3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້

3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້ - 010609 2018 - 3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້
3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້ - Untitled design - 3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້

ທຸກໆການກະທຳມີຜົນຕາມມາສະເໝີ ໃນຂະນະທີ່ການກະທຳ ໜຶ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນໃນດ້ານບວກ, ແຕ່ບາງເທື່ອກໍມາໃນຮູບແບບ ຂອງການລົງໂທດ ຫລື ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມຖືເບົາ, ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຫລື ຄວາມບໍ່ຮອບຄອບ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຄວາມນີ້ຄື ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານສົນໃຈກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສະເພາະບາງປະການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວລາທ່ີຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້.

ທ່ານ (Richard Mach) ຜູ້ຂຽນບົດຄວາມ ກ່າວວ່າ : ລາວໄດ້ພົບບັນຫາກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງມາຫລາຍໃນອະດີດ ແລະ ຕ້ອງຂອບໃຈໂຕເອງຫລາຍທີ່ຜ່ານພົ້ນມັນມາໄດ້ ລາວຈຶ່ງຢາກແບ່ງປັນຄຸນສົມບັດ 3 ປະການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂຕເອງອົດທົນພະຍາຍາມ ເມື່ອຕ້ອງພະເຊີນກັບຄວາມອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍ ຄຸນສົມບັດດີໆເຫລົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລາວຜ່ານພົ້ນມື້ຮ້າຍໆ ແລະ ຕໍ່ສູ້ຕໍ່ໄປ ເຖິງວ່າເສັ້ນທາງນັ້ນອາດຈະມີຄວາມຍາກລຳບາກລໍຖ້າຢູ່ຂ້າງໜ້າ. ຈົ່ງຝຶກຝົນຄຸນສົມບັດ 3 ປະການນີ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ແຂງແກ່ນທີ່ສຸດ.

  1. ຈົ່ງມີຄວາມອົດທົນ : ຄວາມອົດທົນແມ່ນຄຸນນະທຳຢ່າງໜຶ່ງ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄຸນນະທຳເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນແມ່ນຄຸນສົມບັດທີ່ຄວນມີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາທີ່ຕ້ອງພະເຊີນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ທ່ານຈະປ່ອຍໃຫ້ໂຕເອງຕິດຢູ່ກາງພາຍຸ ຫລື ຈະຫາບ່ອນຫລົບໄພຈົນກ່ວາພາຍຸນັ້ນຈະຜ່ານພົ້ນໄປ, ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ລົງມືເຮັດທຸກໆຢ່າງດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ທ່ານຈະເຮັດໄດ້ແລ້ວ ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານຈະເຊື່ອໃຈໄດ້ຄື ສັນຊາດຕະຍານການເອົາໂຕລອດຂອງທ່ານເອງ ແລະ ລໍຖ້າຢ່າງອົດທົນໃນຂະນະທີ່ໂລກອ້ອມໂຕທ່ານຄ່ອຍປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ. ຢ່າຕັດສິນໃຈປ່ອຍໃຫ້ສະຖານະການມັນເປັນໄປ ແລະ ເມື່ອໂອກາດມາເຖິງ ຈົ່ງຄວ້າມັນໄວ້ຢ່າງບໍ່ລັງເລ.
  2. ຈົ່ງເຂົ້າໃຈການໃຊ້ເວລາ : ຄວາມອົດທົນ ແລະ ເວລາແມ່ນສິ່ງທີ່ຢູ່ຄູ່ກັນສະເໝີ ຫາກມີຄວາມອົດທົນທີ່ດີ ໂອກາດກໍຈະມາເຖິງໃນທີ່ສຸດ ແລະ ເມື່ອໂອກາດມາ ເຖິງມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວທີ່ຈະຍາດເອົາຄຸນປະໂຫຍດຈາກມັນ ແລະ ນັ້ນແມ່ນຕອນທີ່ເວລາກາຍເປັນທຸກໆສິ່ງ ຄົນເຮົາໃນຖານະມະນຸດ ຄວນທີ່ຈະຝຶກຝົນຄຸນສົມບັດນີ້ໄວ້ສະເໝີ ເວລາສາມາດສົ່ງຜົນເຖິງທຸກໆແງ່ມຸມໃນຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງຂອງຄວາມສຳພັນ, ສຸຂະພາບ, ໜ້າທີ່ການງານ, ການເງິນ ໄປຈົນເຖິງເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ທ່ານຈະຄິດອອກ. ການເລືອກໃຊ້ເວລານັ້ນສົ່ງຜົນຕໍ່ທຸກສິ່ງ ເວລາມັກຈະເປັນສິ່ງທີ່ຖືກເບິ່ງຜ່ານ ແລະ ບາງຄົນເຖິງຂັ້ນຍອມຮັບຄົນທີ່ເສີຍຊາໄດ້ຄືກັບເປັນວິຖີຂອງສັງຄົມ. ທ່ານລອງເຮັດຕາມເບິ່ງ ຄົນທີ່ມາຊ້າສະເໝີ, ເຮັດ ຫລື ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນໃນເວລາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ຮູ້ວ່າເວລາໃດຄວນນິ້ງເສີຍ, ເວລາໃດຄວນລົງມືເຮັດ ຄົນແບບນີ້ຈະມີຄວາມ ໜ້າເຊື່ອຖືເທົ່າກັນ ?
  3. ຈົ່ງມີຄວາມໝັ້ນໃຈ : ຄວາມໝັ້ນໃຈເປັນຄຸນສົມບັດອັນຄວນມີ ຮູ້ກັນດີວ່າຄວາມໝັ້ນໃຈສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຜູ້ໜຶ່ງເບິ່ງໜ້າ ດຶງດູດຂຶ້ນມາໄດ້ ເຫດຜົນກໍແມ່ນຍ້ອນການມີຄວາມໝັ້ນໃຈມັນສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງ ເມື່ອທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລ້ວໃຜຈະກ້າຂ້ອງໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ.

ການວິໄຈຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ພິສູດວ່າຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ທ່າທາງການສະແດງອອກ ຈົ່ງຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າທ່ານ ສາມາດຮັບມືກັບຫຍັງກໍຕາມ ເຖິງວ່າສະຖານະການເຫລົ່ານັ້ນຈະເໜືອການຄວບຄຸມຂອງທ່ານ, ແຕ່ຈົ່ງມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າໃນທ້າຍທ່ີສຸດທຸກໆຢ່າງຈະອອກມາດີເອງ ຈົ່ງມີຄວາມໝັ້ນໃຈຄືກັບວ່າມັນຄື ສິ່ງທີ່ຕ້ອງສັດທາ ບໍ່ວ່າຈະອັນໃດຈະເກີດຂຶ້ນ ຈົ່ງຢ່າສູນເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພາະການມີຄວາມໝັ້ນໃຈຈະມອບພະລັງ ແລະ ຄວາມກ້າຫານໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້

     ຈົ່ງເປັນໂຕຂອງທ່ານໃນແບບ ທີ່ດີທີ່ສຸດ : ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມຍາກລຳບາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງພົບໃນຊີວິດ, ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານພັດທະນາຄຸນສົມບັດ 3 ປະການນີ້ໃຫ້ແຂງແກ່ນ ທັດສະນະຄະຕິຂອງທ່ານຈະປ່ຽນໄປ ອາລົມຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຸກທົນຈາກຄວາມວິຕົກກັງວົນໜ້ອຍລົງນຳ.

3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້
3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 3 ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດໄປໄດ້
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!