ເດັກຊາຍເກັ່ງຄະນິດສາດຫລາຍກວ່າເດັກຍິງແທ້ຫລືບໍ່ ?

- advert banner 728 90 728x90 -   ເດັກຊາຍເກັ່ງຄະນິດສາດຫລາຍກວ່າເດັກຍິງແທ້ຫລືບໍ່ ?

ຜົນການສຶກສາວິໄຈຫລ້າສຸດຂອງສະແຕນຟອດ ລະບຸວ່າ : ມີການວິໄຈຫລາຍຢ່າງນອກເໜືອຈາກເພດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນສະຖານະພາບທາງການເງິນ ແລະ ການສຶກສາຂອງຄອບຄົວ.

- new3 -   ເດັກຊາຍເກັ່ງຄະນິດສາດຫລາຍກວ່າເດັກຍິງແທ້ຫລືບໍ່ ?

ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດໄດ້ວິເຄາະຄະແນນສອບເສັງ 260 ຄະແນນທີ່ໄດ້ຈາກເຂດການສຶກສາ 10.000 ເຂດທົ່ວສະຫະລັດອາເມລິກາ ນັບແຕ່ປີ 2008 – 2015  ແລະ ພົບວ່າ ຊ່ອງວ່າງດ້ານຄວາມສາມາດທາງຄະນິດສາດລະຫ່ວາງເດັກຊາຍ ແລະ  ເດັກຍິງໄດ້ຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍທົ່ວໄປເດັກຊາຍຮຽນຄະນິດສາດໄດ້ດີກ່ວາເດັກຍິງພຽງໜ້ອຍດຽວ ແລະ ໃນເຂດຊານເມືອງທີ່ຄົນມີຖານະດີ ເດັກຊາຍມັກຈະເກັ່ງເລກກ່ວາເດັກຍິງ. ການສຶກສາຍັງພົບວ່າ : ໃນເຂດການສຶກສາທີ່ມີລາຍຮັບໜ້ອຍ ເດັກຍິງເກັ່ງເລກຫລາຍກ່ວາເດັກຊາຍໜ້ອຍໜຶ່ງ.

ນອກຈາກນີ້, ເດັກຍິງຍັງເກັ່ງກ່ວາເດັກຊາຍໃນວິຊາພາສາອັງກິດໃນທຸກລະດັບຖານະທາງເສດຖະກິດ. ການສຶກສານີ້ຍັງພົບຕື່ມວ່າ : ຖານະທາງການເງິນມີບົດບາດເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງວ່າງຂອງຄວາມສາມາດໃນການຮຽນລະຫ່ວາງເດັກຍິງກັບເດັກຊາຍ.

ການສຶກສານີ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າເພດຂອງເດັກຍັງມີຜົນຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງທາງຄວາມສາມາດໃນດ້ານວິຊາການ. ໂອກາດທາງ ການສຶກສາຂອງທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍຖືກຈຳກັດດ້ວຍແນວທາງປະຕິບັດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທາງສັງຄົມກ່ຽວກັບເພດ ຕະ ຫລອດຈົນຄວາມຄາດຫວັງດ້ານຄວາມສຳເລັດທາງວິຊາການຂອງເດັກ. ນັກວິໄຈຍັງໄດ້ສຶກສາຕື່ມວ່າ : ພໍ່ແມ່ລົງທຶນທາງຊັບພະ ຍາກອນກັບການຮຽນຂອງລູກແນວໃດ ແລະ ລົມກັບລູກເລື່ອງການຮຽນແນວໃດ, ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວມີບົດບາດຕໍ່ເລື່ອງນີ້ ໃນ ຊຸມຊົນທີ່ຄົນມີຖານະດີ ພໍ່ແມ່ຈະລົງທຶນດ້ານໂອກາດທາງການສຶກສາໃນວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາສາດ, ວິສະວະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແກ່ລູກຊາຍຫລາຍກ່ວາລູກສາວ.

ທີມນັກວິໄຈສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ : ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມຂອງຄອບຄົວຍັງມີບົດບາດຕໍ່ເລື່ອງນີ້ນຳ ເຊິ່ງລູກຊາຍຂອງຜູ້ທີ່ ມີສະຖານະພາບທາງສັງຄົມສູງຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ສູງກ່ວາລະດັບສະເລ່ຍທົ່ວໄປເມື່ອປຽບທຽບກັບລູກສາວ. ໃນຂະນະທີ່ລູກ ສາວຂອງຜູ້ທີ່ມີສະຖານະພາບທາງສັງຄົມດ້ອຍກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງກ່ວາໂດຍສະເລ່ຍເມື່ອປຽບທຽບກັບລູກຊາຍ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງໂອກາດລະຫ່ວາງລູກຊາຍກັບລູກສາວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ  ທ່ານ ໂຈເຊບ ຄິມປຽນ ຮອງສາດສະດາຈານດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການສຶກສາພາກວິຊາການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລນິວຢອກ ກ່າວວ່າ : ອາຈານເບິ່ງວ່າເດັກຍິງມີຄວາມສາມາດທາງຄະນິດສາດດ້ອຍກ່ວາເດັກຊາຍ ທັງໆທີ່ຜົນການສອບເສັງລະບຸວ່າເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍເກັ່ງເລກເທົ່າກັນ ແລະ ຄູມັກບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າມີຄວາມລຳອຽງ. ນອກເໜືອຈາກນີ້ ເດັກຊາຍກັບເດັກຍິງຍັງມີວິທີການແກ້ບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງອາດມີຜົນຕໍ່ການຮຽນຄະນິດສາດ.

error: Content is protected !!