6 ຂໍໍ້ຄວນຮູ້ຫາກຢາກເປັນແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

- 010910 2018 - 6 ຂໍໍ້ຄວນຮູ້ຫາກຢາກເປັນແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ
- Untitled design - 6 ຂໍໍ້ຄວນຮູ້ຫາກຢາກເປັນແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

ແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດລ້ວນກ່າວເປັນສຽງດຽວກັນເຖິງ 6 ແນວຄິດທີ່ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກ ນາງກ້າວຂຶ້ນໄປສູ່ຈຸດສູງສຸດຂອງອາຊີບຕົນໄດ້ສຳເລັດ ດັ່ງນີ້ :

  1. ຈົ່ງສ້າງສຳພັນອັນດີໃນການເຮັດວຽກ : ເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເບິ່ງວ່າຜູ້ຊາຍແມ່ນສັດຕູໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ທ່ານຕ້ອງຕໍ່ສູ້ ແລະ ຢູ່ເໜືອໃຫ້ໄດ້, ແຕ່ສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດແລ້ວ ພວກນາງບໍ່ໃຊ້ຊີວິດການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ກອບຄວາມຄິດແບບນັ້ນ ຄວາມຈິງແລ້ວ ພວກນາງຄົ້ນພົບວ່າມີຜູ້ຊາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ເຄີຍສະແດງອອກວ່າບໍ່ຍອມຮັບຄວາມສຳເລັດຂອງພວກນາງ, ການເນັ້ນໃສ່ວ່າຜູ້ຊາຍແມ່ນສັດຕູມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ທັງຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານໝົດໂອກາດໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳດີໆທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອົງກອນຂອງທ່ານນຳອີກ. ສະນັ້ນ ຈົ່ງສ້າງສຳພັນອັນດີເອົາໄວ້, ແນມຫາຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາໄດ້ຢ່າງຊານສະຫລາດ, ຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ດີວ່າເຂົາແມ່ນຄົນທີ່ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມທ່ານໄດ້ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳແນະນຳຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ ເພາະມັນຈະມີປະໂຫຍດຫລາຍເມື່ອຮອດຍາມຈຳເປັນ.
  2. ຈົ່ງຍິນດີຮັບໜ້າທີ່ອັນຍາກລຳບາກເມື່ອເກີດບັນຫາ : ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫລວ ລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້ ເມື່ອໃດທີ່ອົງກອນຂອງທ່ານກຳລັງເຂົ້າຂັ້ນວິກິດຍ່ອມຕ້ອງມີການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕ້ອງມີຄົນຊ່ວຍແນະນຳຫາທາງອອກຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍນັ້ນ ແລະ ແນ່ນອນເມື່ອອັນໃດກຳລັງໄປໄດ້ດີ ກໍຕ້ອງມີຄົນເກັ່ງໆຄອຍເຮັດໜ້າທີ່ດູແລໃຫ້ທຸກຢ່າງດຳເນີນໄດ້ດີຕໍ່ໄປໄດ້ ທັງສອງກໍລະນີທີ່ວ່າມານີ້ ຍ່ອມໝາຍຄວາມວ່າໂອກາດເປັນຂອງທ່ານແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດທີ່ຕ້ອງອາໄສທັກສະສູງ ເພາະມັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ ເມື່ອບັນດາແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເລືອກທີ່ຈະກ້າວອອກມາຮັບໜ້າທີ່ເຫລົ່ານັ້ນ ໂອກາດທີ່ພວກນາງຈະໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນຍ່ອມມີສູງຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງມີຄົນອີກ ຫລວງຫລາຍທີ່ຕັ້ງໜ້າລໍຖ້າທ່ານເຮັດຜິດພາດຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນຄວາມລົ້ມເຫລວບໍ່ແມ່ນຈຸດຈົບຂອງໂລກ ສິ່ງສຳຄັນກ່ວາກໍແມ່ນທຸກຄົນຈະໄດ້ເຫັນເມື່ອທ່ານກອບກູ້ສະຖານະການວິກິດໄດ້ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສິດມີສຽງໃນບໍລິສັດສູງຂຶ້ນນຳ.
  3. ຢ່າຢ້ານຫາກຕ້ອງລົ້ມເຫລວ : ຂໍ້ນີ້ເກືອບຈະບໍ່ຕ່າງຈາກຂໍ້ 2 ເລີຍ ເພາະເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຫາກໂຕເອງກ້າວພາດພຽງກ້າວດຽວ ໜ້າທີ່ການງານຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຈົບລົງ ທ່ານຄົງບໍ່ມີມື້ໄດ້ລອງເຮັດວຽກໃໝ່ໆໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງຈິງຈັງ ມັນກໍເປັນເລື່ອງດີທີ່ຄົນເຮົາຈະມີວິຕາມິນປ້ອງກັນຄວາມຢ້ານຢູ່ແດ່ເມື່ອຕ້ອງສ່ຽງກັບຫຍັງຈັກຢ່າງ ເພາະຄວາມຢ້ານສາມາດເປັນແຮງຈູງໃຈອັນດີເລີດສູ່ການຄົ້ນຫາຄຳຕອບ ຫລື ມຸ່ງໜ້າສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຢ້ານນັ້ນມາຄອບງຳຈົນບໍ່ເປັນອັນເຮັດຫຍັງໄປກ່ອນ ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເອງກໍມີຄວາມຢ້ານຄືກັນ, ແຕ່ພວກນາງກໍເລືອກທີ່ຈະສູ້ ແລະ ລົງມືເຮັດມັນ.
  4. ບໍ່ລະເລີຍດ້ານການເງິນ : ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າທັກສະດ້ານການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການປະຕິສຳພັນກັບຜູ້ອື່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ແຕ່ທັກສະເຫລົ່ານັ້ນຈະເປັນປະໂຫຍດໜ້ອຍລົງຫາກຂາດຄຸນລັກສະນະສຳຄັນອີກປະການໜຶ່ງ ກໍຄືໄຫວພິບທາງການເງິນ ແລະ ທຸລະກິດ. ຫາກທ່ານຢາກຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າທິດທາງຂອງອົງກອນແມ່ນຫຍັງ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ນຳວ່າເງິນຖືກນຳໄປໃຊ້ເຮັດຫຍັງແດ່ ງ່າຍໆເທົ່ານີ້ ຈົ່ງພະຍາຍາມໂອ້ລົມຖາມໄຖ່ເລື່ອງການເງິນເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ແນ່ນອນທ່ານຄວນຈະມີທີ່ປຶກສາທີ່ຄອຍຊ່ວຍອະທິບາຍແນວທາງບໍລິຫານການເງິນຂອງອົງກອນນຳ.
  5. ສ້າງເຄືອຂ່າຍຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ແຂງແກ່ນ : ແມ່ຍິງມັກຈະສານສຳພັນກັບຄົນອື່ນໆໄດ້ດີ ພວກນາງຮູ້ວ່າຄວນໃຊ້ວິທີໃດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຂົວຄວາມສຳພັນທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍອຶດອັດ ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຫລັກໆວ່າເປັນຫຍັງຫລາຍໆອົງກອນໃນທຸກມື້ນີ້ຕ້ອງການພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ເພາະໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະເຮັດທຸກຢ່າງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີທີມທີ່ຈະຄອຍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຕັມໃຈຊື່ສັດຕໍ່ທ່ານສະເໝີ.
  6. ຈົ່ງຖ່ອມໂຕ ແລະ ຕັ້ງໝັ້ນ : ຫາກທ່ານເຮັດຕາມຄຳແນະນຳທ່ານຈະຊະນະແນ່ນອນ ແລະ ເມື່ອເຖິງເວລານັ້ນຈົ່ງຢ່າລືມມີນຳ້ໃຈນັກກິລາ ແລະ ນຳຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ຕົນມີມາໃຊ້ພັດທະນາຜູ້ອື່ນນຳ, ສອນໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາປາຖະໜາ ທ່ານເອງກໍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອມາຢ່າງຫລວງຫລາຍກ່ວາຈະມາເຖິງຈຸດນີ້ ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະສົ່ງຕໍ່ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆແດ່.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 6 ຂໍໍ້ຄວນຮູ້ຫາກຢາກເປັນແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 6 ຂໍໍ້ຄວນຮູ້ຫາກຢາກເປັນແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 6 ຂໍໍ້ຄວນຮູ້ຫາກຢາກເປັນແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!