ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢາກຳລັງຂ້າຄົນລາວ

- 40297129 221540188713203 8302215484460236800 n - ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢາກຳລັງຂ້າຄົນລາວ
- Untitled design - ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢາກຳລັງຂ້າຄົນລາວ

ຢາປາບສັດຕູພືດ ກຳລັງນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນຍຸກແຫ່ງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແຕ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ກຳລັງກາຍເປັນໄພຂຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ.

ຍ້ອນຂະບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ຫຼາຍຂົງເຂດໃນ ສປປລາວ ໂດຍສະເພາະການປູກພືດລົ້ມລຸກຫຼາຍຊະນິດ, ພວກເຮົາເຫັນ ການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ຈາກການປູກກ້ວຍ, ສາລີ, ອ້ອຍ, ແຕງໂມ ນັບມື້ແຜ່ຫຼາຍ ເຊິ່ງກໍຍ້ອນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜົນຜະລິດອັນນີ້ ຈາກຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຫຼາຍ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ເຊິ່ງມີຄວາມກະຕືລົ້ນໃນການປູກພືດເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນການສ້າງລາຍໄດ້ຈຶ່ງມີຄວາມຈົດຈໍ່ຢູ່ສະເໝີ.

ຍ້ອນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີການຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ, ໄວ ແຕ່ໃຊ້ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ, ການໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູພືດແມ່ນ ທາງເລືອກສຸດທ້າຍ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວພວກເຮົາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງຜູ້ຂຽນພົບເຫັນຫຼາຍບ່ອນ ຊາວກະສິກອນມີຄວາມຮູ້ ເລື່ອງ ຢາປາບສັດຕູພືດໜ້ອຍຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະ ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງມັນ, ບໍ່ຮູ້ປ້ອງກັນ ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຢາປາບສັດຕູພືດເຫຼົ່ານັ້ນນຳເຂົ້າຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊິ່ງຖ້າເປັນພາສາໄທ ກໍພໍອ່ານອອກ ແຕ່ພາສາອື່ນນີ້ ງົງຕຶບ ແຕ່ການນຳໃຊ້ກໍດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໂດຍມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍປະການ ຕໍ່ຜູ້ສີດຢາປາບສັດຕູພືດເອງ, ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ ຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ນັ້ນ ຈະນຳມາ ເຊິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງແນ່ນອນ.

ຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າ ອັນໃໝ່ອ່ຽມ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດໃນ ສປປລາວ: ຜົນກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ” ຂອງໂຄງການ ບໍລິການ-ສົ່ງເສີມກະສິກຳຮອບດ້ານ (LURAS) ທີ່ເຜີຍແຜ່ ໃນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “47% ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກນັ້ນ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ແລະບໍ່ປອດໄພ ຕໍ່ຢາປາບສັດຕູພືດ. ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກປູກພືດຜັກໂດຍກົງ ແຕ່ຮັບສານເຄມີ ຈາກ ອາຫານ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ”. ພ້ອມນັ້ນ ການສຶກສານີ້ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ “ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 58% ຂອງ ນັກຮຽນ ແລະຄູອາຈານ ຈຳນວນ 449 ຄົນ ທີ່ຖືກກວດເລືອດ ຖືວ່າມີສານຕົກຄ້າງ ຈາກຢາປາບສັດຕູພືດໃນລະດັບທີ່ ອັນຕະລາຍ”.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຖືວ່າເປັນຂໍ້ມູນໃໝ່ ທີ່ສຳຄັນແກ່ຄົນລາວ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ຊ່ຽວຊານຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປລາວ ຮ່ວມກັບ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢາກຳລັງຂ້າຄົນລາວ

ຕໍ່ບັນຫານີ້, ລັດຖະບານພວກເຮົາ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຮັບຮູ້ດີ ແລະຫາທາງແກ້ໄຂຢ່າງຮີບຮ້ອນ ໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນຂໍໃຫ້ ການບັງໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະນິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດນັ້ນ ຄວນຕ້ອງໄດ້ເນີນຢ່າງເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະເບື້ອງການ ອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນການນຳໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ.

ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິໂພກຄົນລາວ ກໍຄວນພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນການບໍລິໂພກພືດຜັກທີ່ມີຮູບຮ່າງສວຍງາມ ທີ່ມີທາດພິດ ມາບໍລິໂພກພືດຜັກທີ່ ຮູບຮ່າງບໍ່ຄ່ອຍດີ ແຕ່ມີຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ນ ພືດຜັກ ປອດສານພິດ ເຊິ່ງອ່າວແພງແດ່ ແຕ່ ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວ່າ, ພ້ອມນັ້ນ ການຊື້ພຶດຜັກ ຕາມຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ເພິ່ນກໍແນະນຳວ່າ ໃຫ້ລ້າງສະອາດ, ແຊ່ນໍ້າໂສດາ ຫຼື ເກືອເປັນເວລາ ອ່າວດົນ ແລ້ວປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກດີ ຈຶ່ງຮັບປະທານ ກໍເປັນການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງລົງແດ່, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດກໍຄວນປູກພືດຜັກ, ສະໝຸນໄພກິນເອງນັ້ນລະ.

ເພາະສະນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນ ຈົ່ງຊ່ວຍກັນກຳຈັດ ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ກຳລັງແຜ່ຫຼາຍນີ້ໂດຍໄວ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະກາຍ ເປັນຄາຕະກອນທີ່ມາດ້ວຍຄວາມງຽບ ແຕ່ມີພິດ ຂ້າຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ງ່າຍໆ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢາກຳລັງຂ້າຄົນລາວ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢາກຳລັງຂ້າຄົນລາວ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!