9 ເຄັດລັບປັບວິທີຄິດແບບສະບັບ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້”

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນປະສົບຄວາມສໍາເລັດກັບຄົນເພີ້ຝັນ ມັນມີພຽງເສັ້ນບາງໆກັ້ນຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວເສັ້ນໆນັ້ນ ມັນແມ່ນຫຍັງ? ເສັ້ນດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍຄື ວິທີຄິດ ຫຼືທັດສະນະ  ຜູ້ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດມັນມີທັດສະນະຄະຕິ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຄົນພວກຝັນກາງເວັນບໍ່ມີ ການມີທັດສະນະຄະຕິແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ຍ່ອມທໍ້ຕໍ່ອຸປະສັກໃດໆ ເຖິງແມ່ນວ່າຫົນທາງສູ່ຄວາມສໍາເລັດຈະລໍາບາກພຽງໃດ ພວກເຂົາກໍຈະພະຍາຍາມເຕັມທີ່ ເພື່ອຜ່ານພົ້ນມັນໄປໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ຄື 9 ເຄັດລັບ ເພື່ອປັບວທີຄິດແບບ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດຕາມໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

  1. ຢ່າຍ່ອມແພ້ຫຍັງງ່າຍໆ: ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິແບບ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ມັກມີທາງອອກທີ່ດີສໍາລັບທຸກໆບັນຫາສະເໝີ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນ ບໍ່ຄິດທີ່ຈະກ້າວຂາອອກໄປພົບກັບບັນຫາ ນອກຈາກຄົນທໍາມະດາແລ້ວ ເຫຼົ່າຜູ້ນໍາທັງຫຼາຍທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິແບບ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ຕ່າງກໍເອົາຊະນະອຸປະສັກບໍ່ວ່າຈະນ້ອຍ ຫຼືໃຫຍ່ໄດ້ດ້ວຍຄວາມອຸສາຫະທັ້ງນັ້ນ.
  2. ເຊົາຈົ່ມ: ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ບໍ່ແມ່ນພວກຂີ້ຈົ່ມ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າ ການຈົ່ມລ້ວນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຈະບໍ່ມີທາງເອົາເວລາເຮັດແບບນີ້ແນ່ນອນ ເພາະເວລາເປັນສິ່ງທີ່ແສນຈະມີຄ່າ.
  3. ຄິດເຖິງໃຈເຂົາໃຈເຮົາ: ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິແບບ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ມັກໃສ່ໃຈຄົນຮອບຂ້າງສະເໝີ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມເບິ່ງບັນຫາຜ່ານມຸມມອງຂອງຜູ້ອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ການຕັດສິນໃຈອອກມາເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ.
  4. ຊອກ “Passion”  ໃຫ້ພົບ: ທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິແບບ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກເບື່ອກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າຄວນຈະຫາແຮງບັນດາໃຈໄດ້ຈາກບ່ອນໃດ ຈື່ໄວ້ວ່າຄົນທີ່ມີປະສົບຄວາມສໍາເລັດທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ເກັ່ງທີ່ສຸດ, ລໍ່າລວຍທີ່ສຸດ ຫຼືມີອໍານາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫາກແຕ່ເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຢູ່ເຕັມດວງໃຈວ່າເຂົານັ້ນຮັກທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງໃດຕ່າງຫາກ.
  5. ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ຕັ້ງໃຈ: ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ມັກເຮັດສິ່ງທີ່ເໜືອຄວາມຄາດໝາຍ ເພາະພວກເຂົາຕ່າງຕັ້ງຄວາມຄາດຫວັງເຖິງຜົນທີ່ໄດ້ຈາກຕົນເອງໄວ້ສູງກວ່າທີ່ຄົນອື່ນສະເໜີ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະບໍ່ຢຸດພະຍາຍາມຫາກຍັງເຮັດໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່.
  6. ຢ່າລີລໍ: ໃນຄະນະທີ່ຄົນອື່ນເອົາແຕ່ຢ້ານ ແລະ ຄອຍຖ້າໂອກາດ ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິແບບ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ກັບເລີ່ມລົງມືເຮັດໃນທັນທີ່.
  7. ຢ່າຢຶດຕິດ: ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິແບບ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ມັກປັບຕົວຕໍ່ສະຖານະການໃໝ່ໆທີ່ເຂົ້າມາ ເຖິງແມ່ນຈະພົບເລື່ອງລາວທີ່ບໍ່ຄາດຝັນ ພວກເຂົາຕ່າງກໍສາມາດຜ່ານມັນໄປໄດ້ ເພາະພວກເຂົາເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ແລະ ເປີດໃຈຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີນັ້ນເອງ.
  8. ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິແບບ “ຂ້ອຍເຮັດໄດ້” ບໍ່ພຽງແຕ່ລົງມືເຮັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດດ້ວຍ ເພາະພວກເຂົາຈະຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ລິເລີ່ມລົງມືເຮັດຈົນສໍາເລັດໄດ້ດ້ວຍໂຕເຂົາເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງມີໃຜຄອຍບອກຊີ້ນໍາ.
  9. ມີຄວາມຫວັງກັບສິ່ງທີ່ພະຍາຍາມ

 

error: Alert: Content is protected !!