ວິທີເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງລຽບໂດຍບໍ່ຕ້ອງລີດ

- advert banner 728 90 728x90 -  ວິທີເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງລຽບໂດຍບໍ່ຕ້ອງລີດ

ບັນຫານອນຕື່ນສວາຍແລ້ວບໍ່ມີເວລາລີດເຄື່ອງຈະໝົດໄປກັບເຄັດລັບງ່າຍໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຕົາລີດດັ່ງນີ້ :

- new3 -  ວິທີເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງລຽບໂດຍບໍ່ຕ້ອງລີດ

ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການໃຊ້ນຳ້ຢາລີດຜ້າລຽບສີດພົ່ນລະອອງນຳ້ໄປໃສ່ບໍລິເວນທີ່ມີຮອຍຍໍ່ຂອງເສື້ອ ແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນກໍໃຊ້ໄດເປົ່າຜົມປັບລະດັບຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ ແລ້ວເປົ່າໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຍໍ່ນັ້ນໃຫ້ແຫ້ງ ໂດຍໃຊ້ມືດຶງເສື້ອໃຫ້ເຄັ່ງໄວ້ ການເຮັດແບບນີ້ຈະເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສື້ອທີ່ເປົ່າລຽບໄດ້.

ຂໍ້ຄວນລະວັງຂອງການກຳຈັດຮອຍຍໍ່ຂອງເສື້ອ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ເຕົາລີດນີ້ ແນວໃດກໍຕາມ ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງຊະນິດຂອງຜ້າທີ່ເຮົາໃຊ້ນຳ ເພາະວ່າຜ້າບາງຊະນິດນັ້ນອາດຈະກຳຈັດຮອຍຍໍ່ໄດ້ຍາກຖ້າປຽກນຳ້ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຮອຍຍໍ່ບໍ່ຫາຍໄປໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນທົດລອງກັບບາງພາກສ່ວນຂອງຜ້າກ່ອນເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າວິທີນີ້ໃຊ້ໄດ້ຜົນກັບຜ້າຊະນິດນັ້ນ.

error: Content is protected !!