ຄົນ 6 ປະເພດທີ່ທ່ານຄວນມີໄວ້ເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ

- 051909 2018 - ຄົນ 6 ປະເພດທີ່ທ່ານຄວນມີໄວ້ເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ
- Untitled design - ຄົນ 6 ປະເພດທີ່ທ່ານຄວນມີໄວ້ເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ

ຫລາຍຄົນຄົງມັກເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ, ນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະຕີຟ ຈັອບ, ລີອອນ ມັສ, ເຈຟ ເບໂຊສ, ບິລ ເກດ, ອາຣຽນນາ ຮັຟຟິງຕັນ, ມາກ ຄິວບານ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລາຍຄົນ.  ຄວາມຈິງແລ້ວ ບຸກຄົນເຫລົ່ານີ້ລ້ວນກ່າວເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ພວກເຂົາຄົງບໍ່ສາມາດມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ເລີຍ ຫາກຂາດບັນດາຜູ້ຄົນທັງ 6 ແບບນີ້ໃນຊີວິດ.

  1. ຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ : ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງບຸກຄົນປະເພດນີ້ຄືຄອຍຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທ່ານເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງພະເຊີນກັບສິ່ງບໍ່ຄາດຝັນ, ທ່ານບໍ່ຄວນເລີ່ມທຸລະກິດໃໝ່ ຫລື ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ຈົນກ່ວາທ່ານຈະພົບໃຜຈັກຄົນທີ່ຈະມາຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທ່ານ ບໍ່ວ່າໃນສະຖານະການໃດໆ ຄົນປະເພດນີ້ມັກຈະເປັນຄົນຮັກ, ຄົນສຳຄັນ, ຄົນສະໜິດ ຫລື ແມ່ນແຕ່ໝູ່ເກົ່າຂອງທ່ານ ທ່ານຄວນຈະຮັກສາຄົນເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໃນຊີວິດໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເຖິງວ່າມັນຈະເປັນເລື່ອງຍາກເທົ່າກັບການສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານກໍຕາມ.
  2. ຄົນທີ່ກົງໄປກົງມາ ຄ້າຍກັບລູກຂຸນ : ລູກຂຸນທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນສານຈະໃຫ້ການຕັດສິນຄະດີຜ່ານ ຫລັງຈາກທີ່ຮວບຮວມພະຍານ ຫລັກຖານຈົນຄົບຖ້ວນ ຄືກັນກັບຄົນປະເພດນີ້ຈະຊ່ວຍບອກສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດລົງໄປຢ່າງກົງໄປກົງມາ ທັງໃນເລື່ອງການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດ. ໂຕຢ່າງໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການພັອດແຄສ Follow My Lead ບັອບ ໂບດີນ (Bob Beaudine) ເອີ້ນບົດບາດນີ້ວ່າ : ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານສ່ວນໂຕ. ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານແທ້ໆຫລືບໍ່ ທ່ານກໍຄວນຈະມີຄົນຮູ້ຈັກທີ່ເປັນດັ່ງລູກຂຸນໃຫ້ທ່ານໄວ້ຈັກ 2 – 3 ຄົນ.
  3. ຄົນທີ່ມັກໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບທ່ານ : ຄົນໃຫ້ຄຳປຶກສາແມ່ນຄົນທີ່ທ່ານສາມາດໂທ ຫລື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາໄດ້ໃນຍາມຈຳເປັນ ເຊັ່ນ ການຕັດສິນໃຈຄັ້ງໃຫຍ່ໃນກິດຈະການ, ການຕັດສິນໃຈຈ້າງພະນັກງານ ຫລື ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ. ໃນຫລາຍໆເທື່ອທີ່ພວກເຂົາມັກຈະມີປະສົບການທີ່ຄື ຫລື ໃກ້ຄຽງກັບທ່ານ ເຊິ່ງພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນຄົນທີ່ຫາເວລາມາລົມກັບທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕ່າງໆໄດ້ສະເໝີ ແລະ ເຖິງວ່າບາງເທື່ອທ່ານອາດຈະມີຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ກັງກັບພວກເຂົາກໍຕາມ, ແຕ່ນັ້ນມັນແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງລະນຶກໄວ້ສະເໝີວ່າ ການທີ່ພວກເຂົາໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ແຕ່ກໍລ້ວນແຝງໄວ້ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີຕໍ່ທ່ານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງທ່ານທັງໝົດ.
  4. ເພື່ອນຄູ່ຄິດ ມິດຄູ່ສ້າງ : ຄົນປະເພດນີ້ຄົນຈີນປຽບທຽບໃຫ້ເປັນຄື ຫຍິນ ແລະ ທ່ານກໍເປັນຫຍາງ ໃນເວລາທີ່ທ່ານອ່ອນແອ ພວກເຂົາຈະເຕີມເຕັມສ່ວນທີ່ຂາດຫາຍໄປ ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບທີ່ເຮົາເຊື່ອກັນໃນສັງຄົມ ຄົນປະເພດນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຫຸ້ນສ່ວນໃນທຸລະກິດກໍໄດ້ ແຕ່ແມ່ນຄົນໃກ້ຊິດທີ່ຮູ້ຈັກທ່ານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ເປັນຍ້ອນພວກເຂົາຮູ້ຈັກທ່ານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງທ່ານດີ ຫລາຍເທື່ອຈຶ່ງອາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຍາກແດ່, ແຕ່ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ທຸລະກິດຂອງທ່ານກໍບໍ່ອາດຂາດບຸກຄົນເຫລົ່ານີ້ໄປໄດ້.
  5. ຄົນທີ່ຄອຍຊ່ວຍປະສານງານ : ນັກທຸລະກິດທຸກຄົນຕ້ອງມີຄົນທີ່ຄອຍເປັນຫູເປັນຕາ, ຄອຍຮັບຟັງຄວາມຄິດຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຫັນໄດ້ໃນທັນທີ ຫລື ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນຜູ້ປະສານງານນັ້ນເອງ ເຊິ່ງພວກເຂົາແມ່ນຄົນທີ່ຄອຍຊ່ວຍໃນກິດຈະການວຽກງານຕ່າງໆຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ : ການຫາໄອເດຍທຸລະກິດໃໝ່ໆ, ຜະລິດຕະພັນ, ໂຄງການ ຫລື ອັນໃດກໍຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຜູ້ປະສານງານທີ່ດີນັ້ນຈະຕ້ອງມີຈິນຕະນາການທີ່ດີເລີດ ແລະ ມີຄວາມຄິດໃໝ່ໆມາແລກປ່ຽນກັບທ່ານຢູ່ສະເໝີ.
  6. ຄົນທີ່ຄອຍຍຸແຍ່ ສົບປະໝາດທ່ານ : ຄົນປະເພດນີ້ຈະຄອຍຕັ້ງຄຳຖາມກັບທ່ານ ບອກວ່າທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ, ບອກວ່າ ທ່ານບໍ່ດີພໍ, ທ່ານບໍ່ເກັ່ງພໍ, ທ່ານບໍ່ມີຄວາມສາມາດພໍ ເຊິ່ງຄຳເວົ້າ ຫລື ການກະທຳຂອງພວກເຂົາອາດຈະເຜົາໄໝ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ຄອຍເປັນແຮງກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອຈະລົບຄຳສົບປະໝາດ ຫລື ຄຳດູຖູກດູໝິ່ນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ ບົດບາດສຳຄັນຂອງຄົນປະເພດນີ້ກໍແມ່ນການທ້າທາຍທ່ານ.

ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າມີໃຜທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຢູ່ໃນ 6 ປະເພດນີ້ແດ່ ຫລື ກຳລັງຈັດວາງລາຍການໝູ່ຢູ່ ນັ້ນສະແດງວ່າທ່ານກຳລັງສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ຄົນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສົບຄວາມສຳເລັດຂຶ້ນມາໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນໃນດ້ານການສຶກສາ, ການເຮັດວຽກ, ການຄ້າ ຫລື ການປະກອບທຸລະກິດໃດໆກໍຕາມ ແຕ່ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຍັງຂາດຫຍັງໄປຢູ່ ກໍສາມາດລົງມືສ້າງມັນຕື່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ໄດ້ເລີຍ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຄົນ 6 ປະເພດທີ່ທ່ານຄວນມີໄວ້ເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄົນ 6 ປະເພດທີ່ທ່ານຄວນມີໄວ້ເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄົນ 6 ປະເພດທີ່ທ່ານຄວນມີໄວ້ເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!