ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

- 031809 2018 - ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນໂລກ
- Untitled design - ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

     – ອັນດັບ 11 : ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີມາຕະຫລອດ ທັງດ້ານການອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມອົງການເພື່ອຄວາມຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ. ກ່ອນຈະເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ນັກຮຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮຽນຈົບປະຖົມປີທີ 6 ແລະ ອີກ 6 ປີໃນລະດັບມັດທະຍົມຕົ້ນ – ປາຍ ໂດຍນັກສຶກສາທຸກຄົນຈະບໍ່ຖືກບັບຄັງໃຫ້ຮຽນມັດທະຍົມ, ແຕ່ຈາກການສຶກສາປະກົດວ່າ ນັກຮຽນເກືອບ 98% ເລືອກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບມັດທະຍົມ.

     – ອັນດັບ 10 ປະເທດບາເບໂດສ : ຈາກສະຖິຕິແລ້ວຖືເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ທຸ້ມເງິນໃຫ້ລະບົບການສຶກສາສູງສຸດກໍເວົ້າໄດ້ ໂດຍນັກຮຽນຈະຮຽນປະຖົມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 4 ປີ – 11 ປີ ແລະ ລະດັບມັດທະຍົມຈາກ 11 – 18 ປີ ເຊິ່ງໂຮງຮຽນໃນປະເທດບາເບໂດສນັ້ນສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະເປັນໂຮງຮຽນຂອງລັດຖະບານ.

     – ອັບດັບ 9 ປະເທດນິວຊີແລນ : ລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຈະເລີ່ມແຕ່ອາຍຸ 5 ປີ – 19 ປີ ແລະ ຊ່ວງອາຍຸທີ່ບັງຄັບຮຽນຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 6 – 16 ປີ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຈະມີຢູ່ 3 ປະເພດ ປະມານ 85% ຂອງນັກຮຽນທັງໝົດຈະຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນລັດ, 12% ຈະຢູ່ໂຮງຮຽນເຄິ່ງລັດ (ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫລືອຈາກທາງລັດຖະບານ) ແລະ ອີກ 3% ທີ່ເຫລືອຈະຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.

     – ອັນດັບ 8 ປະເທດເອສໂຕນີ : ໄດ້ລົງທຶນໄປກັບລະບົບການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບປະລິນຍາ ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍແມ່ນສະໜັບສະໜູນການສ້າງເງື່ອນໄຂອັນເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາບຸກຄະລິກກະພາບ,  ພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ການປົກຄອງ ແລະ ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ໃນເອສໂຕນີ ລວມທັງເພື່ອສອນຄຸນຄ່າການເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີ ແລະ ປູກຝັງການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດໃຫ້ກັບຄົນທົ່ວປະເທດ.

     – ອັນດັບ 7 ປະເທດອຽກລັງ : ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສ່ວນຫລາຍເປັນໂຮງຮຽນທີ່ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍເອກະຊົນ, ແຕ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ອອກເງິນໃຫ້. ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີໂຮງຮຽນລັດ ແລະ ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສານຳອີກ, ແນວໃດກໍຕາມ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ມີລາຍງານວ່າເງິນທີ່ໃຊ້ລົງທຶນກັບການສຶກສາຂອງປະເທດອຽກລັງໄດ້ຫລຸດລົງເຖິງ 15% ເນື່ອງມາຈາກວິກິດທາງການເງິນໃນຊ່ວງປີ  2008 – 2013 ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

     – ອັນດັບ 6 ປະເທດກາຕ້າ : ກາຕ້າໄດ້ທຸ້ມເງິນຈຳນວນມະຫາສານພັດທະນາມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງປະເທດ ໂດຍໂຮງຮຽນລັດຖະບານຈະມີໂຄງການຮຽນຟຣີສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດກາຕ້າ ແລະ ນັກຮຽນຕ່າງຊາດ ສ່ວນຫລາຍຮຽນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.

     – ອັນດັບ 5 ປະເທດເນເທີແລນ : ວຽກງານວິໄຈຂອງ Unicef  ໃນປີ 2012 ລະບຸວ່າ : ເດັກນ້ອຍເນເທີແລນເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບການສຶກສາທີ່ກຳລັງມຸ່ງໜ້ານຳປະເທດອື່ນໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂຮງຮຽນສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ໃຫ້ວຽກບ້ານຫລາຍຈົນກ່ວານັກຮຽນຈະຂຶ້ນລະດັບມັດທະຍົມ ເຊິ່ງຈະບໍ່ສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ  ຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ໂຮງຮຽນຈະແບ່ງເປັນໂຮງຮຽນສາດສະໜາ, ໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ສ່ວນໜ້ອຍທີ່ເປັນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

– ອັນດັບ 4 ປະເທດສິງກະໂປ : ປະເທດທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງຫລາຍໃນການທົດສອບ ເຊິ່ງເປັນການສອບເສັງທີ່ຜ່ານເປົ້າໝາຍເພື່ອວັດແທກຜົນທາງການສຶກສາ ແລະ ປຽບທຽບກັບປະເທດອື່ນໆໃນທົ່ວ ໂລກ. ແນວໃດກໍຕາມ ລະບົບການສຶກສາຂອງບ່ອນນີ້ກໍຖືວ່າສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍອ່າວຫລາຍ.

– ອັນດັບ 3 ປະເທດເບວຍ້ຽມ : ຈະມີການແຂ່ງຂັນປະເພດຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມອອກເປັນ 4 ປະເພດ ໄດ້ແກ່ : ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທົ່ວໄປ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະ ແລະ ສະຖາບັນສິລະປະ ໂດຍທາງໂຄງການ Fulbright ຈາກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ໄດ້ຈັດນັກຮຽນແລກປ່ຽນລະຫ່ວາງປະເທດເບວຍ້ຽມ ແລະ ລຸກຊຳບວກ ກ່າວວ່າ :  ການສຶກສາເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍ ແລະ ປະເທດເບວຍ້ຽມກໍໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນນັ້ນ ໂດຍງົບປະມານແຜ່ນດິນຈະຖືກເອົາໄປທຸ້ມໃຫ້ການສຶກສາຫລາຍທີ່ສຸດ ໂຮງຮຽນມີໃຫ້ເລືອກທັງລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ. ສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 4 ປີ ໄປຈົນເຖິງ 18 ປີ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ຫລື ອາດຈະເສຍພຽງໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ.

     – ອັນດັບ 2 ປະເທດສະວິດເຊີແລນ : ມີນັກຮຽນພຽງ 5% ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ໂດຍໂຮງຮຽນຈະສອນໃນພາສາທີ່ຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຊິ່ງພາສາເຢຍລະມັນ, ຝຣັ່ງ ແລະ ອີຕາລີ ຈະເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ສອນຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ນັບແຕ່ລະດັບມັດທະຍົມເປັນຕົ້ນໄປ ເດັກນ້ອຍຈະຖືກແບ່ງໃຫ້ຮຽນຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມລຶ້ງທີ່ພວກເຂົາມີ.

     – ອັນດັບ 1 ປະເທດແຟັງລັງ : ເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າມີລະບົບການສຶກສາດີມາຕະຫລອດ ແລະ ຕິດອັນດັບໂລກໃນທຸກໆເທື່ອຂອງການຈັດອັນດັບ ທັງຍັງມີຊື່ສຽງໃນດ້ານການຮຽນການສອນທີ່ບໍ່ແບ່ງຕາມຄວາມສາມາດ ໂດຍນັກຮຽນທຸກຄົນຈະຖືກສອນຄືກັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊ່ອງວ່າງລະຫ່ວາງເດັກທີ່ເກັ່ງ ແລະ ບໍ່ເກັ່ງມີໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງໂຮງຮຽນໃນແຟັງລັງຈະໃຫ້ວຽກບ້ານໜ້ອຍທີ່ສຸດ ທັງມີການສອບເສັງບໍ່ຫລາຍປານໃດນຳອີກ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນໂລກ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນໂລກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!