8 ເລື່ອງຈິງທີ່ຄົນຖືພາຄວນຮູ້ ເປັນຫຍັງເຖິງມີນິໄສຄືກັບເດັກນ້ອຍ

- istock 000012982880 small - 8 ເລື່ອງຈິງທີ່ຄົນຖືພາຄວນຮູ້ ເປັນຫຍັງເຖິງມີນິໄສຄືກັບເດັກນ້ອຍ
- kitchen vibe - 8 ເລື່ອງຈິງທີ່ຄົນຖືພາຄວນຮູ້ ເປັນຫຍັງເຖິງມີນິໄສຄືກັບເດັກນ້ອຍ

ຄົນຖືພາຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍທັງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນອ່ອນໄຫວງ່າຍ, ອາລົມແປປວນ ບາງຄັ້ງກໍຮູ້ສຶກໂຕ ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕວ່າເປັນຫຍັງ ເດັກນ້ອຍກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໂຕເຂົາເອງຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກການຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົນເອງ ຍັງຕ້ອງຝຶກ ແລະ ພັດທະນາການຈະເລີນເຕີບໂຕອີກຫຼາຍໆດ້ານ ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາບາງຢ່າງຄ້າຍຄືກັບຄົນຖືວ່າ ລອງມາເບິ່ງ 8 ເລື່ອງຈິງຂອງຄົນຖືພາ.

  1. ຢາກກິນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນເຮືອນ
  2. ອາລົມແປປວນ
  3. ຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງວ່ອງໄວ
  4. ຄາດຫວັງໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ໃຈ
  5. ພໍຫິວແລ້ວກໍປ່ຽນເປັນຄົນລະຄົນ
  6. ມັກຍ່າງຊອກຫາສິ່ງຂອງ
  7. ຕ້ອງການຄໍາຊົມເຊີຍ
  8. ຈັດຫ້ອງໃຫມ່

 

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 8 ເລື່ອງຈິງທີ່ຄົນຖືພາຄວນຮູ້ ເປັນຫຍັງເຖິງມີນິໄສຄືກັບເດັກນ້ອຍ

 

 

 

 

 

 

- 3 - 8 ເລື່ອງຈິງທີ່ຄົນຖືພາຄວນຮູ້ ເປັນຫຍັງເຖິງມີນິໄສຄືກັບເດັກນ້ອຍ
- 5 - 8 ເລື່ອງຈິງທີ່ຄົນຖືພາຄວນຮູ້ ເປັນຫຍັງເຖິງມີນິໄສຄືກັບເດັກນ້ອຍ
- 4 - 8 ເລື່ອງຈິງທີ່ຄົນຖືພາຄວນຮູ້ ເປັນຫຍັງເຖິງມີນິໄສຄືກັບເດັກນ້ອຍ