9 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຖິ້ມເພື່ອຊີວິດທີ່ດີກວ່າໃນປີໜ້າ

- 011110 2018 - 9 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຖິ້ມເພື່ອຊີວິດທີ່ດີກວ່າໃນປີໜ້າ
- Untitled design - 9 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຖິ້ມເພື່ອຊີວິດທີ່ດີກວ່າໃນປີໜ້າ

ໃນຖານະນັກລົງທຶນ ທ່ານເປັນເພື່ອນທີ່ດີສຸດຂອງໂຕເອງ, ແຕ່ກໍເປັນສັດຕູສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ໂຕເອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ບາງເທື່ອທ່ານກໍ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າໂຕເອງຈະເຮັດໃຫ້ໂລກດີຂຶ້ນໄດ້, ແຕ່ບາງເທື່ອກໍຍັງສົງໄສໃນຄຸນຄ່າຂອງໂຕເອງຢູ່ ທ່ານທຳລາຍໂຕເອງໂດຍການ ເລື່ອນມື້ເລື່ອນວັນເສຍເວລາໄປກັບເລື່ອງບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມາກຽມພ້ອມເຮັດໃຫ້ປີ 2019 ເປັນປີທີ່ດີສຸດ ໂດຍການຢຸດເຊົາ ພຶດຕິກຳບໍ່ດີຂອງທ່ານກັນຖ້ອນ.

  1. ຢ່າຄິດວ່າທ່ານນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ : ທ່ານອາດຈະເປັນຄົນພິເສດທີ່ມີທັກສະ ແລະ ວິໄສທັດທີ່ໂດດເດັ່ນບໍ່ຄືໃຜ, ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໂລກນີ້ເປັນໜີ້ບຸນຄຸນທ່ານ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນນັກລົງທຶນ ຖ້າຢາກປະສົບຄວາມສຳເລັດ ທ່ານກໍຕ້ອງສ້າງມັນຂຶ້ນມາ ຖ້າຢາກມີລູກຄ້າລາຍໃໝ່ໆ ຫລື ບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງ ທ່ານຄວນຮີບເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນແທ້ໆຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້ເລີຍ.
  2. ຢ່າພະຍາຍາມເຮັດດ້ວຍໂຕເອງໝົດທຸກຢ່າງ : ຢ່າເຮັດຫຍັງຕາມລຳພັງໄປໝົດທຸກຢ່າງ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດຫາກທ່ານຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຫລື ຄຳປຶກສາຈາກຄົນອື່ນ ຫລື ຈະຈ້າງໃຜຈັກຄົນເພື່ອມາແບ່ງເບົາພາລະຂອງທ່ານ, ທ່ານຍັງມີເຄືອຂ່າຍໝູ່ຄູ່ ແລະ ນັກທຸລະກິດຄົນອື່ນໆທີ່ພ້ອມຈະຊ່ວຍເຫລືອທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນພວກເຂົາຢາກຕອບແທນທ່ານ ຫລື ພຽງແຕ່ຢາກເຫັນທ່ານປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງຈິງໃຈ ການເຮັດທຸລະກິດນັ້ນຍາກຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນ ຈົ່ງຢ່າເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນດ້ວຍເລື່ອງບໍ່ຈຳເປັນເລີຍ.
  3. ຢ່າພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສົມບູນແບບ : ທຸກຄົນຕ້ອງເຄີຍຜິດພາດກັນຢູ່ແລ້ວ ຜູ້ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍທໍ້ຖອຍ ຈົນກະທັ້ງເຂົາເອົາຊະນະອຸປະສັກໄດ້. ການພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສົມບູນແບບຈະປິດກັ້ນໂອກາດໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ຂໍ້ຜິດພາດ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສົບຄວາມສຳເລັດ.
  4. ເຊົາປຽບທຽບໂຕເອງກັບຄົນອື່ນ : ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເກີດມາເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈ, ຄວາມສຳເລັດຂອງ ພວກເຂົາເປັນດັ່ງແຜນທີ່ອັນຈະຊ່ວຍທ່ານຫລີກເວັ້ນຈາກຫົນທາງທີ່ເປ່ເພທີ່ພວກເຂົາເຄີຍຜ່ານມາແລ້ວກ່ອນຈະເຖິງຈຸດໝາຍ ທ່ານ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະລົງໂທດໂຕເອງ ຖ້າທ່ານບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຄືກັບພວກເຂົາ ເພາະພວກເຂົາເອງກໍຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງໜັກກ່ວາຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນບໍ່ຊ້າທ່ານກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຄືກັນ ທ່ານຈຶ່ງຄວນຮຽນຮູ້ຈາກພວກເຂົາ ແທນການຈະເບິ່ງ ແຕ່ຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຂົາ
  5. ຢ່າເລື່ອນມື້ເລື່ອນວັນ : ບາງເທື່ອການເຮັດທຸລະກິດນັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງມ່ວນຊື່ນພໍປານໃດ ທ່ານອາດບໍ່ມັກການອີເມລໂຄສະນາ ຫລື ຈັດແຕ່ງເວັບໄຊຂອງທ່ານ ແລະ ຄົງມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ມັກກະກຽມເລື່ອງສັນຍານ ຫລື ເອກະສານກຳກັບສິນຄ້າ ເຖິງຈະເປັນແນວນັ້ນ ທຸກໆຂັ້ນຕອນລ້ວນສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ ຈົ່ງຢ່າໃຫ້ການເລື່ອນມື້ເລື່ອນວັນເປັນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເລີຍ.
  6. ຢ່າຖືເບົາ : ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນເຫດຜົນການເລື່ອນມື້ເລື່ອນວັນ ຫລື ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງຫລາຍເກີນໄປ ການບໍ່ກຽມຄວາມພ້ອມມາກ່ອນນັ້ນສາມາດທຳລາຍການສະເໜີວຽກ ຫລື ຊື່ສຽງຂອງທ່ານໄດ້ ເຊິ່ງຫາກເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ມັນກໍຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໝັ້ນໃຈໃນວຽກຂອງທ່ານປານໃດ ກໍຕ້ອງກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມສຳລັບທຸກຢ່າງ, ມີແຜນສຳຮອງໄວ້ສະເໝີ. ສຳລັບສະຖານະການທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຕ້ອງໃຊ້ມັນເລີຍ, ແຕ່ທ່ານຈະດີໃຈຫາກກຽມຄວາມພ້ອມໄວ້ເມື່ອຈຳເປັນ.
  7. ເຊົາຈົ່ມ : ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສຸກ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ່ຢາກຊ່ວຍເຫລືອ ຫລື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານນຳ ຫາກສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດມີພຽງແຕ່ການຈົ່ມ ແລະ ຫາກທ່ານຍັງຈົດຈໍ່ຢູ່ແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ພໍໃຈ ທ່ານຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດດີໆແນ່ນອນ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍພຽງແຕ່ແກ້ໄຂມັນ ແລະ ເຊົາຈົ່ມໄດ້ແລ້ວ.
  8. ເຊົາຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ : ທ່ານອາດຈະຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຊື້ສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກໄດ້ (ອັນໃໝ່) ແທນການໃຊ້ເງິນເພື່ອເຮັດຕາມຄວາມຝັນຂອງທ່ານ ເຖິງວ່າຄອມພິວເຕີໜ່ວຍໃໝ່ຈະດຶງດູດໃຈ, ແຕ່ຫລັກສູດ Google Analytics ຫລື ການປັບປຸງເວັບໄຊຂອງທ່ານອາດຈະກຸ້ມຄ່າຕໍ່ການລົງທຶນຫລາຍກ່ວາ ຫລື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນເກັບເງິນໄວ້ໃຊ້ຍາມທີ່ທ່ານຈຳເປັນຈະດີກ່ວາ ເພາະແນວໃດມັນກໍຕ້ອງມາເຖິງຈັກມື້ໜຶ່ງ.
  9. ເຊົາຄິດວ່າທ່ານຍັງບໍ່ພ້ອມຈັກເທື່ອ : ບໍ່ມີໃຜດອກທີ່ຈະພ້ອມກັບເລື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດ, ການມີລູກ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງການພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ຫລື ການວາງແຜນຫຍັງເລີຍ ດັ່ງທີ່ບັນດານັກຂຽນໂປຣແກຣມມັກເວົ້າກັນວ່າ : “ ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກອາຍໃນຜະລິດຕະພັນຮຸ່ນທຳອິດຂອງທ່ານ ສະແດງວ່າທ່ານປ່ອຍມັນອອກມາຊ້າເກີນໄປ” ຈົ່ງຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ທຸກຢ່າງເຂົ້າບ່ອນເຂົ້າທີ່ ແຕ່ຈົ່ງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້ເລີຍ.

ມີຫລາຍສິ່ງທີ່ອາດເປັນອຸປະສັກຕໍ່ທຸລະກິດ ຫລື ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງທ່ານ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານຄວບຄຸມໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງ ໃນນັ້ນ ຈົ່ງແກ້ໄຂນິໄສ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງທ່ານກ່ອນ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ປີ 2019 ດ້ວຍຄວາມພ້ອມເຮັດຕາມຄວາມຝັນໃຫ້ສຳ ເລັດ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 9 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຖິ້ມເພື່ອຊີວິດທີ່ດີກວ່າໃນປີໜ້າ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 9 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຖິ້ມເພື່ອຊີວິດທີ່ດີກວ່າໃນປີໜ້າ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 9 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຖິ້ມເພື່ອຊີວິດທີ່ດີກວ່າໃນປີໜ້າ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!