ສຸຂະ​ອະນາ​ໄມ ​ແລະ ​ໂພຊະ​ນາ​ການ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ, ການຈັດ​ສົ່ງ ​ແລະ ​ແຈກ​ຢາ​ຍສື່​ການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ສະຖານ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ, ຜູ້​ບໍລິຫານ​ສະຖານ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ, ກົນ​ໄກ​ການ​ປະສານ​ງານ, ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ຍັງບໍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ການຈັດ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ລ້ຽງ​ເດັກ​ບໍ່​ທົ່ວ​ເຖິງ ​ແລະ ມີຄູ​ອະນຸບານ​ຈໍານວນ​ໜ້ອຍ​ ທີ່​ສະໝັກ​​ເຂົ້າ​ຄັດ​ເລືອກ​ຕໍາ​ແໜ່​ງວິຊາ​ການ​ຄູ​ປະສົບ​ການ.

ສໍາລັບ​ແຜນ​ວຽກ​ບຸລິມະສິດ ປະ​ຈໍາ​ສົກຮຽນ 2018-2019 ​ແມ່ນ​ຈະພັດທະນາຫຼັກສູດ​ຊັ້ນ​ລ້ຽງ​ເດັກ ​ແລະ ປັບປຸງ​ເຄື່ອງມື​ຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຮູບ​ແບບ​ຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ; ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ມາດຕະຖານ​ຄຸນ​ະພາບ​ສໍາລັບການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ; ປຸກ​ສ້າງ​ ​ແລະ ສ້ອມ​ແປ​ງສະຖານ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຕະຖານ; ຈັດ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ຮຽນ​ຜ່ານ​ການ​ຫຼິ້ນ ​ແລະ ຫ້ອງ​ກຽມ​​ປະຖົມ ບ່ອນ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ ​ແລະ ສົ່ງ​​ເສີມ​ໃຫ້​ເດັກ​ໄດ້​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ດ້ານ​ການ​ຮຽນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການ​ຮຽນ​ອ່ານ; ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ພາກ​ເອກະ​ຊົນ​ໃນ​ການຈັດ​ການ​ສຶກສາ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສຶກສາ​ກ່ອນ​ໄວຮຽນ; ສ້າງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ-ບໍລິຫານ ​ແລະ ສົ່ງ​​ເສີ​ມການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຫານ​ສຶກສາ ​ແລະ ວິຊາ​ການ; ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສໍາຄັນຂ​ອງການ​ສຶກສາ​ກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ; ພັດທະນາ ​ແລະ ປັບປຸງ​ຄູ່​ມື​ແນະ​ນໍາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​​ໃນ​ສະຖານ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສຸຂະພາບ​ໃນ​ສະຖານ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ; ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ວຽກ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມສຸຂະ​ພາບ, ສຸຂະ​ອະນາ​ໄມ ​ແລະ ​ໂພ​ຊະນາ​ການ ​ໃນ​ສະຖານ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບດີຂຶ້ນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຫຼັກສູດ​ຊັ້ນ​ລ້ຽງ​ເດັກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຊ້າ ເປັນບັນຫາໜັກໃຈຕໍ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຫຼັກສູດ​ຊັ້ນ​ລ້ຽງ​ເດັກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຊ້າ ເປັນບັນຫາໜັກໃຈຕໍ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຫຼັກສູດ​ຊັ້ນ​ລ້ຽງ​ເດັກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຊ້າ ເປັນບັນຫາໜັກໃຈຕໍ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!