10 ເຕັກນິກການປະຢັດນຳ້ມັນຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

- 041510 2018 - 10 ເຕັກນິກການປະຢັດນຳ້ມັນຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ
- Untitled design - 10 ເຕັກນິກການປະຢັດນຳ້ມັນຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ
  1. ບໍ່ອອກໂຕລົດຢ່າງຮີບຮ້ອນ : ຜູ້ຂັບຂີ່ຫລາຍຄົນຮີບຮ້ອນເລັ່ງຄວາມໄວອອກໂຕຈາກຈຸດຢຸດນິ້ງຢ່າງວ່ອງໄວເກີນຄວາມຈຳເປັນ ເຊິ່ງໄລຍະເລັ່ງຄວາມໄວນັ້ນຖືເປັນຈັງຫວະທີ່ເຄື່ອງຈັກສິ້ນເປືອງເຊື້ອໄຟຫລາຍທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນອອກໂຕລົດຢ່າງຮີບຮ້ອນຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ.
  2. ໃຊ້ຄວາມໄວຄົງທ່ີ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງເໝາະສົມ: ຄວນຮັກສາຄວາມໄວໃຫ້ຄົງທີ່ຢູ່ສະເໝີ ໂດຍສະເພາະການຂັບຂີ່ໃນໂຕເມືອງນັ້ນ ເຖິງຈະເລັ່ງຄວາມໄວຫລາຍປານໃດກໍໄປຕິດສັນຍານໄຟແດງທາງໜ້າຢູ່ດີ. ທາງທີ່ດີຄວນໃຊ້ຄວາມໄວບໍ່ເກີນທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ລວມເຖິງຄວນເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຈາກລົດຄັນໜ້າຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອຈະບໍ່ຕ້ອງຢຽບເບຣກຫລາຍໆເທື່ອເກີນໄປ ເຊິ່ງເມື່ອຫລຸດຄວາມໄວລົງແລ້ວ ກໍຈະຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໄວກັບໄປອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເສຍເຊື້ອໄຟໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.
  3. ປ່ອຍໃຫ້ລົດໄຫລແທນການຢຽບເບຣກ : ຂໍ້ນີ້ຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກຂໍ້ 2 ຄືຄວນເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຈາກລົດຄັນໜ້າຢ່າງເໝາະສົມ ຫາກຈີ້ຄັນທາງໜ້າຫລາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຢຽບເບຣກຢູ່ເປັນໄລຍະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ອັດຕາສິ້ນເປືອງນຳ້ມັນໂດຍກົງ.
  4. ປັບອຸນຫະພູມແອໃຫ້ເໝາະສົມ : ເຖິງວ່າບ້ານເຮົາຈະເປັນເມືອງຮ້ອນ, ແຕ່ການປັບອຸນຫະພູມໃຫ້ເຢັນໆຢູ່ຕະຫລອດເວລາກໍອາດເກີນຄວາມຈຳເປັນ ທາງທີ່ດີຄວນປັບໃຫ້ເຢັນສະເພາະຕອນທີ່ຂຶ້ນມານັ່ງເທິງລົດໃໝ່ໆກໍພໍ ເມື່ອຄວາມເຢັນຄົງທີ່ແລ້ວກໍຈຶ່ງປັບອຸນຫະພູມຂຶ້ນຕື່ມ ຫາກຮູ້ສຶກຮ້ອນໃຫ້ລອງເພີ່ມຄວາມແຮງລົມກ່ອນ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກເຢັນສະບາຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ.
  5. ບໍ່ອຸ່ນເຄື່ອງຈັກໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ : ການອຸ່ມເຄື່ອງຈັກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະຕ໊າດເຄື່ອງຈັກຢູ່ກັບບ່ອນ, ແຕ່ສາມາດຂັບອອກໄປໄດ້ ທັນທີ ພຽງແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມໄວຕໍ່າສາກ່ອນ. ທາງທີ່ດີບໍ່ຄວນເລັ່ງເຄື່ອງຈັກດົນເກີນ 2.000 ຮອບຕໍ່ນາທີ ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກເຢັນຢູ່ ເຊິ່ງກໍຖືວ່າເປັນຄວາມໄວຮອບເຄື່ອງຈັກທີ່ພຽງພໍກັບການໃຊ້ງານໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ.
  6. ວາງແຜນເສັ້ນທາງຫລີກເວັ້ນລົດຕິດ : ບັນຫາລົດຕິດຖືເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງເຊື້ອໄຟເຊັ່ນກັນ ທາງທີ່ດີຄວນໃຊ້ເສັ້ນທາງຫລີກເວັ້ນລົດຕິດ ຫລື ປ່ຽນເວລາໃນການເດີນທາງຫາກເປັນໄປໄດ້ ເຊັ່ນ : ກັບເຮືອນຄໍ່າຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການຈະລາຈອນອັນແອອັດຍາມແລງ ເປັນຕົ້ນ.
  7. ກວດເຊັກລົມຢາງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ : ລົມຢາງທີ່ອ່ອນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໜັກໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ເນື່ອງຈາກມີແຮງຖ່ວງກັບພື້ນຖະໜົນຫລາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນຕື່ມລົມຢາງໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ຫລາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຢາງເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້.
  8. ເອົາສິ່ງຂອງບໍ່ຈຳເປັນອອກຈາກລົດ : ລອງສຳຫລວດເບິ່ງວ່າທ້າຍລົດຂອງທ່ານມີສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຫລືບໍ່ ເພາະນຳ້ໜັກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສະມັດຖະນະຫລຸດລົງ ທັງຍັງກິນນຳ້ມັນຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
  9. ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຈອດລົດ : ການຈອດລົດຢ່າງເປັນລະບຽບຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດນຳ້ມັນຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເພາະຜູ້ຂັບຂີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຄື່ອນຍ້າຍລົດເພື່ອຫລີກເວັ້ນໃບສັ່ງ ທັງຍັງອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຄ່າປັບໄໝນຳອີກ.
  10. ກວດເຊັກອັດຕາການສິ້ນເປືອງຢູ່ສະເໝີ : ລົດລຸ້ນໃໝ່ໆຈະຕິດຕັ້ງໜ້າຈໍ MID ເຊິ່ງສາມາດສະແດງອັດຕາການສິ້ນເປືອງໄດ້ ຄວນໝັ່ນກວດສອບ ແລະ ຕັ້ງຄ່າໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອໝັ່ນເຊັກເບິ່ງວ່າລົດມີອັດຕາສິ້ນເປືອງຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິຫລືບໍ່.

ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນເຕັກນິກຊ່ວຍຫລຸດອັດຕາສິ້ນເປືອງຂອງລົດທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດມາຈາກຄົນຍີ່ປຸ່ນເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງເຖິງວ່າລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນຈະມີສະພາບການຈະລາຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ເຊື່ອວ່າຫາກສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງບາງສ່ວນ ກໍຈະຖືເປັນການສ້າງຈິດສຳນຶກການຂັບຂີ່ປະຢັດນຳ້ມັນທີ່ດີ ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດເງິນໃນກະເປົ໋າໃຫ້ທ່ານໄດ້ຫລາຍແສນກີບຄືກັນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 10 ເຕັກນິກການປະຢັດນຳ້ມັນຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 10 ເຕັກນິກການປະຢັດນຳ້ມັນຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 10 ເຕັກນິກການປະຢັດນຳ້ມັນຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!